NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 342.7(497.5) O41
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 665.779
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 665.779
Primjerak #1
Nije za posudbu

NSK Zbirka službenih publikacija

Signatura: HR 0.1.4/43
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici