LEADER 04346cam a2201093 i 4500
001 NSK01000112582
003 HR-ZaNSK
005 20110510070654.0
008 950123s1994 ci d 100 0 hrv
015 |a HK94-2557  |2 HR 
020 |a 9539625807 
035 |9 (HR-ZaNSK)112711 
035 |9 (HR-ZaNSK)950123086 
035 |a (HR-ZaNSK)000112582 
040 |a HR-ZaNSK  |b hrv  |c HR-ZaNSK  |e ppiak 
041 0 |a hrv 
042 |a croatica 
044 |a ci  |c hr 
080 |a 614(497.5)(063) 
111 2 |a Dani primarne zdravstvene zaštite  |d (1994 ;  |c Labin) 
245 1 0 |a Zbornik /  |c Dani primarne zdravstvene zaštite, Labin, 1994. ; [urednici Lino Peršić, Eris Materljan]. 
260 |a Labin :  |b Dom zdravlja,  |c 1994.  |e (Labin :  |f Tiskara) 
300 |a 272 str. :  |b graf. prikazi ;  |c 24 cm. 
500 |a Zastupljeni autori: Želimir Jakšić, Lino Peršić, Ante Bartolić, Antun Budak, Spomenka Tomek-Roksandić, Bruno Mazzi, Željko Bakar, Josip Lončar, Marijan Filipašić, Mihovil Vukelić, Ivica Kontošić, Milica Katić, Hrvoje Tiljak, Mladenka Vrcić-Keglević, Sanja Blažeković-Milaković, Spomenka Tomek-Roksandić, Ariana Vorko-Jović, Jadranka Perasić, Tomislav Tadin, Darko Jakovac, Juraj Hraste, Rudolf Brijaček, Rihard Perinović, Josip Laznibat, Eleutherios Prezalis, Giovanni Stefani, Nevenka Benović, Josip Buljan, Suzana Kumbrija, Rajka Šimunović, Miroslav Mosner, Marijan Capar, Viktorija Kosić-Andrašević, Ljubica Raguž, Vesna Mahulja-Stamenković, Adele Žužek, Antonio Dujmović, Mirna Milevoj-Ražem, Slavica Ljutić, Goran Popić, Juraj Sepčić, Branka Materljan, Bogdan Radaković, Josip Krajcar, Danijel Ferlin, Zoltan Jelčić, Rafael Sandalj, Ivan Gilja, 
500 |a Aleksandra Šurdonja, Zdenka Tomše, Blaž Mlačak, Nadan M. Petri, Dejan Andrić, Biserka Bergman-Marković, Hrvoje Vuković, Nikola Radošević, Rosanda Mulić, Željko Šućur 
504 |a Bibliografija uz većinu referata 
504 |a Summaries 
650 7 |a Primarna zdravstvena zaštita  |v Kongresi  |2 nskps 
700 1 |a Peršić, Lino  |4 edt  |4 aut 
700 1 |a Materljan, Eris  |4 edt  |4 aut 
700 1 |a Jakšić, Želimir 
700 1 |a Bartolić, Ante 
700 1 |a Budak, Antun 
700 1 |a Tomek-Roksandić, Spomenka 
700 1 |a Mazzi, Bruno 
700 1 |a Bakar, Željko 
700 1 |a Lončar, Josip,  |c liječnik 
700 1 |a Mosner, Miroslav 
700 1 |a Filipašić, Marijan 
700 1 |a Vukelić, Mihovil 
700 1 |a Kontošić, Ivica 
700 1 |a Katić, Milica 
700 1 |a Tiljak, Hrvoje 
700 1 |a Vrcić-Keglević, Mladenka 
700 1 |a Blažeković-Milaković, Sanja 
700 1 |a Vorko-Jović, Ariana 
700 1 |a Perasić, Jadranka 
700 1 |a Tadin, Tomislav 
700 1 |a Jakovac, Darko,  |c liječnik 
700 1 |a Hraste, Juraj 
700 1 |a Brijaček, Rudolf 
700 1 |a Perinović, Rihard 
700 1 |a Laznibat, Josip 
700 1 |a Prezalis, Eleutherios 
700 1 |a Stefani, Giovanni 
700 1 |a Benović, Nevenka 
700 1 |a Buljan, Josip 
700 1 |a Kumbrija, Suzana 
700 1 |a Šimunović, Rajka 
700 1 |a Capar, Marijan 
700 1 |a Kosić-Andrašević, Viktorija 
700 1 |a Hang-Raguž, Ljubica 
700 1 |a Mahulja-Stamenković, Vesna 
700 1 |a Žužek, Adele 
700 1 |a Dujmović, Antonija,  |c liječnica 
700 1 |a Milevoj-Ražem, Mirna 
700 1 |a Ljutić, Slavica 
700 1 |a Popić, Goran 
700 1 |a Sepčić, Juraj 
700 1 |a Materljan, Branka 
700 1 |a Radaković, Bogdan 
700 1 |a Krajcar, Josip,  |c liječnik 
700 1 |a Ferlin, Daniel 
700 1 |a Jelčić, Zoltan 
700 1 |a Sandalj, Rafael 
700 1 |a Šurdonja, Aleksandra 
700 1 |a Tomše, Zdenka 
700 1 |a Mlačak, Blaž 
700 1 |a Petri, Nadan M. 
700 1 |a Andrić, Dejan M. 
700 1 |a Bergman-Marković, Biserka 
700 1 |a Vuković, Hrvoje,  |c liječnik 
700 1 |a Mulić, Rosanda 
700 1 |a Radošević, Nikola,  |c liječnik 
700 1 |a Šućur, Željko 
700 1 |a Gilja, Ivan 
981 |a A20/94  |p CRO  |r HRB1994 
997 |a 272 str. 
998 |b bbe, 199710  |c sbno9812  |c lbap9901 
852 4 |j 663.595 
876 |e CM  |a 2005/97 
886 0 |2 unimarc  |b 04552nam0 2201009 450