Luško libro

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000138132
Ostali autori: Društvo "Vela Luka" (Zagreb) (-)
Ostali autori: Mirošević, Franko, povjesničar (Editor), Oreb, Franko, Vedriš, Edo
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Ragata s Inglezima"
"Papataž" (Foj za skerac i sulac)
"Ragata s Inglezima"
60. godina oslobođenja Vele Luke od talijanske i njemačke okupacije
50. godišnjica osnutka Plivačkog (vaterpolo) kluba "Vela Luka"
Ante Šeparović Dole
Antun Simatović (Anton Vlahotov)
"Knjižica potajne ljubavi" : Ivan Žuvela Treće : (1888-1975)
Anka Prizmić-Šege : Križni put u župnoj crkvi sv. Josipa u Veloj Luci
"Kućice na vrtujak" na području Vele Luke
"Od krpjenja gavunare do složenih operacijskih zahvata" : prim. dr. Ante Bačić
"Gladan, ali dret" : Ivan Surjan Cobalo (1878.-1967.) i njegova životna snaga i principijelnost
(Ne)suglasja prije i nakon gradnje ceste Vela Luka - Potirna (Kozjača)
100 godina je prošlo --- : prigodni zapis u povodu obljetnice izgradnje "Opće pučke učione"
50 godišć Velu Luku mala, ne zaboravi
Anka Prizmić Šege : (1921.-2011.) : [in memoriam]
Bibliografija Luškog libra, časopisa društva "Vela Luka" za očuvanje i promicanje luškega govora, običaja i tradicije, 1-9, 1993-2001
Bibliografija masline sorte "Lastovka"
Božidar Čečuk : (Solin, 9. ožujka 1929. - Zagreb, 26. srpnja 2011.) : [in memoriam]
Bibliografija Luškog libra, časopisa Društva "Vela Luka" za očuvanje i promicanje luškega govora, običaja i tradicije s popisom suradnika, 10-19., 2002-2011.
Brodski dnevnik Antuna Vlašića : u povodu 120 godina Veloluške glazbe
Crkveni pjevački zbor u Veloj Luci
Demografski razvitak Vele Luke
Deset pjesama
Djelo i galerija Anke Prizmić-Šege u Veloj Luci
Dr. Ljubo Bačić, velolučki župnik
Dvadesetpeta obljetnica arheoloških istraživanja Vele spilje u Veloj Luci na otoku Korčuli : (1974.-1999.)
Elementi kulturnog krajolika Vela Luke
Gramatika luškega govora (5)
Gramatika luškega govora (2)
Gramatika luškega govora : (8)
Gospa Lurdska i Lučani
Govorimo pod lušku
Giuseppe Verdi u Veloj Luci : prigodni zapis u povodu 200. obljetnice rođenja Giuseppea Verdija i 120. obljetnice osnutka "Velolučke glazbe"
Govorimo pod lušku
Hrvatski narodni pokret u Veloj Luci 1921.-1925.
Izvorno maslinovo ulje
Izabrani veloluški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore
Iz povijesti zdravstva Vele Luke
Izabrani luški izrazi, konstrukcije, metafore : (12)
Irislav Dolenec : (Vela Luka 1921. - Zagreb 2009.) : [in memoriam]
Iz luškega govora
Ing. Vinko Barčot Čangarija : u potrazi za slavom
Iz luškega govora
Jama Vranine
Još o velolučkim bratovštinama : (tragom bratimske pismohrane)
Još o razvoju obrta u Veloj Luci
Kulturološko i političko značenje zabavno-poučnog društva Hrvatski napredak u Veloj Luci i njegova uloga u narodnom preporodu
Književno djelo Šime Vučetića
Kretanje stanovništva općine Vela Luka od 1890. do 1991.
Kratak osvrt na pučko pjevanje u Veloj Luci
Kako je užalo bit
Keramičke lule iz uvale Gradina
Kamen u zidovima otoka Korčule
Kopila, zadnja ilirska utvrda na našim škoju : (povjesna priča)
Kriva imena na zemljopisne karte Luke
Kroz 100 godina od kolnog puta Vela Luka - Blato do suvremene prometnice Vela Luka - Blato - Korčula
Kovnici : ruševine ilirskega sela : (povisna priča iz savure)
Klačine
Luške ditinjske igre
Luške ditinjske igre
Luška gramatika
Luška gramatika
Ljekovitost masline
Marko Žuvela Antiša
Mato Jurković i njegov doprinos građevinarstvu Hrvatske
Međunarodni susret likovnih umjetnika - Vela Luka 1968.
Meje ili suhozidje zapadnog dijela otoka Korčule
Mrtvima svojim Velolučani : (spomen na 70. obljetnicu posvećenja nove kapele sv. Roka)
Niki luški običaji
Nadimci u Blatu i Veloj Luci
Niki luški običaji
Nazalni izgovor u luškemu govoru
Nekoliko zanimljivih crtica o događajima i ljudima iz prošlosti Vele Luke krajem XIX stoljeća
Neke zabilješke o pučkom pjevanju u Veloj Luci
Nova saznanja o maslinovom ulju
Nekoliko arhivskih podataka koji se odnose na Velu Luku od XIV. do XVIII. st.
Neke crtice iz života oca Petra Vlašića Velolučanina : prigodni zapis u povodu 40. obljetnice smrti
Naš zavičaj Luka : (i zavičajnost) : u povodu 20-tega broja Luškega libra
O gradnji župne crkve u Veloj Luci 1846-1848. g.
O razvoju ribarstva u Veloj Luci
Otkrivena tajna poslije 118 godina
O obitelji Ismaelli na otoku Korčuli
O stanovnicima i starinama Vele Luke
Obrt i obrtnici u Veloj Luci
O. Ambroz Bačić i "Gospina krunica"
Osvrt na publicistički rad o. Petra Vlašića s posebnim naglaskom na motive zavičajnosti i rodoljublja u njegovim djelima
Osvrt na socijalnu sredinu i pučku medicinu Velolučana
Osnovna škola "Vela Luka" od 1959. do 1971.
Optimizam Novakovih fotografija
O stotoj obljetnici crkvice sv. Vincenta : (1908.-2008.)
O mozaicima i Međunarodnom susretu likovnih umjetnika u Veloj Luci 1968. godine
O prvim generacijama luških diletanata : povodom stoljeća dramskog amaterizma u Veloj Luci : (1911.-2011.)
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Prepoznavanje povijesno prostornih vrijednosti Vele Luke i okolice
Pinski rat - poprin
Prilog povijesti brodogradilišta "Greben" - Vela Luka (1948.-1972.)
Prometna infrastruktura - nositelj razvoja Vele Luke
Podudarnosti jezičnih osobina čakavskih zapadnoikavskih štokavskih narječja
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Prilozi za povijest Vele Luke u 1926. godini
Pređima u znak zahvalnosti
Priča iz Vrbovice i Radova rope
Pučko pjevanje
Prilozi za povijest zemljoradničkog pokreta u Veloj Luci od 1921. do 1926.
Priča iz rimskih vrimenah
Priča o Žuvelića Stanima
Pregled arheoloških lokaliteta na području Vele Luke
Prostor Vele Luke u katastru iz 1836. godine
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Pučko pjevanje u Veloj Luci
Prilike u Veloj Luci od 1927. do 1929.
Petar Oreb Mijat i njegov put do vješala
Pučko pjevanje : XIII
Prilozi za povijest Vele Luke : 1929.-1935.
Prof. Petar Joković "Na poklad ili Krnjina oporuka"
Pučko pjevanje : XIV
Priča o luškemu uju
Priča o kamenu s natpisom iz 1576.
Pjesnički izraz Franje Dragojevića
Po konobah
Pučko pjevanje : (15)
Prilozi za povijest Vele Luke : 1935.-1941.
Petar Šegedin : o stotoj godišnjici rođenja : 1909.-2009.
Priko luških mejah
Prilozi za povijest Vele Luke u 1941. godini
Prof. Marko Šeparović Bogomoja i politizacija đaka na koprivničkoj gimnaziji od 1931. do 1935. godine
Prilozi za povijest Vele Luke u 1942. godini
Prilog o veloluškim iseljenicima u SAD-u početkom 20. stoljeća
Pjesmarica Ante Vlašića : (Brodski dnevnik u stihovima)
Počelo je s "Jagodom" 1913. : o začecima turizma u Veloj Luci
Razgovor o poplimajima u Veloj Luci
Razvoj uređaja za preradu maslina u Veloj Luci
Ribarsko-pomorska tradicija velolučke grane obitelji Vučetić
Ribarsko-pomorska tradicija velolučke grane obitelji Vučetić
Razvoj pomorske infrastrukture : s osvrtom na 30 godina izgradnje trajektnog pristaništa u Veloj Luci
Sjećanje na monsinjora don Iva Oreba
Stanovništvo Vele Luke između 1849. i 1860.
Srednja škola - Vela Luka
Stari popis velolučkih obitelji
Sve o timbrima općine Vele Luke na kojima je utisnut grb Vele Luke
Svjedoci vjere i čuvari vremena
Sokolsko slavlje u Veloj Luci 1926. godine : (posveta Sokolskog barjaka - dar kralja Aleksandra)
Sportski život Vele Luke početkom tridesetih godina 20. st.
San Gorkog Žuvele
Sjećanje na tri velike plime-"šćige" 1977. i 1978.
Stari luški puti
Stari komini
Stupanj motorizacije i prometne nezgode na otoku Korčuli
Stare kućice i gustrine : (vanka)
Stare štale po Luci
Stari dvori
Sjećanje na profesora dr. sc. Hrvoja Matkovića : [in memoriam]
Suvremeni demografski procesi i sastav stanovništva Vele Luke
Sto kilih piza
Šime Vučetić : 100 godišć od rojenja
Škola u koju učenici nisu kročili : o izgradnji škole i propasti Potirne
Tjelesni odgoj i šport : povijesni pregled, sadašnje stanje te naznake daljeg razvoja velolučkog školskog športa
Utvrda "Fortezza Hum"
Utvrda "Fortezza Hum"
Vela špilja pokraj Vele Luke
Vela Luka
Velolučki folklor
Velolučki folklor
Velolučki folklor
Velolučke bratovštine
Velolučko brodarstvo
Velolučki folklor
Velolučke bratovštine
Vela Luka na putu samosvojnog razvoja od samostalne crkvene župe do samostalne političke općine
Vremeplov : povijest zabilježena objektivom
Vernakularna arhitektura otoka Korčule : vrtujak, toreta i bunja
Vulkanski pepeo u pleistocenskim slojevima Vele spile
Veloluška geografska imena objekata kao odraz lokalne identifikacije stanovništva
Vela Luka u 1943. godini
Vela Luka u 1944. godini
Veže u Veloj Luci : prezimena kojih više nema
Zemljopisno-topografska obilježja Vele Luke
Značenje Nikole Furlanija za razvitak glazbene djelatnosti u Veloj Luci krajem prošlog i početkom ovog stoljeća
Zapisi o Šimi Vučetiću
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Društvo "Vela Luka", [1993]- .

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 235.465
Primjerak
Dostupno