Glasilo DZNM

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000238560
Ostali autori: Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Analiza provedbe homologacije vozila i utjecaj na sigurnost prometa
Analiza opasnosti i načela kritične kontrolne točke u proizvodnji hrane
Analiza postojećeg zakonodavstva iz područja mjeriteljstva i usporedba s europskim zakonodavstvom (2)
CENELEC
CWA
Codex Alimentarius
CCAF-CENELEC forum za ocjenu sukladnosti
Demingovih 14 načela upravljanja
Djelotvorna EMC zaštita i nova europska smjernica
Europski pristup normizaciji u telekomunikacijama
Europska smjernica za mjerila
Europska normizacija
Europski protokol o ocjenjivanju sukladnosti
Električna i elektronička oprema prihvatljiva za okoliš
Ekološka proizvodnja hrane
Europske smjernice za javne nabave i njihova primjena na području električne energije
Europsko zakonodavstvo o buci s osvrtom na elektrotehničke proizvode
Europska politika prijevoza do 2010. godine
Europski program "zelena rasvjeta" za štednju energije i smanjenje globalnog onečišćenja
Europsko zakonodavstvo u području GMO-a
Europska Smjernica o općoj sigurnosti proizvoda
Funkcionalna sigurnost
Genetički modificirane biljke koje se upotrebljavaju u hrani
Genetički modificirane biljke koje se upotrebljavaju u hrani
Hrvatsko internetsko nazivlje
Hrvatska brodogradnja i svjetsko brodograđevno tržište
Hrvatska normizacija danas
Hrvatsko i europsko tehničko zakonodavstvo
Hrvatsko tehničko zakonodavstvo u svjetlu novih zakona
Hrvatska normizacija jučer, danas, sutra
Izražavanje mjerne nesigurnosti pri ispitivanjima u kojima se daju količinski rezultati
IPP
IEC norme i programi ocjene sukladnosti
Institucijske prilagodbe postojećih struktura za normizaciju, mjeriteljstvo i ocjenu sukladnosti
Iskustva i preradba europskoga Novog pristupa kao primjer uspješne tržišne zaštite
Inteligentna energija za Europu i održivi razvoj
Izrada međunarodne norme za ispitivanje i vrednovanje strojeva za razminiranje
Jedinstveno europsko tržište električne energije
Kalendar naš svagdašnji
Koraci prema zaključivanju protokola "PECA"
Kakvoća u obrazovanju
Mjeriteljski laboratorij za akustiku i vibracije
Mjeriteljstvo u Europskoj uniji
Mikrobna teorija upravljanja
Mjerenje, analiza i poboljšanje sustava upravljanja kakvoćom
Metrologija
Normizacija usluga
Normizacija
Normizacija elektromedicinskih uređaja i opreme
Normizacija u području pakiranja i spremnika za teret
Nacionalni popis podataka o hrani u Republici Hrvatskoj
Normizacija u mjeriteljstvu
Neprekidno poboljšavanje procesa
Norme za opisivanje akustičkih svojstava građevnih proizvoda
Normizacija u području cestovnih vozila
Normizacija u zavarivanju
Nova europska smjernica o energetskim svojstvima zgrada
Načela europske politike o međunarodnoj normizaciji
Norma o društvenoj odgovornosti tvrtke
Normizacijski sustav u SAD-u
Nacionalna normizacija u procesu tehničkog usklađivanja s Europom
Norme kakvoće za razminiranje
Novi propis za životinjske sporedne proizvode
Normizacija električnih i elektroničkih instalacija zgrada
Normizacija mjerenja elektromagnetskog polja (EFM), IEC-ov doprinos jednom osjetljivu pitanju...
Opći pristup ocjeni sukladnosti
Ovlašćivanje u okviru EA [European Cooperation for Accreditation]
Ocjenjivanje novih građevinskih proizvoda u Europi
Ocjenjivanje sukladnosti niskonaponskih elektrotehničkih proizvoda
Otkrivanje GMO-a [genetski modificiranih organizama] u hranidbenom lancu
Osam načela koja mijenjaju svijet
Ocjena sukladnosti proizvoda, ovlašćivanje i protokoli "PECA"
Osmišljavanje rješenja za energetske potrebe Europe
Postupak ovlašćivanja u DZNM - NSO-u
Potvrđivanje u Europi i svijetu
Priznavanje ocjene sukladnosti proizvoda u Europi
Protuminsko djelovanje
Priručnik o teškim zarazama hranom
Procjena alergičnosti na genetički modificiranu hranu
Postupci ocjenjivanja sukladnosti radijske i telekomunikacijske terminalne opreme
Pregled aktivnosti Povjerenstva organizacije Codex Alimentarius tijekom 2001. godine
Preobrazba hrvatske tehničke infrastrukture
Priručnik o teškim zarazama hranom - II dio
Pametne kuće
Program CARDS 2001
Prihvaćanje politike o normama: s planskog na tržišno gospodarstvo
Razvoj mjeriteljstva na tlu Hrvatske
Razvoj ovlašćivanja u Europi
Racionalna i učinkovita uporaba električne energije
Sastavnice strategije usklađivanja tehničkog zakonodavstva
Slobodno kretanje i sigurnost proizvoda u Europi
Slobodno kretanje i sigurnost građevnih proizvoda u Europi
Sudjelovanje u međunarodnoj i europskoj normizaciji
Statističko ispitivanje igara na sreću
Sustav označivanja njege tekstilnih proizvoda simbolima
Strateška načela međunarodne normizacije u industrijskoj automatizaciji
Stogodišnjica Giorgijeva prijedloga međunarodnoga sustava jedinica
Sigurnost igračaka
Sustavi upravljanja mjerenjem
Smjernica R&TTE i odgovarajuće usklađene norme
Sto godina IEC-a
Tehnički zahtjevi za proizvode
Temelji sustava upravljanja kakvoćom
Temeljni zahtjevi i usklađene norme za opremu pod tlakom
Tehničko usklađivanje u području hrane
Tržišni pristup u Europskoj smjernici o radijskim i telekomunikacijskim krajnjim uređajima, 1999/5/EC (R&TTE)
Tripartitni program širenja svjetske trgovine
Tehničko usklađivanje u Republici Hrvatskoj prema zahtjevima Europske unije
Uloga ovlašćivanja u međunarodnoj trgovini
Utemeljenje i razvoj
Upravljanje ekonomikom kakvoće organizacije
Upravljanje kakvoćom bez tjeskobe
Usklađivanje razvoja željeznice u Europskoj uniji
Uvjeti za pristup tržištu tekstilnih proizvoda u Europskoj uniji
Usklađivanje tehničkog zakonodavstva
Usklađivanje tehničkog zakonodavstva za stočnu hranu
Upravljački dijagrami
Uporaba međunarodnih norma
Uloga norma u europskoj strategiji pristupa malih i srednjih poduzeća (SMS) europskom tržištu i tržištu trećih zemalja
Upućivanje na norme u propisima
Usklađivanje s tehničkim zakonodavstvom Europske unije u području homologizacije cestovnih vozila
Zahtjevi za sustav upravljanja kakvoćom
Znakovi i izjave zaštite okoliša
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999-2005.
Nastavlja: DZNM glasilo
Nadomještena sa: HZN glasilo

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 233.920
Primjerak
Dostupno