NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 791.44.07 G626k
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 665.638
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 665.638
Primjerak #1
Nije za posudbu