Propisi - praksa

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000039882
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Dioničko društvo
Demokratsko konstituiranje znanstveno-nastavne djelatnosti u visokoškolskom obrazovanju
Demokratski sustav financiranja visokoškolskog obrazovanja
Financiranje odgojno-obrazovne i znanstveno-nastavne djelatnosti u uvjetima društveno-ekonomske reforme u SFRJ
Glavne karakteristike saveznog Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa iz 1989. godine
Glavna obilježja i područja rada pedagoga u domu učenika
Isplate iz sredstava zajedničke potrošnje i na teret troškova poslovanja prema odredbama Općeg ugovora i Društvenog dogovora o dohotku u Republici Hrvatskoj
Investiranje u ljudske resurse i društvena reprodukcija
Javna poduzeća prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poduzećima
Kolektivni ugovor
Koncepcija i strategija razvoja visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Krah dosadašnjeg sistema financiranja (organizacije i funkcioniranja) društvenih djelatnosti
Kriteriji i postupci transformacije srednjoškolskih centara u srednje škole
Materijalna odgovornost radnika
Modeli za vrednovanje znanstveno-nastavne djelatnosti u visokoškolskom obrazovanju
Neka načela obveznih odnosa osobito značajna za pravnu praksu
Nadzor nad ostvarivanjem prava radnika
Nacionalne ekonomije jugoslavenskog prostora na pragu 21. stoljeća
Nesposobni radnici
Osnovne karakteristike i važnije novine našeg novog radnog zakonodavstva
Ostvarivanje prava na mirovinu uz dokup staža
Ostvarivanje "Koncepcije razvojno-pedagoške službe..." u srednjem usmjerenom obrazovanju
Osobni dohoci (plaće) i naknade
Posebne odredbe Zakona o radnim odnosima
Potreban rad i osobni dohoci u uvjetima tržne ekonomije
Potrošačko kreditiranje građana
Prilog izgradnji nove koncepcije financiranja znanstveno-istraživačke i znanstveno-nastavne djelatnosti
Prava radnika izabranih na funkcije ili upućenih na određene poslove u inozemstvu
Profit - kao cilj financijskih odluka
Promjene u sustavu srednjeg obrazovanja Republike Hrvatske od školske 1991/92. godine
Prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa
Prestanak radnog odnosa
Plaćanje poreza kod osiguranja
Ponovno određivanje starosne mirovine prema izmijenjenim propisima
Prestanak radnog odnosa u organima uprave u Republici Hrvatskoj
Poduzetništvo, financijski rizik i kvantifikacija poduzetničke efikasnosti
Prilog raspravi o preobrazbi domova učenika u Republici Hrvatskoj
Razvitak organizacije i samouprave u socijalnom osiguranju
Rad po ugovoru
Reforma srednjeg obrazovanja na evropskoj tradiciji i budućnosti
Reforma sveučilišta između evropskog i američkog modela
Struktura računovodstva u suvremenim uvjetima poslovanja
Suvremena obrada podataka i njihova konverzija u informacije
Srednje obrazovanje na pragu 21. stoljeća
Strukturne i funkcionalne promjene fiskalnog sistema
Sistem financiranja u uvjetima tržišnog načina privređivanja
Što znače (pre)česte promjene Zakona o poduzećima
Tendencije u promjenama sustava srednjoškolskog obrazovanja
Upravljanje školom
Zaštita materinstva
Zaštita omladine
Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa
Znanstvene osnove razvoja društveno-ekonomskih odnosa u odgoju i obrazovanju
Zasnivanje radnog odnosa
Zaštita obitelji i maloljetnika kroz suradnju organa starateljstva i suda u praksi Primorsko-goranske subregije
Zaštita prava radnika
Zakon o društvenom kapitalu
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Stanbiro, [1970]-1991.

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 227.033
Primjerak
Dostupno