Kaj

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000032742/Similar
Ostali autori: Pažur, Božica (Editor), Draganić, Stjepan, književnik, Kalinski, Ivo, Fišer, Ernest
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Ezopuševe basne pohrvačene po Ignacu Kristijanovič" u redakciji Jože Skoka
"Kajkavština Guentera Grassa"
"Pesme horvatske" Katarine Patačić
... A znikel je mrak
381 korak
750. obljetnica prve građanske povlastice grada Križevaca
A noge (2)
Adamovečki i donjozelinski govor i jezik Domjanićevih kajkavskih pjesama
Adventski i božićni običaji u Gračanima kraj Zagreba
Aldomaš i propinacija u srednjovjekovnom Zagrebu
Aleksandar Šandor Augustinčić - in memoriam : (19. listopada 1921. - 30. siječnja 2010.)
Alphonse M. Gutschy i Jeronim Lukić : tamburaški reformatori
Alter i ja ob tretji vuri po pol noči
Amerika bez bizona 2008. : (ulomci iz knjige putopisa)
Anonimna kajkavska adaptacija Poszlenovich y nyegovi szini
Antologija hrvatske kajkavske drame
Antologijski doprinos Frana Galovića dramskoj književnosti hrvatske moderne
Anđeli Horvat u spomen
Arhaično prirodoslovno nazivlje na bednjanskom (baegnjunskom) govoru sjevernog Zagorja
Ars scribendi - pisanje meštrija
Atribucija gotičke Madone s Trškog Vrha
Aurelija, dekla ze sedefa
Autentična kerempuhovska optika Kanižajeve kajkavske lirike
Autobiografsko troknjižje Zvonimira Bartolića
Woododerine : fragmenti
Bajnski dvori grofa Ivana Nepomuka Erdodyja
Balade kao autorski projekt
Baltazar Adam Krčelić o kontinuitetu Zagrebačke biskupije / Mario Tupek
Ban Josip Jelačić u hrvatskoj povijesti i kulturi
Barokna baština samoborskih crkava
Barokni traktati Jurja Habdelića
Barokno kiparstvo pregradskog kraja
Bartol
Bartolićev prilog povijesti sjevernohrvatske književnosti
Bartolićeva krležologija
Barunica Vilhelmina Kulmer u kulturnom i gospodarskom životu Samobora i njegove okolice
Baček iliti slatkoča razlike
Bednjanska svadba
Bednjanski govor u kajkavštini
Bednjanski govor u tipološkoj klasifikaciji kajkavskih govora
Belostenčev Gazofilacij kao leksičko polazište Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže
Berlin očima ljubavi
Bibliografija radova akademika Miroslava Šicela objavljenih u časopisu Kaj i bibliotekama Kajkavskog spravišča
Bibliografija časopisa Kaj : 1968. - 2010.
Bibliotheca Zriniana
Biela mefkina
Bilješke Milana Langa o samoborskom podneblju
Bilo nas je pet u kleti
Bleiburg i Križni put 1945. godine : (moja sjećanja i zapisi)
Bosiljka Paska (1921.-2013.) : u spomen : s Krležinim Baladama u metodičko-književnom obzoru
Bože delo zvira vmirajoč v tihoči
Božić u Moslavini
Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi
Božićne jaslice
Božićne slike iz Lasinje
Božji sejn
Brieza
Briga Samoboraca za sakralnu baštinu
Bukovinin kajkavski homage Zagrebu
Bum se vubil, z riečima
Burg Paka
Cajtna čkumina
Cantoczi i druge popevke
Cesta niežnookoe stihov
Cinkuš v koraku
Crkva sv. Vida u Donjem Vidovcu
Crkva svetog Križa
Crkve grada Samobora
Crkve tvrđave u zapadnom dijelu Varaždinske županije
Crkvene zastave Hrvatskoga povijesnog muzeja
Crkveni namještaj franjevačke crkve Uznesenja Marijina u Samoboru
Curiae orator humillimus
Cvetje nazlobe
Čakavsko-kajkavski pjesnik Miroslav Sinčić
Čakavština i kajkavština kao književni jezici i danas u književnosti
Čakovečki "Stari grad" za Ernušta
Čakovečki Stari grad za Zrinskih
Časopis "Kaj" (1968.-2013.) : 45. letnica
Časopis Kaj - životno djelo Stjepana Draganića
Časopis Kaj i Gorski kotar
Čestitke i tenja : iz kajkavske poezije
Čet'ri zadnje stvari čoveka
Četiri dvorca obitelji Erdody u Moslavini
Četiri ratna lista v mesecu sušcu, 1992. leta
Četiri znamenita Samoborca
Četvrt tisućljeća Belostenčeve jezične riznice
Človek z autom
Čovek kakti špica vu kotaču
Črna šuma naša hiša
Črne svrži
Črne vrane rastejo po drevima
Čudovišča hodiju vu Kroacije
Čupori Moslavački
Da sem kaj
Dedek Kajbumščak
Den prvi zajnega harca
Den skritoga sonca
Deset bračnih muka varaždinskoga gradskog vijećnika (1788.)
Detelina
Dečica hudozdelana
Djelovanje Ljudevita Vukotinovića u Moslavini
Dobilježnik Križevačke županije Franjo Žigorić
Dobri duh Zagreba
Domača Reč
Domicilna i socijalna struktura starog samoborskog pučanstva
Domovinsko, povijesno i zavičajno pjesništvo Ivana Kukuljevića Sakcinskoga
Dopune Rječniku Svetog Đurđa (Rječniku ludbreške Podravine)
Dosad najmoderniji izbor
Doživljena viečnost
Drago Ulama Mladenu Kuzmanoviću : Grešen z grešnim se je srečal - dali so si rok
Dravski vodenmuž : Živko Toplak, 40-obljetnica majstora akvarela
Drmeš kao osnova kulturne identifikacije
Drnjanska pjesmarica
Drnje i okolica u 17. stoljeću
Drugačiji Kovač : Zvonko Kovač, Moral bi meriti se z morjem, u: J. Bozanić/Z. Kovač: Co, kaj?, Kajkavsko spravišće, Zagreb, 2009 : [prikaz]
Društveni i gospodarski razvoj Ludbrega i ludbreške Podravine u antici i srednjem vijeku
Drveni dvorac hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga bana Josipa Jelačića u Kurilovcu
Drveni križevi na šestinskom groblju
Drvinjski štikleci
Dub(-) u toponimiji
Dubički arhiđakonat Zagrebačke biskupije
Duhovni vidici Raškajeve kajkavske lirike : senje i pustače
Duša je jedna dodrta hiža
Duša ti je mramor, huta zelenja
Dva zrcala
Dvijetisućeineke : (hodočašće)
Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jezku 17. i 18. stoljeća
Dvor Trakošćan
Dvor Trakošćan u 19. stoljeću
Dvorac Belec u Selnici
Dvorac Gornja Rijeka
Dvorci i kurije Hrvatskoga zagorja
Dvorci i kurije od Oroslavja do Zajezde
Dvorci i kurije unutar tradicionalnih granica Hrvatskog zagorja
Dvorci varaždinskoga kraja
Dvorci, kurije i burgovi Hrvatskoga zagorja od Zaprešića do Klanjca
Đelekovec u doba kasnog feudalizma
Đurđevečke legende i narodne priče
Đurđevečke narodne poslovice
Đurđica Citanović - in memoriam (Gospić, 1..1924.-Zagreb, 12.5.2009.) : iznimno djelo koje nastavlja njen život.
Ecclesia beati Georgii de Glogaunicha
Etida za E- mail
Etiološki osvrt na neke izvorne đurđevečke frazeme
Etno muzej Staro Selo
Etnografske veze Karaševa i Međimurja
Fašnički običaji u Gračanima kraj Zagreba
Filozofičnost svakodnevnice i dvojezična igrivost proze Ive Kalinskoga
Fizikalna zbirka Varaždinske gimnazije
Folklorni elementi u književnom djelu Štefana Fučeka
Fonološke osobitosti govora mjesta Kelemen
Fonološki sustav govora Slokovca
Fonološki sustav govora Strušca
Fonostruktura marijanskih pjesama u Kinču osebujnom Petra Berkea
Fran Galović u kontekstu hrvatske moderne
Fran Gundrum Oriovčanin
Franjevački rukopisni kantauli u Hrvatskoj
Franjevački samostan i crkva Blažene djevice Marije od pohođenja u Mariji Gorici
Franjevci i školstvo u Krapini
Franjevci u Krapini
Franjo Glad i njegova preradba Tituša Brezovačkog
Franjo Košćec : prirodoslovac i estet
Franjo Marčetin : Perunova epikleza
Frazemi u govoru Kloštra Podravskog
Ftič kesnokrič
Fuga Galovichiana : kajkavski pjesnici Franu Galoviću (1887. - 1914.)
Fuga kajkavica haeretica
Fužinârske štôrije okol ognjîšča : prilog istraživanju goranske predaje
Galović i zađne stvari ili antiteza dviju prolaznosti : (ulomak)
Galovićeva "Ispovijed" u kontekstu pripovjedačke proze hrvatske moderne
Galovićeva i današnja peteranska kajkavština
Galovićevo pjesničko nasljeđe
Garestinski hortus verbi Jože Skoka : [prikaz]
Gartlicplac, teaterplac
Gda zgori greh...
Geneza i trajanje Nazorova novosimbolizma
Georgiana Velimira Piškorca
Germanizmi u zagrebačkom govoru
Gervaisove čakavske i Pavićeve kajkavske minijature u hrvatskom pjesništvu
Gibanje po zemljorisu
Gjalski i kajkavština
Glava
Glavnina kajkavskih govora u dijalektološkim radovima u Kaju
Glazba u palači i oko nje
Glazbene teme u časopisu Kaj
Glazbeno umjetnički portret Dunje Knebl
Gledim z glibline
Goranska kajkavština i goranska dijalektalna književnost
Goranski govori i goranski pisci
Goranski kajkavci u Rekašu
Gorenje u koncentričnim krugovima : motiv vatre u romanu U registraturi Ante Kovačića
Gospon Molnar i njegov pes
Gospon čovek
Gost
Gotalovečki vuzmeni svetki i pripovesti
Govor Ambroza viteza Vranyczany-Dobrinovića
Govor Gornje Bistre i bistranskoga kraja
Govor Jalžabeta
Govor Praporčana u sjeverozapadnom Međimurju
Govor Preloga
Govor Svetoga Petra kraj Ludbrega
Govor Varaždina i okolice
Govor mjesta Posavski Bregi kraj Ivanić-grada
Gozpone zmili se today
Grabancijaštvo Krležinog Petrice Kerempuha
Grada našega čelnik : (apoteoza)
Graditeljske mijene na crkvi Presvetoga Trojstva u Nedelišću
Gradišćanski kajkavci u Umoku i Vedešinu
Gradnja zagrebačkoga Glavnog kolodvora
Grana plemićke obitelji Erdödy u Slovačkoj : o povezanosti hrvatskog i slovačkog naroda
Građa o Stanku Vrazu iz Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu
Građa za najraniju povijest župe Lemiš - Đurđic
Grgurov zloatni iverek
Grlice sestre z Noine ladje
Grofovi Oršić u Hrvatskom zagorju
Guinness i riža s tikvicama
Guolač
Harcuvajne (aliti vojuvajne Turopolcov i druge Horvatov) z banom Jelačićem vugerske leta gospodnega 1848.
Hilarion Gašparoti (1714.-1762.)
Historiografski rad Ladislava Šabana
Hižna knjižica...[Zagreb 1743]
Hmiramo. Najpredi bumo odišli
Hodeči a nevideči
Hommage Jozi Vrkiću
Hommage akademiku Miroslavu Šicelu : najznačajnijem suvremenom povjesniku hrvatske književnosti
Hommage materinskoj čakavskoj riječi
Hommage profesorici Bosiljki Paska : profesorica iz plejade priznatih stručnjaka varaždinske Gimnazije i hrvatske književnosti
Homo va moje lipe Vrata!
Horvatsko-vugerska stranka i turopoljsko plemstvo
Hrvati - kajkavci u Keči (Rumunjska)
Hrvati kajkavci u mađarskoj Podravini
Hrvatska narječja i hrvatski književni jezik
Hrvatske uskrsnice Miroslava Vuka Croate
Hrvatski Grob
Hrvatski Ratkaji
Hrvatski dijalektni frazemi s leksemom životinje kao sastavnicom
Hrvatski glazbeni zbornik Cithara octochorda i njegovo značenje za domaću glazbenu kulturu
Hrvatski kajkavski jezik ili jedno srodno narječje iz Prekmurja u Martjanskoj pjesmarici
Hrvatski pavlini i Lepoglava u madžarskoj literaturi
Hrvatsko pjesništvo u Istri
Hrvatsko zagorje : prostor i historijsko-geografska obilježja
Hrvatskokajkavski jezik u varaždinskoj latinskoj gimnaziji
Hude popiefke
Idu strahi
Ilirska poetika Fortunata Pintarića
Imaju li zidne slike u crkvi sv. Ivana u Ivaniću miljanskom i skriveno značenje?
Impresionistički epiteti u pjesništvu Dragutina Domjanića
In memoriam - Olga Maruševski
In memoriam Lelji Dobronić
In memoriam akademiku Josipu Adamčeku
In memoriam uglednom akademiku i dugogodišnjem predsjedniku Kajkavskoga spravišča - Miroslavu Šicelu : (1926. - 2011.)
Indijska mudrost življenja u kajkavskoj književnosti
Industrijska arhitektura nagodbenog razdoblja u Zagrebu
Inkunabule Krapinsko-zagorske županije
Intima na putu prema helikonskim vrhovima
Intimne reminiscencije na Zvonimira Bartolića : brižan rodoljub/izvrstan znanstvenik
Ironijska vizura : Ivo Kalinski, Nemir podvornika Szerbe, Zagreb, 2009. : [prikaz]
Iso Kršnjavi ili Kako da nam se domovina obogati?
Istarski puti
Istarski čakavski pjesnici u "Kaju"
Istraživanje moslavačkih kajkavskih govora
Istraživanje najranije povijesti tvrđave Trakošćan
Istraživanje ostavštine Franje Kuhača i projekt objavljivanja korespondencije
Ivan Krstitelj Lalangue
Ivan Kukuljević Sakcinski i hrvatske središnje kulturne ustanove u Zagrebu u 19. stoljeću
Ivan Ratkaj
Ivanečki pjesnički krug
Ivo Kalinski -Vladimir Pernić: Cicirici & senjali. Kajkavsko spravišće, Zagreb, 2007.
Ivo Ladika kao kritičar
Iz albuma Sándora Erdödyja : narodna nošnja i tradicijski likovni izraz
Iz glasoslovlja opće međimurštine
Iz književne kritike o Ivi Kalinskomu
Iz pisma urednicima Antologije nove čakavske lirike
Iz srednjovjekovne prošlosti Zagreba
Iz starije glazbene kajkavske baštine
Iz starije glazbene prošlosti Krapine
Izabrane pjesme
Izazovi jedne antologije
Izbor iz djela Ive Kalinskoga
Izbor iz lirike Ive Kalinskoga
Izbor iz proze
Izbor s 23. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić", Sv. Ivan Zelina, 2004.
Izbor s 24. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelina 2005.
Izbor s 25. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić
Izbor s 26. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić
Izbor s 27. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić, Sveti Ivan Zelina 2008
Izbor s 28. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić, Sv. Ivan Zelina 2009.
Izbor s 29. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić - Sv. Ivan Zelina 2010.
Izbor s 30. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić : Sv. Ivan Zelina 2011.
Izbor s 31. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić : Sv. Ivan Zelina 2012.
Izbor s 32. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić : Sv. Ivan Zelina 2013.
Izbor s 5. recitala "Josip Ozimec" - Marija Bistrica 2003.
Izbor s 9. natječaja za kratku kajkavsku prozu.
Izbor s XXI. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva D. Domjanić - Zelina 2002.
Izbor s XXII. recitala suvremenoga kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić", Sveti Ivan Zelina, 2003.
Izbor sa 7. recitala kajkavskoga pjesništva Josip Ozimec - Marija Bistrica 2005.
Izborni red Josipa Eszterhazyja iz 1735.
Izgradnja replike rimske keramičke peći u Varaždinskim Toplicama : arheološki lokalitet Aquae Iasae Varaždinske Toplice
Izgubljeno ladanje Frana Galovića
Izvješće o dijalektološkom istraživanju u Goli kraj Koprivnice 2009. godine
Išla sem i vidla sem
Ja sem ja!
Ja unt majn Joffi : prutopis : mit šrajpfiš im rüksak
Jabuka s bartuljskoga sajma: o Črnji (i) njime samim
Jako vesel mešter jeden
Jakob Lovrenčić (1787-1842)
Jalovka v kuruzi
Jato čvoraka, barnagorska jesen ; Šetnje u (o)krugu (6)
Je li Janus Pannonius (1434.-1472.) rodom iz Komarnice u Podravini?
Je li moguća i da li nam je potrebna standardizacija kajkavskoga jezika
Jedno pismo Alojzija Stepinca
Jednostavnost kao graditeljski monument
Jel viš, morti i je
Jelenski svati
Jembrihov povratak filološkom pristupu
Jen enjambement išče
Jeno popoldan čuvarice galerije
Jezik pučkih pripovijesti podravskih Hrvata u Mađarskoj
Jezik sprhnul spod drača
Jezična enklava kao književno-estetski standard
Jezuši
Joko mrtve srne
Josip Aleksandar Galjuf iz Vižovlja
Josip Jelačić u grafikama suvremenika
Josipa Kulmer i njezina donacija slika Narodnom muzeju [Zagreb]
Još neke pojedinosti o Biskupskoj, kasnije Novoselskoj, tiskari u Zagrebu
Još o Mikulićima od Brokunovca
Joža Skok: Garestinski hortus verbi - Varaždinska književna hrestomatija, Ogranak Matice hrvatske Varaždin. Naklada Tonimir, Varaždinske Toplice, 2012.
Julije Janković - profesor i znanstvenik
Juraj Habdelić - turopoljski klasik
Juraj Habdelić u književnokritičkoj i književnoznanstvenoj recepciji varaždinskih autora
Jurček Sveti i kača stropovita
Južnoslavenska etnografija i jezik u bečkim zbirkama do 1914., s osobitim naglaskom na djelo Josipa Širokoga
Kaj - čimbenik hrvatske glazbene publicistike
Kaj i hrvatska časopisna tradicija : Kaj u raljama tradicije : u povodu 40 godina časopisa Kaj i 35 godina Kajkavskoga spravišča
Kaj u hrvatskom dječjem romanu
Kajeve antologije kao časopisna i knjižna izdanja
Kajiku, haiku, naiviku---
Kajkaviana et juvenalia croatica
Kajkavijana
Kajkavska barokna propovijed kapucina Štefana Zagrepca
Kajkavska barokna propovjedna književnost i oberdeutsche Literatur
Kajkavska grafija
Kajkavska poezija udruge umjetnika Spark - Velika Gorica
Kajkavska poezija varaždinskoga književnoga društva
Kajkavska poezija Željka Funde
Kajkavski govori sjeverozapadne Hrvatske s posebnim obzirom na Međimurje
Kajkavski jezični talog u srednjovjekovnoj Hrvatskoj
Kajkavski pjesnik Franc Patačić prema europskom poetskom stvaralaštvu
Kajkavski prepjevi i prijevodi (1966./1986.)
Kajkavski roman Pere Budaka
Kajkavski rukopisni kuharski recepti iz 18. stoljeća
Kajkavski solilokviji i nokturna Ernesta Fišera
Kajkavski spleen
Kajkavština i njena proučavanja
Kajkavština izvan Hrvatske
Kak god se obrne
Kak je selo pozelenelo
Kak nebe doseči
Kak preađa kajkavska slava Đure Rašana? : Što/gdo je Đuro Rašan?
Kak su trojica pesmu nosili
Kako je Vrbovec postao središnje mjesto okolice
Kako je Zagreb godine 1842. proslavio 600. obljetnicu Zlatne bule
Kalnik zdola i zgora
Kantor
Kapela Sv. Petra u Novom Mjestu
Kapelica Svetog Križa (Svetog Ivana) u trakonšćanskom perivoju
Kaptolska tiskara u Zagrebu
Karta Vrbovečkog arhiđakonata iz 1803. godine
Kasnogotička obnova crkve Svetog Brcka na Kalniku
Katarina Domjanić, opatica reda sv. Klare u Zagrebu
Kača
Kipec starog fotografa
Klimatske osobitosti ljetnoga vremena i podneblja Hrvatskog zagorja
Ključi od ormara
Kmične steze
Kmični valcer : gruntajuće popevke
Knjiga o kajkavskom narječju za stručnjake i nestručnjake
Knjigoveže i knjižari u Zagrebu u drugoj polovici XVIII. stoljeća
Knjiška grafika kao predložak zidnom osliku
Književna kritika o pripovijetkama Franje Horvata Kiša
Knjižnica franjevačkog samostana u Krapini
Kobni Olib
Komorna mužika
Komparativna analiza Gotovčeve i Duganove harmonizacije Lijepe naše
Konačno uspio nastavak Benceove kajkavske poetske ostavštine
Koncepcija Rječnika pomurskih Hrvata
Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskome književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća
Kontinuirana suradnja
Konšternacija v Rakofcu
Kopiče se dan...
Korekova Êva
Kraljica Jalžabet
Krapinski srebrnjaci bana Jana Vitovca
Kratka kajkavska proza : izabrani radovi s 8. natječaja časopisa Kaj.
Kratki zapisi narodnih običaja u Odranskom Obrežu (Turopolje)
Kravarsko i okolica
Kritika o književnoj kajkaviani danas i sutra
Kritičke opservacije o Puotu brez znakov Stanislava Petrovića
Križevački štatuti u kontekstu hrvatske usmene drame
Križni put na sv. Ksaveru u Zagrebu
Križno drevo pri Ivšanu
Krležina kritička interpretacija, afirmacija i negacija Frana Galovića
Krležine balade : negda, onda i vezda
Krvnik u Varaždinu
Kuharski naputci kapucina Pashazija iz 1787.
Kukuljevićev kajkavski književni izričaj i njegova uloga u hrvatskoj književnosti
Kukuljevićev književni jezik kajkavski
Kukuljevićeva osobna priča
Kulko je čovek zaprav od zemle
Kulturološko-jezične značajke Pavlinskoga zbornika (1644)
Kupjački govor
Kupjački govor (II.) : morfološke osobitosti
Kupjački govor : (III.) : prilozi
Kućne zadruge u Gračanima
Ladislav Šaban
Ladislav Šaban i orgulje u Hrvatskoj
Ladislav Šaban, 'Kaj', i Hrvatsko zagorje
Ladislav Šaban, čuvar Arhiva Hrvatskog glazbenog zavoda
Lagoda ladanja
Laporasti dani
Lastavice
Lastovo
Le lac = Jezero
Leluje bele
Lepoglava, 600 godina poslije
Leskovarov antijunak ili literarni portret jednog dekadenta
Ležim poleg ceste
Lik Ladislava Šabana
Likovne interpretacije Krležinih Balada Petrice Kerempuha
Likovnost franjevačkog kruga u barokno doba
Litanije dobrovoljne
Ličanin s kajkavskim biljegom : uz 80. životnu obljetnicu prof. dr. sc. Dragutina Rosandića
Ljekoviti doživljaji djetinjstva Miroslava Doenca Dravskog
Ljetopis Frana Galovića
Ljudevit Gaj i hrvatska scientia amabilis
Ljudi na križanju
Ludbreška dvorska kapela sv. Križa
Luči ud vrimena
Magda Herucina, poslednja suđena vještica u Hrvatskoj
Majstor slikarstva i majstor života
Majstori, nedajbože
Maksimilijan pl. Horvat
Maksimir - prostor između
Mala monografija o Ivanu Rabuzinu
Mali kajkavski etnografski pojmovnik
Mali liječnički putopis
Malin od življenja
Matija Valjavec i narodne pripoviesti iz susjedne Varaždinu Štajerske
Med čluvekun i med soncen
Medena cielenja
Mehenj na kamenu
Mera za čurke
Metel Ožegović u privrednom i kulturnom životu Hrvatske u 19. stoljeću
Metodičke osnove klavirske pedagogije Ladislava Šabana (1918.-1985.)
Metropolitanska knjižnica
Međimurje zibaju zvezde
Međimurska viža i pesem
Međimursko srednjovjekovlje
Meštrija
Mi smo bili dičina
Milan Kaman
Miroslav Magdalenić, najizvorniji skladatelj Međimurja
Mitska i moderna cakavica Daniela Načinovića
Moderno duhovno nadilaženje zbilje
Moderno hrvatsko kajkavsko i čakavsko pjesništvo u znaku Matoševa Hrastovačkog nokturna i Ujevićeva Oproštaja
Moj obračun s fotografijom
Moja dva jezera
Moja molitva
Molitva za mučenike
Molitva za pervu rieč
Monografije Miroslava Šicela
Morfološke osobitosti govora mjesta Keleman
Morje zvun sebe
Moslavačko ruho
Moštrum doktorja Frankensteina : horror film v crn-bel tehniki
Mož i žena
Mrežasti i zvjezdasti gotički svodovi u sakralnoj arhitekturi Hrvatskog zagorja
Muke po Matošu
Na Sveta tri krala ili kak očete
Na ovom tlu
Nagovještaj glazbene Galovićiane
Nagrada Katarina Patačić Darku Raškaju za zbirku Ljimbuš spat spravlja---
Nagrađene pjesme XIV. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelina
Najljepši komadić svijeta
Najsjajnija zagrebačka predstava
Nakrivljeni krajolici Zlatka Crneca
Naputečki soneti
Narančasti svit
Naredba koja pred i pri pripečenju ognja obderžavati se ima
Narodni izraz i nacionalni identitet u djelovanju Branke Frangeš Hegedušić
Narodni običaji u Moslavini
Naselja Moslavine
Naseljenost Radoboja i okolnih područja u prapovijesti
Nastanak i zapisi Križevačkih štatuta
Nasuprot vjetru
Natječaj za varaždinskog gradskog vrtlara 1896. godine
Navužigač
Naznake uz kajkavsko pjsništvo Nenada Piskača
Nazorova Istra i simbolika Veloga Jože
Način zatreti i skončati mlade kobilice
Naš svetik
Naši pripovedači
Naši v Ameriki
Ne bin se kaliva---
Nebo v neonu
Nedotekjene glibine
Neiztolnačno morje vu nami : (izbor)
Nek svet zna kak ga vidim ja : (izbor iz knjige)
Neke nepoznato-poznate starokajkavske knjižice
Neke osobitosti pjesničkoga govora Drage Ulame
Neke značajke dosadašnjeg odraza kajkavske književnosti u glazbi
Nekoliko fragmenata o Ivanu Večenaju i za Ivana Večenaja : krhotine pamćenja
Nekoliko fragmenata o recepciji Rabuzinove umjetnosti
Nekoliko likovnih prikaza Lepoglave iz 19. stoljeća
Nekoliko manje poznatih hrvatskokajkavskih pjesmarica s kraja 18. i početka 19. st.
Neoegzistencijalistička ironija Ive Kalinskoga
Nepoznati Jakob Lovrenčić (1787.-1842.)
Nerješiva enigma vječnog razuma
Netopir i črni ljudi
Nikola Jurišić i kisečko vlastelinstvo u 16. stoljeću
Nikola Neralić
Nora pripovedanja Iveka Sprdeka o bogečkoj boti
Nova poslastica za kajkavologe i kajkavoljupce :
Nove spoznaje o jeziku balada Petrice Kerempuha
Novi Dvori
Novi Dvori zaprešićki
Novi nalazi gotičke arhitektonske plastike s pavlinskog samostana u Remetama
Novi pogled na Novi Zrin
Novi, nori svet
Novo književno-kritičko petoknjižje Jože Skoka
Novo vrednovanje kajkavske književnosti
Noćnik sanja putovanja
O Galoviću i jatu čvoraka
O Krašiću i njegovoj župnoj crkvi
O Zrinsko-Frankopanskoj uroti
O dramatizaciji ulomka iz dnevničke proze Djetinjstvo u Agramu Miroslava Krleže ; Baka Terezija i mali Krleža
O govoru Krapine
O gradnji i obnovama Kapele sv. Jurja u Maksimiru
O hrvatskim adventskim i božićnim popijevkama
O identitetu i modernitetu kajkavske lirike Zvonka Kovača
O istraživanju turopoljskih govora
O jednom starom vrtu i starim ljudima
O kajkavskim emiratima i ostalom
O kajkavskoj književnosti pomurskih Hrvata
O kajkavskoj poeziji Jože Antolića Hromčana
O kajkavskoj poeziji Vinka Hasneka
O leksiku gradišćanskohrvatskih kajkavaca
O meridijanu, smehu, lepote i drugi dugovanji
O međimurskim srednjovjekovnim župama i njihovim crkvama
O mogućem autoru gramatike kajkavskoga jezika za Nijemce
O nekim aspektima katoličke obnove u župama Podravine tijekom 17. stoljeća
O nekim naseljima u porječju Plitvice tijekom srednjega i početkom ranoga novog vijeka
O nekim naseljima u porječju rijeke Bednje tijekom srednjega i početkom ranoga novog vijeka
O neobjavljenom tekstu Rudolfa Strohala o povijesti Samobora od 1555. do početka XIX. stoljeća
O oporukama, parnicama, advokatima i kamatama
O osnivanju Zagrebačke biskupije (1094.) i njenom uzvišenju na čast nadbiskupije (1852.)
O poeziji Magdalene Kolar Đudajek : [prikaz]
O prezimenu Međimurec i njegovim varijantama
O proučavanju novije hrvatske kajkavske književnosti
O raspravi Južnoslavenska narodna epika u prošlosti Vatroslava Jagića
O reč o slovo romarovo
O sporu izdavača Josipa (Josepha) V. Platzera i autora Franza Antona Wernera
O sudjelovanju žena u hrvatskom narodnom preporodu
O varaždinskoj kulturno-povijesnoj izložbi
O vrijednosti i značenju Izvješća varaždinske gimnazije
O zagrebačkim srednjovjekovnim slikarima i kiparima, s posebnim osvrtom na Pavla Kypara
O zdenčecu, zvonu i zviezdam
Obilježja zimskog vremena i podneblja Hrvatskoga zagorja
Oblečena vu šlarinu duše i srca-kuće
Obljetnica vrijedna pozornosti
Obojeni prozor vu svet
Obzorja Domjanićeva pjesničkog zavičaja
Od Jezuša do Jezuša
Od turske kave do kineskog čaja
Odabir leksikografske građe u kajkavskim dijalekatnim rječnicima
Odgojno-obrazovna djelatnost varaždinskih uršulinki u 18. stoljeću
Odlazak velikana likovne i muzealne scene
Odlomci nebaštinjena svijeta kao pjesnički koncept Željka Reinera
Okovan v injaste negve
Okrugli stol "Domjenak o Domjaniću", [Sv. Ivan Zelina, 23.10.1995.]
Okrugli stol u Glini povodom uglazbljenja hrvatske himne, [21.9.1996.]
One kej piše slova
Onomaziološki opis đurđevečkih germanizama
Oslikana, posrebrena i pozlaćena koža iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja
Osman
Osnovne značajke brodskoga govora
Ostavština Ladislava Šabana u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU
Ostavština voskarice Rosine udovice Padovec
Osvrt na Bartolićeve jezikoslovne stranice
Otac naš nebeski
Oton Iveković: Krvavi sabor križevački 1397.
Ovo mi j' proljeće ruki zavezalo
Ozaljski jezično-književni krug ili zrinsko-frankopanski književni krug
Očehnjene reči se gnezde
Ožiljki i stigme
Oživljavanje Milengrada
Paperkuvajne po sanoborskom kraju...
Partenca
Paskino interpretacijsko čitanje Krležinih Balada
Pavao Ritter Vitezović u Zagrebu
Pavlinsko kulturno nasljeđe u izdanjima Kajkavskoga sprevišća i časopisa Kaj : poštovanoj dr. sc. Đurđici Cvitanović posvećeno
Pejdo doma predi kmice
Perivoj Jelačićevi Novi Dvori
Perivoj Trakošćan
Perivoj dvorca Stubički Golubovec
Perivoj u Velikom Ravenu
Pero Lukanec
Pesme horvatske
Pesme horvatske Katarine Patačić : rokoko „na domače“
Pet božićnih pjesama za djecu
Petra zauvijek
Petrarki obrnjeni, gospi zvrnjeni
Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova
Pil svetog Florijana u Legradu
Pinta Nova illiti Titus Grabantzias diak kak szluga dveh zvuzlaneh szvatov
Pisanica kao izvor života
Pisanja meštrija Božice Jelušić
Pjesni razlicijeh
Pjesnici u križevačkom kraju od XVII. stoljeća do danas
Pjesnički pokušaji grofa Josipa Jelačića
Pjesništvo Ive Kalinskoga
Pjesništvo Zvonka Kovača
Plavi jelen
Plavi oblak
Plemenita općina Turopolje i velikogoričko sajmište 1860.-1899.
Plemićki grad Kostel
Plemićki grad Samobor
Plemićki grad Susedgrad
Plemićki grad Veliki Kalnik
Pleter oko srca
Poetica galovichiana
Pogodba iz 1781. godine o dojenju napuštenog djeteta u Samoboru
Poklade i Pepelnica
Polivalentna knjiga ili postmodernistički roman o varaždinskom Batmanu? : Denis Peričić: Netopir i črni ljudi: pervi roman o zamaskjeranom revanžeru, VBZ, Zagreb, 2009. : [prikaz]
Pomurski Hrvati u Mađarskoj
Ponovno o počecima kajkavske književnosti
Popevka govorenja
Popevke z provansalskoga Dragutina Domjanića
Popovača
Portreti četvorice zagrebačkih biskupa krajem XVI. stoljeća
Posjed grofa Janka Draškovića u Bregani
Postmoderna kajkavska poezija Verice Jačmenice
Postmoderni roman u fragmentima
Poticajna uloga časopisa Kaj u obnovi i reafirmaciji suvremene, novokajkavske književnosti
Povijesne okolnosti osnutka pučkih škola u Višnjici, Ivancu, Maruševcu i Bednji 1839. godine
Povijesni put kralja Sigismunda od Nikopolja do Križevaca
Povijesno značenje starih migracija iz Turske Hrvatske na zagrebačko područje
Povijesnoumjetnička i graditeljska baština kajkavsih krajeva u časopisu Kaj
Povijesnoumjetničke teme u časopisu Kaj
Povijest Gračana
Povijest imena naselja Sveta Marija
Povijest čitaonice i knjižnice u Klanjcu
Povratak tekstu i kanonu
Počeci turističke povijesti Samobora, ili - kako je Samobor postao omiljeno izletište Zagrepčana u razdoblju od 1862. do 1901.
Početek Zagreba
Požar u Zagrebu 1786.
Požežani u Zagrebu u 14. stoljeću
Požežani u Zagrebu u XV. stoljeću
Pravila djetića Varaždinskoga velikog ceha iz 1708. godine
Pravopis hrvatskoga jezika kajkavske književne osnovice iz 1651. i 1745. godine
Predekator
Pregled kajkavskog prirodoslovnog nazivlja u Hrvatskom zagorju
Prema Batinskama
Prema globalizaciji suvremene kajkavske književnosti : suvremeni prijevodi sa stranih jezika na kajkavski jezik
Prešućeni skladatelj Mirko Kolarić
Prije svega - etika
Prilog bibliografiji djela Pavla Rittera Vitezovića
Prilog ikonografiji tužnoga Krista
Prilog izučavanju gradišćanskih Hrvata
Prilog leksikografiji moslavačke kajkavštine
Prilog leksikografiji đurđevačke kajkavštine
Prilog pitanju lokacije zagrebačke srednjovjekovne kraljevske palače
Prilog poznavanju Koprivnice u XVI. i XVII. stoljeću
Prilog poznavanju djelovanja profesora Tomislava Miškulina
Prilog poznavanju dvorca Bela II
Prilog poznavanju kapela na području Općine Zagorska Sela
Prilog poznavanju zemljovida Međimurja 16. i 17. stoljeća
Prilog proučavanju današnjih krapinskih prezimena
Prilozi o donjomeđimurskim govorima
Prilozi za istraživanje migracija du(d)ljepskih Hrvata
Prinos Franje Galinca proučavanju kajkavske književnosti XVII. i XVIII. stoljeća
Prinos bibliografiji dr. Anđele Horvat
Priroda humorističnosti i druge ključne osobitosti književnog djela Mladena Kerstnera
Prirodopisna zbirka Varaždinske gimnazije
Problematizacija ženskog roda i identiteta u Zagorkinom romanu Kamen na cesti
Projekt bastion
Promišljanja o pavlinima i njihovim srednjim i visokim učilištima
Proslava 100. obljetnice rođenja akademika Vinka Žganca
Prostorna koncepcija i oblikovanje izložbe Historicizam u Hrvatskoj
Prosvjetno-pedagoško djelovanje prirodoslovca Franje Košćeca
Protonotar Josip Kušević i njegovi najistaknutiji potomci
Prva ograničenja barbirenja u Varaždinskim Toplicama (1820.-1844.)
Prvi spomen Međimurja
Prvo izdanje Hrvatskog glazbenog zavoda
Puna vusta zemle
Put od vreline do leda
Putopisac u putopisu
Putopisanje suvremenih hrvatskih autora iz Istre
Putopisci 6. natječaja za hrvatski književni putopis : o nagrađenim putopisima
Putopisi u časopisu Kaj
Putopisne crtice s Paga
Putovanje kao vremeplov
Puž z hižkum od ljubavi
Radionica tambure Andrije Cara i nasljednici
Radovi s 10. natječaja za kratku kajkavsku prozu
Radovi s 5. natječaja za hrvatski književni putopis.
Radovi s 8. natječaja za hrvatski književni putopis : (Prvi dio)
Radovi s 8. natječaja za putopis : (2. dio)
Radovi s 8. natječaja za putopis : (3. dio)
Radovi sa 6. natječaja za hrvatski književni putopis : (nastavak).
Ranobarokna prodečtva Patra Belostenca
Rat zborova
Razine urbanoga
Respočeno, mrzlo sonce na srebernom plašču paradiža
Reči rieč
Reči vu reštu Nevenke Videk : [prikaz]
Riječ mrtvima na groblju Sv. Križa
Rječnik delničkoga govora u najnovijoj hrvatskoj dijalekatnoj leksikografiji
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
Rod Mikulića od Brokunovca
Rod Črnkovečkih od Črnkovca
Rodoslovlje barunskog ogranka Patačića od Zajezde
Roka noči
Rovinjske vedute : (ulomci)
Rudnik/Bajer
Rukopisna pjesmarica Ivana Mlinarića - Priločanca iz 1834. godine
Rukopisne pjesmarice sjeverozapadne Hrvatske
Rukopisno kajkavsko jezično blago Matije Valjavca
Ruožnik rječi
Ručno tkanje teksta - manutekstura
S Peićem od Zagreba do Osijeka
Sabor u Križevcima 1397. godine u središtu borbe hrvatskog plemstva za državnu neovisnost
Samo veter zipku ziblje
Samoborska "bela zemlja"
Samoborske reminiscencije Antuna Gustava Matoša
Samoborski kraluš
Samoborski licitari
Samoborski mosti
Samoborski povijesni vrtovi i perivoji
Samoborsko novinstvo
Samomor
Samostanski kompleksi u povijesnoj jezgri Varaždina
Schwilguéov koduš : vision à clef
Semantička adaptacija germanizama u donjomeđimurskim govorima
Sen je, a pesma ne
Si mislim
Siem jednauk
Sirena z dravskoga otoka
Sisciensis victoria (1717.)
Sjaj i bijeda perivoja u Božjakovini
Sjećanje na Ivu Maroevića
Sjećanje na pjesnika Franju Hrga : (21.3.1933.-4.5.2011.)
Sjećanje na pjesnika Josipa Ozimca
Skladbe Ferde Livadića
Skok
Skokov Ignis verbi kajkavicae - knjiga kakva se rijetko javlja
Skrivači senj
Slike iz Ozlja i u vezi s njim
Sličnosti i razlike bednjanskoga govora i štajerskih dijalekatnih idioma
Slovenski kipar Matija Gallo u Hrvatskoj
Smehčec
Sokolski dom u Zlataru
Soneti
Sonetni vienec (napol)
Spijo ftiči kak vu priči
Splesniveli jezik
Spodobe
Spomenik Antunu Mihanoviću i hrvatskoj himni u Zelenjaku
Spričavanje, oblik usmenoknjiževne retorike
Srednjovjekovna utvrda Garić-grad
Srednjovjekovna utvrda Sveta Elizabeta (Pepelara) u Prekodravlju
Srednjovjekovne obrambene građevine porječja Krapine
Srednjovjekovne obrambene građevine porječja Krapine / : (II.)
Srednjovjekovni Zelingrad
Srednjovjekovni gradovi i utvrde na obroncima Medvednice
Srednjovjekovni gradovi, utvrde i kašteli sjeverozapadnog Hrvatskog zagorja
Sretan Božić, Jure Kos
Sretna suputništva
Srečovnjača
Stara samoborska kuhinja pod boltu načinjena
Stare križevačke razglednice
Stare zagrebačke kavane
Stari grad Čakovec : (1791.-1948.)
Stari podravski svati
Starohrvatsko sakralno kolo
Starost, mašta, artritis i serijski trovači
Stijen naravnosti Branke Jagić : [prikaz]
Sto godina hrvatskog modnog časopisa
Strelam na sreču
Sukladnost i kontrasti Galovićeve i Domjanićeve kajkavske poetike
Sunčeva svjetlost od Zadra do Elbasana
Suseda prek puta
Suvremena hrvatskokajkavska književnost
Suvremena kajkavska književna skladnja
Suvremena kratka kajkavska proza
Suvremena kratka kajkavska proza : izbor s 11. natječaja (2. dio)
Suvremena kratka kajkavska proza : radovi sa 7. natječaja : (II dio).
Suvremena kratka kajkavska proza : radovi sa 7. natječaja : (III dio).
Suvremena kratka kajkavska proza : radovi sa 7. natječaja.
Suvremeni fizičar Vladimir Srećko Vrkljan : novi bio-bibliografski prinosi
Suvremeno hrvatskokajkavsko (recitalno) pjesništvo
Suvremeno kaj & ča : pjesništvo u prijevodu na španjolski
Suvremeno žensko pismo kajkavsko
Suvremenost i svevremenost Galovićeve kajkavske lirike na primjeru interpretacije pjesme Mesečina
Svadbeni običaji sela Markuševec pokraj Zagreba
Svetište Majke Božje Garićke i plemići iz Paližne
Šapuljike
Šest stoljeća kulture i umjetnosti u Lepoglavi
Šetnje u (o)krugu
Škica za dnevnik
Škrinjarstvo u ivanečkom kraju
Šoštar imenovani Gušta ki je zel za ženu jednu šoštaricu
Štajerska i Međimurje u istraživanjima Anđele Horvat : Maria Zell u Donjem Vidovcu
Štefan Zagrebec i barokna propovjedna književnost
Štorga, ili - zašto nam Galović nedostaje?
Tadija Ferić od Hudoga Bitka
Tamo gdje u studenom voćke pupaju
Te dan je opal snieg
Tebi Erato : zbirka kajkavskih pjesama Zdenke Maltar, Ogranak Matice hrvatske Novi Marof, 2012.
Terminološke odrednice umjetničke kajkavštine u književno-znanstvenom radu Miroslava Šicela
Terra Bruegheliana
Tijelo Petrice Kerempuha kao kolaž
Tituš Brezovački u kontekstu križevačke tematike
Tko (ni)je "spoznal" (n)i "prepoznal" "Kipa domovine"? : Od Štoosa preko Matoša prema Krleži
Tko je bio ztanoviti harfinista Vencl Podraszky, umro na Potoku 1812.?
To nekaj znači cvetje
Tomičićev homo viator i praško iskustvo
Topličke narodne pjesme kao dio kajkavskog usmenog stvaralašta
Toponimi osnove "grad", njihove lokacije te naselja na južnim padinama Medvednice
Toponomastika Varaždinske županije i ponešto Podravlja
Tradicijska etno kuća iz Varaždinskih Toplica : konzervatorsko-restauratorski radovi obnove krovišta etno kuće 2006. i 2007. godine
Tradicijska etno-kuća iz Varaždinskih toplica
Tradicijska oglavlja i nakit
Tradicijsko graditeljstvo Moslavine
Tragom kajkavskih pretisaka : objavljen prvi pretisak Nestrančnog vezdašnjega tabora ispisavanja Gregura Kapucina
Tragom nastanka i sudbine povijesnog perivoja Rečica grofa Janka Draškovića
Trakošćan i Klenovnik
Trattnerova tiskara i knjižara u Varaždinu, a zatim u Zagrebu
Trda Goura
Tretič bog pomaže
Tri života jednoga glumca u knjizi
Triciklin Haverich, moje modro bloago
Tridesettri križa Zdenke Pozaić
Triptih o vučici
Triptihon kajkavikon
Turenj tiči jugozapad
U Stambolu na Bosporu---
U goru po vitar : Miroslav Sinčić.
U ogledalu svoje prošlosti i sadašnjosti
U potrazi za prvim otisnutim slovom : (Kosinjskom dolinom, 2013.)
U potrazi za suhozidom : (Banja, Orah, rujna 2012.)
U predgrađu Bologne
U spomen Bartolu Felbingeru
U spomen Ladislavu Šabanu
U spomen Mladenu Kuzmanoviću (1940.-2001.)
U središtu cvijeta - svijet
U zagrljaju svjetova
Ugarska velikaška obitelj Esterhazy u hrvatskoj povijesti
Ulamino pjesničko otkrivanje i bilježenje znakova vremena
Uloga Vojka Miklaušića u oblikovanju tradicijske kulture Turopolja
Uloga franjevaca u Krapini kroz stoljeća
Uloga kajkavskoga narječja u razvoju hrvatskoga standardnog jezika
Umijeće prezimljavanja : zapisci zelenokošca (5)
Unda začne pout brez znakov
Usmena kajkavska književnost u kritičkom izboru i obzorju čsopisa Kaj
Uspomene iz Svete zemlje
Usputnice uz Putositnice
Utvrda Turanj (Podgorje) kraj Drage Svetojanske
Uvrede u starom Zagrebu
Uz 160. obljetnicu školstva u Brezničkom Humu : (1852.-2012.)
Uz 280. obljetnicu rođenja Hilariona Gašparotija
Uz 75 godina života i 40. obljetnicu znanstvenoga rada Đurđice Cvitanović
Uz prvi pretisak Ztoletnega kalendara Tomaša Mikoušića
Uz prvu knjigu Zvonarove povijesti kajkavske usmene književnosti
Uz studiju Wernera Lehfeldta o Ratkajevu djelu Kripozti Ferdinanda II. (1640.)
Uzgojni oblici i sortiment zagrebačkih vinograda u srednjem vijeku
V gluha vuha se zabadav trubi
V krugohodenje---pesemčinjenje
V nutrine vuzmica suha
V poldan stoletja ---
Vanzhajanje grofa Orgaze
Varaždin u humanističkim zbivanjima renesansne Europe
Varaždinska Gradska vijećnica
Varaždinska gimnazija u svjetlu izvješća 1774./75. i ispitnih pitanja iz hrvatske povijesti
Varaždinska književno-znanstvena trilogija Jože Skoka
Varaždinska kontesa i poetesa Katarina Patačić
Varaždinska kuća baruna Aleksandra Sečena - prisjednika Ugarske dvorske komore
Varaždinski gradski vrt
Varaždinski književni vrt, vrtlari
Varaždinski vrtlari iz obitelji Nestl
Vatroslav Vernak - ilirski glazbenik i visočki župnik
Velebit je šamponeral glavu
Velikaška obitelj Draškovići Trakošćanski (Draskovich de Trakostjan)
Velikaška obitelj Erdody
Versi namurani ili kanat od anjeli
Večernji zažarem
Videl sem Jezuša
Vinski obredi i običaji u Moslavini
Vita glagolita
Vitezovi pavlina Hilariona Gašparotija : uz 300. obljetnicu rođenja Hilariona Gašparotija (1714.-1762.)
Vizvarski govor u Mađarskoj
Vjernost zavičaju
Vladimir Maleković : O izvornoj ili naivnoj umjetnosti 1964-2003.
Vox clamantis iliti kak se na Brežnici prestalo po horvacki meniti
Voćin
Vrak Mrak i Seljo Beljo
Vrata hororno škripe--- : (ulomak)
Vratarske ferije
Vrbovečka nošnja
Vrtovi i perivoji zagrebačkih biskupa
Vse kak si ostavil
Vu hiži stare mame Katarine
Vu kaju i žnjim : (izbor)
Vuspavanka zgublenim vulicama
Vuzmene svetkovine
Z druge strane noči
Z mojega gartlica kajkavskoga
Z vruje pijen verše
Zaboravljeni Ladislav Žimbrek
Zadnja adresa - vedra nebesa ili danas jesmo - sutra nismo
Zadnja žažara
Zagreb Ise Kršnjavoga
Zagrebačka vinogorja u 15. i 16. stoljeću
Zagrebački (nad)biskup Juraj Haulik i hrvatski narodni preporod (1835.-1848.)
Zagrebački barokni kipar Josip Stallmayer
Zagrebački biskup Josip Galjuf/Galliuf
Zagrebački gradski ribnjak u XVI. stoljeću
Zagrebačko prigorje
Zagrepčanke
Zapisano živlejne
Zapisi z megle : četiri zapisa z megle oc Johanna Broelinusa z leta 1573
Zapisnici bilježnika trgovišta Krapine
Zaprta poneštra
Zasipavle me znovič merkalijeva lojtra
Zavičaj u čakavskom stihu
Zavičajni vidokruzi Krklečeve putopisne proze
Zaštićena nematerijalna kulturna baština Hrvatskog Zagorja : licitarsko-medičarski i svjećarski obrt i izrada tradicijskih dječjih igračaka
Zbirka originalnih rukopisa Dragutina Domjanića
Zbor malih pjesnika Zlatar : 45 godina kajkavskoga dječjega stvaralaštva
Zeleni bregi Zeline '92
Zestanek z vrapčekom i bogekove pušice : kajkavske pjesme za djecu
Zgrada Matice hrvatske u Zagrebu
Zidnjaci Nade Bedek
Zlosrečni cabaret ili Najvekša noč v mojemu živlenju: v Anatomsko-patološkom museumu i Panopticumu Antunu Kočke
Zmučkane meigle
Znaki
Znaki se v kolu tiraju...
Znam se mime tiela
Znameniti Samoborci s kraja 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća
Znanstveni kolokvij uz sedam desetljeća života i 50. obljetnicu književno-znanstvenog djelovanja akademika Miroslava Šicela, [Varaždin], 25.4.1997.
Znanstvenik u ratu
Značajan nalaz gotičke plastike u lepoglavskoj crkvi
Značajan prinos goranskoj kajkavštini
Znutra je nebo
Zobokuza
Zorislav Drempetić Hrčić : posvećenost zavičaju
Zpoznatva v šekretu
Zrcalo vrha hrvatske kajkavske književnosti : pretisak knjige Zerczalo Marianzko Jurja Habdelića - u izdanju Župe Pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina i Gradske knjižnice velika Gorica : [prikaz]
Zrinski i Turci
Zvirik
Zvonimir Bartolić : životopis
Zvonimir Bartolić i Donja Dubrava : jedna impresija o dobravskom kulturnom bardu
Zvonimir Bartolić i Hrvati u susjednim zemljama s posebnim osvrtom na pomurske Hrvate u Mađarskoj
Ždere me vreme
Želimir Janeš
Ženidbeni i narodni običaji u Gračanima
Ženidbeni narodni običaji u Gračanima
Žerjafka vu kervi : sonetni vienec
Žetva i šikanje raži
Žilava vrbina šiba
Život sv. Pavla Pustinjaka u Gašparotijevu Cvetu sveteh
Život u vinogradarskoj klijeti Plešivičkog prigorja
Žoti remen
Župa u Bednji u srednjem vijeku
Župna crkva Sv. Marije od Pohoda u Mariji Gorici
Župna crkva sv. Jakoba st. apostola u Prelogu
Župna crkva sv. Martina biskupa u Donjoj Voći
Župna crkva u Miholcu kod Križevaca u kontekstu obrambenog sustava potkalničkog kraja
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Anđela Vokaun Dokmanović ...[et al.], 1968- .
Zagreb : Kulturno umjetničko društvo "Ksaver Šandor Đalski",
Zagreb : Kajkavsko spravišče,
Isto izdanje u drugom mediju: Kaj (Online)
Isto izdanje u drugom mediju: Kaj (Online)
Predmet:

APA stil citiranja

Pažur, B., Draganić, S., Kalinski, I., & Fišer, E. (1968). Kaj: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. Zagreb: Anđela Vokaun Dokmanović ...[et al.].

Chicago stil citiranja

Pažur, Božica, Stjepan Draganić, Ivo Kalinski, and Ernest Fišer. Kaj: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. Zagreb: Anđela Vokaun Dokmanović ...[et al.], 1968.

MLA stil citiranja

Pažur, Božica, Stjepan Draganić, Ivo Kalinski, and Ernest Fišer. Kaj: Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. Zagreb: Anđela Vokaun Dokmanović ...[et al.], 1968.