Zbornik Dani primarne zdravstvene zaštite, Labin 1995.

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000200491/Holdings
Glavni autori: Peršić, Lino (Editor), Materljan, Eris
Ostali autori: Dani primarne zdravstvene zaštite (-)
Ostali autori: Jakšić, Želimir (-), Post, Doeke (Editor), Brugger, Rudolf, Schiemer, Reinhard, Košir, Tone, Prezalis, Eleutherios, Vuković, Hrvoje, liječnik, Sviben, Damir, Budak, Antun, Tiljak, Hrvoje, Petric, Dragomir, Cvitković, Ante, liječnik, Vrcić-Keglević, Mladenka, Blažeković-Milaković, Sanja, Katić, Milica, Bergman-Marković, Biserka, Bartolić, Ante, Banak-Zahtila, Nevija, Kervatin, Alma, Dabo Vlahović, Vesna, Jurković, Ljiljanka, Jovanović, Aleksandar, liječnik, Barić, Krešimir, Perinović, Rihard, Musil, Ankica, Perić, Mirjana, liječnica, Bardač, Sunčica, Todorović, Goran, liječnik, Šimunović, Rajka, Kumbrija, Suzana, Vučak, Jasna, Georgiev, Bruna, Brijaček, Rudolf, Lončar, Josip, liječnik, Bakar, Željko, Filipašić, Marijan, Klarin, Ljiljana, Markota, Mladen, Albreht, Tit, Stevanović, Ranko, Ivanković, Davor, liječnik, Gmajnić, Rudika, Petri, Nadan M., Andrić, Dejan M., Mosner, Miroslav, Klobučić, Špiro, Majcen, Nenad, Sitek, Vladimir, Balenović, Ivan, liječnik, Tomek-Roksandić, Spomenka, Katalinić, Dragica, Vorko-Jović, Ariana, Jonjić, Anto, Grubišić-Greblo, Hanija, Gruber, Franjo, Matković-Trošelj, Vilma, Deković, Sonja, Malatestinić, Đulija, Mulić, Rosanda, Sepčić, Juraj, Materljan, Branka, Muškardin, Marčela, Čanadi Jurešić, Gordana, Turk Štrajtenberger, Vesna, Lenković, Maja, Frković, Aleksandra, Stašić, Adalbert, Grgurev, Zdravko, Radaković, Bogdan, Sandalj, Rafael, Šurdonja, Aleksandra, Ferlin, Daniel, Crkvenčić, Zlatko, Radolović, Ljubomira, Lazarić-Stefanović, Lorena, Kolarić, Vesna, liječnica, Stojanović, Aleksandar, liječnik, Kučinar, Jasmina
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Labin : Dom zdravlja, 1995.
Predmet:

Održavanje sustava u tijeku

Sustav je trenutačno nedostupan zbog održavanja.

Zapisi o posjedovanju i primjercima trenutačno nisu dostupni. Za više informacija kontaktirajte osoblje knjižnice ili pošaljite upit administratoru:

informacijski.centar@nsk.hr