Zbornik Dani primarne zdravstvene zaštite, Labin 1995.

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000200491
Glavni autori: Peršić, Lino (Editor), Materljan, Eris
Ostali autori: Dani primarne zdravstvene zaštite (-)
Ostali autori: Jakšić, Želimir (-), Post, Doeke (Editor), Brugger, Rudolf, Schiemer, Reinhard, Košir, Tone, Prezalis, Eleutherios, Vuković, Hrvoje, liječnik, Sviben, Damir, Budak, Antun, Tiljak, Hrvoje, Petric, Dragomir, Cvitković, Ante, liječnik, Vrcić-Keglević, Mladenka, Blažeković-Milaković, Sanja, Katić, Milica, Bergman-Marković, Biserka, Bartolić, Ante, Banak-Zahtila, Nevija, Kervatin, Alma, Dabo Vlahović, Vesna, Jurković, Ljiljanka, Jovanović, Aleksandar, liječnik, Barić, Krešimir, Perinović, Rihard, Musil, Ankica, Perić, Mirjana, liječnica, Bardač, Sunčica, Todorović, Goran, liječnik, Šimunović, Rajka, Kumbrija, Suzana, Vučak, Jasna, Georgiev, Bruna, Brijaček, Rudolf, Lončar, Josip, liječnik, Bakar, Željko, Filipašić, Marijan, Klarin, Ljiljana, Markota, Mladen, Albreht, Tit, Stevanović, Ranko, Ivanković, Davor, liječnik, Gmajnić, Rudika, Petri, Nadan M., Andrić, Dejan M., Mosner, Miroslav, Klobučić, Špiro, Majcen, Nenad, Sitek, Vladimir, Balenović, Ivan, liječnik, Tomek-Roksandić, Spomenka, Katalinić, Dragica, Vorko-Jović, Ariana, Jonjić, Anto, Grubišić-Greblo, Hanija, Gruber, Franjo, Matković-Trošelj, Vilma, Deković, Sonja, Malatestinić, Đulija, Mulić, Rosanda, Sepčić, Juraj, Materljan, Branka, Muškardin, Marčela, Čanadi Jurešić, Gordana, Turk Štrajtenberger, Vesna, Lenković, Maja, Frković, Aleksandra, Stašić, Adalbert, Grgurev, Zdravko, Radaković, Bogdan, Sandalj, Rafael, Šurdonja, Aleksandra, Ferlin, Daniel, Crkvenčić, Zlatko, Radolović, Ljubomira, Lazarić-Stefanović, Lorena, Kolarić, Vesna, liječnica, Stojanović, Aleksandar, liječnik, Kučinar, Jasmina
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Labin : Dom zdravlja, 1995.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 663.596
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici