Luško libro

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000138132/Holdings
Ostali autori: Društvo "Vela Luka" (Zagreb) (-)
Ostali autori: Mirošević, Franko, povjesničar (Editor), Oreb, Franko, Vedriš, Edo
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Gladan, ali dret" : Ivan Surjan Cobalo (1878.-1967.) i njegova životna snaga i principijelnost
"Knjižica potajne ljubavi" : Ivan Žuvela Treće : (1888-1975)
"Kućice na vrtujak" na području Vele Luke
"Od krpjenja gavunare do složenih operacijskih zahvata" : prim. dr. Ante Bačić
"Papataž" (Foj za skerac i sulac)
"Ragata s Inglezima"
(Ne)suglasja prije i nakon gradnje ceste Vela Luka - Potirna (Kozjača)
100 godina je prošlo --- : prigodni zapis u povodu obljetnice izgradnje "Opće pučke učione"
50 godišć Velu Luku mala, ne zaboravi
50. godišnjica osnutka Plivačkog (vaterpolo) kluba "Vela Luka"
60. godina oslobođenja Vele Luke od talijanske i njemačke okupacije
Anka Prizmić Šege : (1921.-2011.) : [in memoriam]
Anka Prizmić-Šege : Križni put u župnoj crkvi sv. Josipa u Veloj Luci
Ante Šeparović Dole
Antun Simatović (Anton Vlahotov)
Bibliografija Luškog libra, časopisa Društva "Vela Luka" za očuvanje i promicanje luškega govora, običaja i tradicije s popisom suradnika, 10-19., 2002-2011.
Bibliografija Luškog libra, časopisa društva "Vela Luka" za očuvanje i promicanje luškega govora, običaja i tradicije, 1-9, 1993-2001
Bibliografija masline sorte "Lastovka"
Božidar Čečuk : (Solin, 9. ožujka 1929. - Zagreb, 26. srpnja 2011.) : [in memoriam]
Brodski dnevnik Antuna Vlašića : u povodu 120 godina Veloluške glazbe
Crkveni pjevački zbor u Veloj Luci
Demografski razvitak Vele Luke
Deset pjesama
Djelo i galerija Anke Prizmić-Šege u Veloj Luci
Dr. Ljubo Bačić, velolučki župnik
Dvadesetpeta obljetnica arheoloških istraživanja Vele spilje u Veloj Luci na otoku Korčuli : (1974.-1999.)
Elementi kulturnog krajolika Vela Luke
Giuseppe Verdi u Veloj Luci : prigodni zapis u povodu 200. obljetnice rođenja Giuseppea Verdija i 120. obljetnice osnutka "Velolučke glazbe"
Gospa Lurdska i Lučani
Govorimo pod lušku
Gramatika luškega govora (2)
Gramatika luškega govora (5)
Gramatika luškega govora : (8)
Hrvatski narodni pokret u Veloj Luci 1921.-1925.
Ing. Vinko Barčot Čangarija : u potrazi za slavom
Irislav Dolenec : (Vela Luka 1921. - Zagreb 2009.) : [in memoriam]
Iz luškega govora
Iz povijesti zdravstva Vele Luke
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore : (12)
Izabrani veloluški izrazi, konstrukcije, metafore
Izvorno maslinovo ulje
Jama Vranine
Još o razvoju obrta u Veloj Luci
Još o velolučkim bratovštinama : (tragom bratimske pismohrane)
Kako je užalo bit
Kamen u zidovima otoka Korčule
Keramičke lule iz uvale Gradina
Klačine
Književno djelo Šime Vučetića
Kopila, zadnja ilirska utvrda na našim škoju : (povjesna priča)
Kovnici : ruševine ilirskega sela : (povisna priča iz savure)
Kratak osvrt na pučko pjevanje u Veloj Luci
Kretanje stanovništva općine Vela Luka od 1890. do 1991.
Kriva imena na zemljopisne karte Luke
Kroz 100 godina od kolnog puta Vela Luka - Blato do suvremene prometnice Vela Luka - Blato - Korčula
Kulturološko i političko značenje zabavno-poučnog društva Hrvatski napredak u Veloj Luci i njegova uloga u narodnom preporodu
Ljekovitost masline
Luška gramatika
Luške ditinjske igre
Marko Žuvela Antiša
Mato Jurković i njegov doprinos građevinarstvu Hrvatske
Meje ili suhozidje zapadnog dijela otoka Korčule
Međunarodni susret likovnih umjetnika - Vela Luka 1968.
Mrtvima svojim Velolučani : (spomen na 70. obljetnicu posvećenja nove kapele sv. Roka)
Nadimci u Blatu i Veloj Luci
Nazalni izgovor u luškemu govoru
Naš zavičaj Luka : (i zavičajnost) : u povodu 20-tega broja Luškega libra
Neke crtice iz života oca Petra Vlašića Velolučanina : prigodni zapis u povodu 40. obljetnice smrti
Neke zabilješke o pučkom pjevanju u Veloj Luci
Nekoliko arhivskih podataka koji se odnose na Velu Luku od XIV. do XVIII. st.
Nekoliko zanimljivih crtica o događajima i ljudima iz prošlosti Vele Luke krajem XIX stoljeća
Niki luški običaji
Nova saznanja o maslinovom ulju
O gradnji župne crkve u Veloj Luci 1846-1848. g.
O mozaicima i Međunarodnom susretu likovnih umjetnika u Veloj Luci 1968. godine
O obitelji Ismaelli na otoku Korčuli
O prvim generacijama luških diletanata : povodom stoljeća dramskog amaterizma u Veloj Luci : (1911.-2011.)
O razvoju ribarstva u Veloj Luci
O stanovnicima i starinama Vele Luke
O stotoj obljetnici crkvice sv. Vincenta : (1908.-2008.)
O. Ambroz Bačić i "Gospina krunica"
Obrt i obrtnici u Veloj Luci
Optimizam Novakovih fotografija
Osnovna škola "Vela Luka" od 1959. do 1971.
Osvrt na publicistički rad o. Petra Vlašića s posebnim naglaskom na motive zavičajnosti i rodoljublja u njegovim djelima
Osvrt na socijalnu sredinu i pučku medicinu Velolučana
Otkrivena tajna poslije 118 godina
Petar Oreb Mijat i njegov put do vješala
Petar Šegedin : o stotoj godišnjici rođenja : 1909.-2009.
Pinski rat - poprin
Pjesmarica Ante Vlašića : (Brodski dnevnik u stihovima)
Pjesnički izraz Franje Dragojevića
Po konobah
Podudarnosti jezičnih osobina čakavskih zapadnoikavskih štokavskih narječja
Počelo je s "Jagodom" 1913. : o začecima turizma u Veloj Luci
Pregled arheoloških lokaliteta na području Vele Luke
Prepoznavanje povijesno prostornih vrijednosti Vele Luke i okolice
Pređima u znak zahvalnosti
Priko luških mejah
Prilike u Veloj Luci od 1927. do 1929.
Prilog o veloluškim iseljenicima u SAD-u početkom 20. stoljeća
Prilog povijesti brodogradilišta "Greben" - Vela Luka (1948.-1972.)
Prilozi za povijest Vele Luke : 1929.-1935.
Prilozi za povijest Vele Luke : 1935.-1941.
Prilozi za povijest Vele Luke u 1926. godini
Prilozi za povijest Vele Luke u 1941. godini
Prilozi za povijest Vele Luke u 1942. godini
Prilozi za povijest zemljoradničkog pokreta u Veloj Luci od 1921. do 1926.
Priča iz Vrbovice i Radova rope
Priča iz rimskih vrimenah
Priča o kamenu s natpisom iz 1576.
Priča o luškemu uju
Priča o Žuvelića Stanima
Prof. Marko Šeparović Bogomoja i politizacija đaka na koprivničkoj gimnaziji od 1931. do 1935. godine
Prof. Petar Joković "Na poklad ili Krnjina oporuka"
Prometna infrastruktura - nositelj razvoja Vele Luke
Prostor Vele Luke u katastru iz 1836. godine
Pučko pjevanje
Pučko pjevanje : (15)
Pučko pjevanje : XIII
Pučko pjevanje : XIV
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Razgovor o poplimajima u Veloj Luci
Razvoj pomorske infrastrukture : s osvrtom na 30 godina izgradnje trajektnog pristaništa u Veloj Luci
Razvoj uređaja za preradu maslina u Veloj Luci
Ribarsko-pomorska tradicija velolučke grane obitelji Vučetić
San Gorkog Žuvele
Sjećanje na monsinjora don Iva Oreba
Sjećanje na profesora dr. sc. Hrvoja Matkovića : [in memoriam]
Sjećanje na tri velike plime-"šćige" 1977. i 1978.
Sokolsko slavlje u Veloj Luci 1926. godine : (posveta Sokolskog barjaka - dar kralja Aleksandra)
Sportski život Vele Luke početkom tridesetih godina 20. st.
Srednja škola - Vela Luka
Stanovništvo Vele Luke između 1849. i 1860.
Stare kućice i gustrine : (vanka)
Stare štale po Luci
Stari dvori
Stari komini
Stari luški puti
Stari popis velolučkih obitelji
Sto kilih piza
Stupanj motorizacije i prometne nezgode na otoku Korčuli
Suvremeni demografski procesi i sastav stanovništva Vele Luke
Sve o timbrima općine Vele Luke na kojima je utisnut grb Vele Luke
Svjedoci vjere i čuvari vremena
Šime Vučetić : 100 godišć od rojenja
Škola u koju učenici nisu kročili : o izgradnji škole i propasti Potirne
Tjelesni odgoj i šport : povijesni pregled, sadašnje stanje te naznake daljeg razvoja velolučkog školskog športa
Utvrda "Fortezza Hum"
Vela Luka
Vela Luka na putu samosvojnog razvoja od samostalne crkvene župe do samostalne političke općine
Vela Luka u 1943. godini
Vela Luka u 1944. godini
Vela špilja pokraj Vele Luke
Velolučke bratovštine
Velolučki folklor
Velolučko brodarstvo
Veloluška geografska imena objekata kao odraz lokalne identifikacije stanovništva
Vernakularna arhitektura otoka Korčule : vrtujak, toreta i bunja
Veže u Veloj Luci : prezimena kojih više nema
Vremeplov : povijest zabilježena objektivom
Vulkanski pepeo u pleistocenskim slojevima Vele spile
Zapisi o Šimi Vučetiću
Zemljopisno-topografska obilježja Vele Luke
Značenje Nikole Furlanija za razvitak glazbene djelatnosti u Veloj Luci krajem prošlog i početkom ovog stoljeća
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Društvo "Vela Luka", [1993]- .

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 235.465
Primjerak
Dostupno