NSK Čitaonica za prirodne i primijenjene znanosti

Signatura: 338.48(497.5) T939p
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Dostupno
Primjerak #3
Dostupno

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 660.448
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 660.448
Primjerak #1
Nije za posudbu