Psihologijski mjerni instrumenti

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000035274
Vrsta građe: Nakladnička cjelina
Povezani zapisi:
16 PF
16 PF : priručnik za primjenu
WISC-IV[hr] : Wechslerov test inteligencije za djecu : hrvatska adaptacija : priručnik za primjenu i bodovanje
AMI inventar motivacije za postignuće : priručnik
ADOS-2 - opservacijski protokol za dijagnostiku autizma : priručnik
Bender-Geštalt II
Bender-Geštalt II : Bender vizualno-motorički geštalt test : priručnik
BDI-II, Beckov upitnik depresije : priručnik
BDI-II, Beckov upitnik depresije : priručnik
Beckovi inventari za mlade : za djecu i adolescente : priručnik : inventar depresije za mlade, inventar anksioznosti za mlade, inventar ljutnj za mlade, inventar ometajućeg ponašanja mladih, inventar samopoimanja mladih
Beckovi inventari za mlade : za djecu i adolescente : priručnik : inventar depresije za mlade, inventar anksioznosti za mlade, inventar ljutnje za mlade, inventar ometajućeg ponašanja mladih, inventar samopoimanja mladih
BFQ-C : Big five upitnik za djecu : priručnik
BFQ-C : Big five upitnik za djecu : priručnik
Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju BIP : priručnik
Chrichton ljestvica rječnika
Diferencijalni testovi sposobnosti DAT
Diferencijalni testovi sposobnosti DAT : priručnik za učenike osnovnih škola
Diferencijalni testovi sposobnosti DAT
Diferencijalni testovi sposobnosti DAT : priručnik za profesionalno usmjeravanje i selekciju
DAT za selekciju baterija tehničkih sposobnosti
DAT za selekciju baterija tehničkih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti : Hrvatska standardizacija europske adaptacije
DAT za selekciju baterija općih sposobnosti
DAT za selekciju baterija općih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti : hrvatska standardizacija europske adaptacije
EQ-i: YV : BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije : verzija za mladež : priručnik
EQ-i: YV : BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije : verzija za mladež : priručnik
Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2 a
Hrvatske norme za 16 PF
Hrvatske norme za 16 PF : upitnik
Hrvatske norme za test D-48 i test D-70
Hrvatske norme za PPVT-III-HR
Hrvatske norme za PPVT-III-HR : Paebody slikovni test rječnika - III : hrvatsko izdanje
Hrvatska standardizacija Munnesota multifizičkog inventara ličnosti za adolescente (MMPI-A)
Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi "Ujak Hrčak" : (IPUES) : priručnik
Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi "Ujak Hrčak"
Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi "Ujak Hrčak"
Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi "Ujak Hrčak" : (IPUES) : priručnik
Inventar profesionalnih interesa CII za učenike osnovnih škola
Inventar profesionalnih interesa CII za učenike osnovnih škola : priručnik
Inventar profesionalnih interesa CII za profesionalno usmjeravanje
Inventar profesionalnih interesa CII za profesionalno usmjeravanje : priručnik
Inventar simptoma traume (TSI) : priručnik
Inventar simptoma traume (TSI) : priručnik
Inventar za ispitivanje ličnosti : (PAI) : priručnik
Inventar za ispitivanje ličnosti : (PAI) : priručnik
Inventar za ispitivanje ličnosti : verzija za adolescente : (PAI-A) : priručnik
Inventar za ispitivanje ličnosti : verzija za adolescente : (PAI-A) : priručnik
Kratko ispitivanje mentalnog statusa - MMSE-2 : priručnik za korisnike
Kratko ispitivanje mentalnog statusa - MMSE-2 : priručnik za korisnike
Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) : priručnik
Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) : priručnik
Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC) : priručnik
Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC) : priručnik
MMPI-2
Mjerenje inteligencije Cattellovim testovima inteligencije
Mjerenje inteligencije Cattellovim testovima inteligencije : priručnik za ljestvice 2 i 3
MMPI-A
MMPI-A : Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente : priručnik
MMPI-2 restruktuirane kliničke (RC) ljestvice
MMPI-2 restruktuirane kliničke (RC) ljestvice : razvoj, validacija i interpretacija
MMPI - 2 Priručnik za primjenu, ocjenjivanje i interpretaciju
MMPI - 2 Priručnik za primjenu, ocjenjivanje i interpretaciju : Minnesota mulifazični inventar ličnosti-2
Maslachin upitnik izgaranja na poslu (MBI) : priručnik
Maslachin upitnik izgaranja na poslu (MBI) : priručnik
Minnesota multifazični inventar ličnosti - 2 - Restrukturirana forma : MMPI-2-RF : priručnik za primjenu, bodovanje i tumačenje rezultata
Natuknice o Maudsleyevom zdravstvenom upitniku
Natuknice o Maudsleyevom zdravstvenom upitniku : (MMQ)
Norme za Eyseneckov upitnik ličnosti
Norme za Eyseneckov upitnik ličnosti : oblik za odrasle (EPQ-Adult)
NNat : Naglierijev test neverbalne sposobnosti : priručnik za višestruke razine testa
NNat : Naglierijev test neverbalne sposobnosti : priručnik za višestruke razine testa
Opći pregled
Obojene progresivne matrice
Priručnik za Skalu za procjenu agresivnog i prosocijalnog ponašanja djece
Priručnik za primjenu skala kvalitete življenja
Priručnik za primjenu Testa za ispitivanje smisla za humor
Priručnik za primjenu Testa za ispitivanje smisla za humor : (HOPA)
Priručnik za Upitnik za ispitivanje percipiranog izvora kontrole zdravlja
Priručnik za Upitnik za ispitivanje percipiranog izvora kontrole zdravlja : ZLK-90
Priručnik za primjenu Upitnika DAIA
Priručnik za upitnik za mjerenje plastičnosti ponašanja
Priručnik za upitnik za mjerenje plastičnosti ponašanja : (PLP)
Priručnik za primjenu Upitnika za mjerenje agresivnosti
Priručnik za primjenu Upitnika za mjerenje agresivnosti : A-87
Podaci o Purdue neverbalnom testu (PNT)
Priručnik za Gibsonov spiralni labirint
Priručnik za Eysenckove skale ličnosti
Priručnik za Eysenckove skale ličnosti : (EPS - odrasli)
Priručnik za Crown-Crispov indeks iskustava
Priručnik za Crown-Crispov indeks iskustava : (CCEI)
Priručnik za primjenu Skale depresivnosti D-92
Priručnik za Eysenckov inventar ličnosti
Priručnik za Eysenckov upitnik ličnosti
Priručnik za Eysenckov upitnik ličnosti : (EPQ - djeca i odrasli)
Priručnik za Ravenove progresivne matrice i ljestvice rječnika
Priručnik za test precrtavanja
Priručnik za test učenja i pamćenja likova
Priručnik za testove opće obaviještenosti
Priručnik za testove opće obaviještenosti : TOO-OP i TOO-SŠ
Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života
Priručnik za revidirani Beta test
Priručnik za revidirani Beta test : (Beta - II)
Priručnik za Cornell Index
Priručnik za Cornell Index : (revidirani oblik)
Priručnik za primjenu Testa D-48
Priručnik za primjenu Testa D-70
Priručnik za Upitnik sramežljivosti i asertivnosti
Priručnik za Upitnik sramežljivosti i asertivnosti : (USA)
Priručnik za Ravenove progresivne matrice i ljestvice rječnika
Priručnik za Ravenove progresivne matrice i ljestvice rječnika : izdanje iz 1998. god. s Paralelnim i Plus oblikom testa
Progresivne matrice za napredne
Progresivne matrice za napredne : serija I i II
Priručnik za testove općih sposobnosti
Priručnik za testove općih sposobnosti : (TOS) : baterije testova za profesionalnu orijentaciju i selekciju
Priručnik za Ljestvicu za mjerenje emocionalne ranjivosti
Priručnik za Ljestvicu za mjerenje emocionalne ranjivosti : (LJER)
Priručnik za Indeks profila emocija
Priručnik za Indeks profila emocija : (PIE)
Priručnik za Skalu autodestruktivnosti
Priručnik za Skalu autodestruktivnosti : (SAD)
Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti
Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti : (STAI) : (oblik Y)
Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu
Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu : (STAIC)
Priručnik za Cattellov test inteligencije
Priručnik za Cattellov test inteligencije : (CTI) : ljestvica 1
Priručnik za Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti - 2
Preliminarni priručnik za Mill Hill ljestvice rječnika
Priručnik za test precrtavanja
Priručnik za Eysenckov upitnik ličnosti
Priručnik za Eysenckov upitnik ličnosti : (EPQ - djeca i odrasli)
Priručnik za Skalu depresivnosti za djecu i adolescente
Priručnik za Skalu depresivnosti za djecu i adolescente : (SDD)
Priručnik za revidirani Upitnik sramežljivosti i asertivnosti (USA-r)
Priručnik za Test opće informiranosti (TOI-03)
Priručnik za skalu strahova i anksioznosti za djecu i adolescente (SKAD-62)
Priručnik za kognitivni neverbalni test (KNT)
Projektivna tehnika mozaik PTM
Projektivna tehnika mozaik PTM : priručnik : dopunjeni oblik
Priručnik za Big Five Upitnik
Priručnik za Big Five Upitnik : BFQ
Priručnik za Crown-Crispov indeks iskustava
Priručnik za Crown-Crispov indeks iskustava : (CCEI)
Priručnik za freiburški inventar ličnosti
Priručnik za freiburški inventar ličnosti : (FPI-R)
Priručnik za skalu strahova i anksioznosti za djecu i adolescente (SKAD-62)
Prilozi normiranju testa nizova na hrvatskim učenicima
Prilozi standardizaciji Ravenovih progresivnih matrica i ljestvice rječnika
Priručnik za PPVT-III-HR
Priručnik za PPVT-III-HR : Paebody slikovni test rječnika - III : hrvatsko izdanje
Priručnik za primjenu testa D-2000
Priručnik za primjenu testa za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja : (predČiP testa)
Priručnik za primjenu testa za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja : (predČiP testa)
Priručnik za test spremnosti za školu
Priručnik za test dinamičkih nizova
Priručnik za test dinamičkih nizova
Priručnik za test dinamičkih nizova
Priručnik za Test rječnika : (VerT)
Priručnik za Test rječnika : (VerT)
Priručnik za Testove opće informiranosti - 2012 : (TOI-2012)
Priručnik za Testove opće informiranosti - 2012 : (TOI-2012)
Revidirani NEO inventar ličnosti
Revidirani NEO inventar ličnosti : (NEO PI-R) ; NEO petofaktorski inventar :(NEO-FFI) : priručnik
Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R : priručnik
Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R : priručnik
Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem : RCFT : priručnik
Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem : RCFT : priručnik
SUO
SUO : priručnik za Skalu suočavanja sa stresom za djecu i adolescente
Standardne progresivne matrice
Standardne progresivne matrice
Strukturirani inventar simuliranih simptoma = SIMS : priručnik
TN
TN : test nizova : priručnik
Test d2 - Test opterećenja pažnje
Test d2 - Test opterećenja pažnje : priručnik
Test dinamičkih nizova
Test dinamičkih nizova : norme za učenike srednjih stručnih škola u Republici Hrvatskoj
Test za ispitivanje smisla za humor (HOPA)
TN - test nizova
Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) : priručnik
Trijažni instrument za procjenu ličnosti (pas) : priručnik
Upitnik načina suočavanja sa stresom (WOC) : priručnik
Upitnik načina suočavanja sa stresom (WOC) : priručnik
Višefaktorski upitnik rukovođenja (MLQ) : priručnik
Zagrebačke norme za Test D-48
Zagrebačke norme za Test D-48
Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu
Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu : (Junior EPQ)
Zagrebačke norme za test D-48
Jezik: hrv
Impresum: Jastrebarsko : Naklada Slap, 1992- .