Kaj

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000032742
Ostali autori: Pažur, Božica (Editor), Draganić, Stjepan, književnik, Kalinski, Ivo, Fišer, Ernest
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Pesme horvatske" Katarine Patačić
Antologija hrvatske kajkavske drame
Ars scribendi - pisanje meštrija
... A znikel je mrak
Atribucija gotičke Madone s Trškog Vrha
Arhaično prirodoslovno nazivlje na bednjanskom (baegnjunskom) govoru sjevernog Zagorja
"Kajkavština Guentera Grassa"
Antologijski doprinos Frana Galovića dramskoj književnosti hrvatske moderne
750. obljetnica prve građanske povlastice grada Križevaca
Adamovečki i donjozelinski govor i jezik Domjanićevih kajkavskih pjesama
Alter i ja ob tretji vuri po pol noči
Anđeli Horvat u spomen
Aldomaš i propinacija u srednjovjekovnom Zagrebu
Aurelija, dekla ze sedefa
A noge (2)
381 korak
Autobiografsko troknjižje Zvonimira Bartolića
Aleksandar Šandor Augustinčić - in memoriam : (19. listopada 1921. - 30. siječnja 2010.)
Amerika bez bizona 2008. : (ulomci iz knjige putopisa)
Anonimna kajkavska adaptacija Poszlenovich y nyegovi szini
Woododerine : fragmenti
"Ezopuševe basne pohrvačene po Ignacu Kristijanovič" u redakciji Jože Skoka
Autentična kerempuhovska optika Kanižajeve kajkavske lirike
Adventski i božićni običaji u Gračanima kraj Zagreba
Alphonse M. Gutschy i Jeronim Lukić : tamburaški reformatori
Božić u Moslavini
Bukovinin kajkavski homage Zagrebu
Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi
Božićne jaslice
Božićne slike iz Lasinje
Bilješke Milana Langa o samoborskom podneblju
Barokna baština samoborskih crkava
Barunica Vilhelmina Kulmer u kulturnom i gospodarskom životu Samobora i njegove okolice
Ban Josip Jelačić u hrvatskoj povijesti i kulturi
Bednjanski govor u kajkavštini
Bednjanski govor u tipološkoj klasifikaciji kajkavskih govora
Bednjanska svadba
Barokno kiparstvo pregradskog kraja
Bože delo zvira vmirajoč v tihoči
Bum se vubil, z riečima
Briga Samoboraca za sakralnu baštinu
Bartol
Bajnski dvori grofa Ivana Nepomuka Erdodyja
Baltazar Adam Krčelić o kontinuitetu Zagrebačke biskupije / Mario Tupek
Barokni traktati Jurja Habdelića
Bilo nas je pet u kleti
Baček iliti slatkoča razlike
Brieza
Bartolićev prilog povijesti sjevernohrvatske književnosti
Bartolićeva krležologija
Balade kao autorski projekt
Belostenčev Gazofilacij kao leksičko polazište Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže
Berlin očima ljubavi
Bibliografija časopisa Kaj : 1968. - 2010.
Božji sejn
Bibliografija radova akademika Miroslava Šicela objavljenih u časopisu Kaj i bibliotekama Kajkavskog spravišča
Burg Paka
Bibliotheca Zriniana
Bosiljka Paska (1921.-2013.) : u spomen : s Krležinim Baladama u metodičko-književnom obzoru
Bleiburg i Križni put 1945. godine : (moja sjećanja i zapisi)
Biela mefkina
Cantoczi i druge popevke
Crkvene zastave Hrvatskoga povijesnog muzeja
Crkva sv. Vida u Donjem Vidovcu
Crkve tvrđave u zapadnom dijelu Varaždinske županije
Crkve grada Samobora
Crkveni namještaj franjevačke crkve Uznesenja Marijina u Samoboru
Crkva svetog Križa
Cvetje nazlobe
Curiae orator humillimus
Cinkuš v koraku
Cesta niežnookoe stihov
Cajtna čkumina
Čakavsko-kajkavski pjesnik Miroslav Sinčić
Četiri ratna lista v mesecu sušcu, 1992. leta
Čupori Moslavački
Četiri znamenita Samoborca
Časopis Kaj - životno djelo Stjepana Draganića
Črna šuma naša hiša
Čet'ri zadnje stvari čoveka
Četiri dvorca obitelji Erdody u Moslavini
Človek z autom
Četvrt tisućljeća Belostenčeve jezične riznice
Čudovišča hodiju vu Kroacije
Črne svrži
Čovek kakti špica vu kotaču
Črne vrane rastejo po drevima
Čakavština i kajkavština kao književni jezici i danas u književnosti
Čakovečki "Stari grad" za Ernušta
Čakovečki Stari grad za Zrinskih
Časopis Kaj i Gorski kotar
Časopis "Kaj" (1968.-2013.) : 45. letnica
Čestitke i tenja : iz kajkavske poezije
Dvorac Belec u Selnici
Dubički arhiđakonat Zagrebačke biskupije
Dobri duh Zagreba
Duša je jedna dodrta hiža
Dvorci i kurije unutar tradicionalnih granica Hrvatskog zagorja
Dvorci varaždinskoga kraja
Dvorac Gornja Rijeka
Domicilna i socijalna struktura starog samoborskog pučanstva
Dobilježnik Križevačke županije Franjo Žigorić
Djelovanje Ljudevita Vukotinovića u Moslavini
Društveni i gospodarski razvoj Ludbrega i ludbreške Podravine u antici i srednjem vijeku
Dvorci varaždinskoga kraja
Duša ti je mramor, huta zelenja
Drvinjski štikleci
Drvinjski štikleci
Drvinjski štikleci
Drvinjski štikleci
Drvinjski štikleci
Drvinjski štikleci
Dosad najmoderniji izbor
Den skritoga sonca
Drnjanska pjesmarica
Dvorci i kurije od Oroslavja do Zajezde
Drvinjski štikleci
Drmeš kao osnova kulturne identifikacije
Duša je jedna dodrta hiža
Drnje i okolica u 17. stoljeću
Dvorci, kurije i burgovi Hrvatskoga zagorja od Zaprešića do Klanjca
Deset bračnih muka varaždinskoga gradskog vijećnika (1788.)
Dvor Trakošćan u 19. stoljeću
Dvorci i kurije Hrvatskoga zagorja
Dečica hudozdelana
Domovinsko, povijesno i zavičajno pjesništvo Ivana Kukuljevića Sakcinskoga
Dvor Trakošćan
Dedek Kajbumščak
Drveni dvorac hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga bana Josipa Jelačića u Kurilovcu
Dub(-) u toponimiji
Dva zrcala
Drveni križevi na šestinskom groblju
Doživljena viečnost
Detelina
Dravski vodenmuž : Živko Toplak, 40-obljetnica majstora akvarela
Drugačiji Kovač : Zvonko Kovač, Moral bi meriti se z morjem, u: J. Bozanić/Z. Kovač: Co, kaj?, Kajkavsko spravišće, Zagreb, 2009 : [prikaz]
Domača Reč
Drago Ulama Mladenu Kuzmanoviću : Grešen z grešnim se je srečal - dali so si rok
Da sem kaj
Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jezku 17. i 18. stoljeća
Duhovni vidici Raškajeve kajkavske lirike : senje i pustače
Dopune Rječniku Svetog Đurđa (Rječniku ludbreške Podravine)
Dvijetisućeineke : (hodočašće)
Den prvi zajnega harca
Đelekovec u doba kasnog feudalizma
Đurđevečke narodne poslovice
Đurđevečke legende i narodne priče
Đurđica Citanović - in memoriam (Gospić, 1..1924.-Zagreb, 12.5.2009.) : iznimno djelo koje nastavlja njen život.
Etnografske veze Karaševa i Međimurja
Etno muzej Staro Selo
Ecclesia beati Georgii de Glogaunicha
Etida za E- mail
Etiološki osvrt na neke izvorne đurđevečke frazeme
Franjevci u Krapini
Fuga kajkavica haeretica
Frazemi u govoru Kloštra Podravskog
Franjevački rukopisni kantauli u Hrvatskoj
Franjo Košćec : prirodoslovac i estet
Franjevci i školstvo u Krapini
Fran Gundrum Oriovčanin
Franjo Glad i njegova preradba Tituša Brezovačkog
Fran Galović u kontekstu hrvatske moderne
Fonološke osobitosti govora mjesta Kelemen
Folklorni elementi u književnom djelu Štefana Fučeka
Fonološki sustav govora Strušca
Fizikalna zbirka Varaždinske gimnazije
Fonostruktura marijanskih pjesama u Kinču osebujnom Petra Berkea
Ftič kesnokrič
Franjevački samostan i crkva Blažene djevice Marije od pohođenja u Mariji Gorici
Fonološki sustav govora Slokovca
Franjo Marčetin : Perunova epikleza
Fašnički običaji u Gračanima kraj Zagreba
Fuga Galovichiana : kajkavski pjesnici Franu Galoviću (1887. - 1914.)
Fužinârske štôrije okol ognjîšča : prilog istraživanju goranske predaje
Filozofičnost svakodnevnice i dvojezična igrivost proze Ive Kalinskoga
Gotalovečki vuzmeni svetki i pripovesti
Gradnja zagrebačkoga Glavnog kolodvora
Galovićeva "Ispovijed" u kontekstu pripovjedačke proze hrvatske moderne
Gradišćanski kajkavci u Umoku i Vedešinu
Govor Varaždina i okolice
Graditeljske mijene na crkvi Presvetoga Trojstva u Nedelišću
Građa za najraniju povijest župe Lemiš - Đurđic
Govor Ambroza viteza Vranyczany-Dobrinovića
Grofovi Oršić u Hrvatskom zagorju
Govor Preloga
Gjalski i kajkavština
Gledim z glibline
Goranski govori i goranski pisci
Gospon čovek
Gda zgori greh...
Govor Svetoga Petra kraj Ludbrega
Glazbeno umjetnički portret Dunje Knebl
Gospon Molnar i njegov pes
Goranski kajkavci u Rekašu
Germanizmi u zagrebačkom govoru
Galovićeva i današnja peteranska kajkavština
Galovićevo pjesničko nasljeđe
Grabancijaštvo Krležinog Petrice Kerempuha
Govor Jalžabeta
Gervaisove čakavske i Pavićeve kajkavske minijature u hrvatskom pjesništvu
Gartlicplac, teaterplac
Gozpone zmili se today
Govor Praporčana u sjeverozapadnom Međimurju
Glazbene teme u časopisu Kaj
Glazba u palači i oko nje
Gibanje po zemljorisu
Gost
Goranska kajkavština i goranska dijalektalna književnost
Georgiana Velimira Piškorca
Geneza i trajanje Nazorova novosimbolizma
Glava
Glavnina kajkavskih govora u dijalektološkim radovima u Kaju
Grgurov zloatni iverek
Govor mjesta Posavski Bregi kraj Ivanić-grada
Guolač
Guinness i riža s tikvicama
Grana plemićke obitelji Erdödy u Slovačkoj : o povezanosti hrvatskog i slovačkog naroda
Govor Gornje Bistre i bistranskoga kraja
Grlice sestre z Noine ladje
Garestinski hortus verbi Jože Skoka : [prikaz]
Građa o Stanku Vrazu iz Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu
Galović i zađne stvari ili antiteza dviju prolaznosti : (ulomak)
Grada našega čelnik : (apoteoza)
Gorenje u koncentričnim krugovima : motiv vatre u romanu U registraturi Ante Kovačića
Hrvatskokajkavski jezik u varaždinskoj latinskoj gimnaziji
Hrvatski pavlini i Lepoglava u madžarskoj literaturi
Hrvatski Ratkaji
Hrvatski Grob
Historiografski rad Ladislava Šabana
Hrvatska narječja i hrvatski književni jezik
Hilarion Gašparoti (1714.-1762.)
Hrvatske uskrsnice Miroslava Vuka Croate
Hrvati kajkavci u mađarskoj Podravini
Hrvatski glazbeni zbornik Cithara octochorda i njegovo značenje za domaću glazbenu kulturu
Hižna knjižica...[Zagreb 1743]
Hrvati - kajkavci u Keči (Rumunjska)
Harcuvajne (aliti vojuvajne Turopolcov i druge Horvatov) z banom Jelačićem vugerske leta gospodnega 1848.
Hude popiefke
Hrvatsko pjesništvo u Istri
Hrvatski kajkavski jezik ili jedno srodno narječje iz Prekmurja u Martjanskoj pjesmarici
Hmiramo. Najpredi bumo odišli
Hodeči a nevideči
Hommage materinskoj čakavskoj riječi
Hommage akademiku Miroslavu Šicelu : najznačajnijem suvremenom povjesniku hrvatske književnosti
Hommage profesorici Bosiljki Paska : profesorica iz plejade priznatih stručnjaka varaždinske Gimnazije i hrvatske književnosti
Hommage Jozi Vrkiću
Hrvatski dijalektni frazemi s leksemom životinje kao sastavnicom
Homo va moje lipe Vrata!
Horvatsko-vugerska stranka i turopoljsko plemstvo
Hrvatsko zagorje : prostor i historijsko-geografska obilježja
Istraživanje najranije povijesti tvrđave Trakošćan
Ivan Ratkaj
Idu strahi
Ivan Krstitelj Lalangue
Iz srednjovjekovne prošlosti Zagreba
Inkunabule Krapinsko-zagorske županije
Ivan Kukuljević Sakcinski i hrvatske središnje kulturne ustanove u Zagrebu u 19. stoljeću
Istraživanje ostavštine Franje Kuhača i projekt objavljivanja korespondencije
In memoriam akademiku Josipu Adamčeku
Izabrane pjesme
Izazovi jedne antologije
Istarski čakavski pjesnici u "Kaju"
Iso Kršnjavi ili Kako da nam se domovina obogati?
Intima na putu prema helikonskim vrhovima
Izgubljeno ladanje Frana Galovića
Industrijska arhitektura nagodbenog razdoblja u Zagrebu
Iz glasoslovlja opće međimurštine
Iz starije glazbene prošlosti Krapine
Ilirska poetika Fortunata Pintarića
Izbor s XXI. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva D. Domjanić - Zelina 2002.
Izbor s XXII. recitala suvremenoga kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić", Sveti Ivan Zelina, 2003.
Izbor s 5. recitala "Josip Ozimec" - Marija Bistrica 2003.
Ivo Ladika kao kritičar
Ivanečki pjesnički krug
Izbor s 23. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić", Sv. Ivan Zelina, 2004.
Izbor iz djela Ive Kalinskoga
Iz književne kritike o Ivi Kalinskomu
Iz pisma urednicima Antologije nove čakavske lirike
Indijska mudrost življenja u kajkavskoj književnosti
Izborni red Josipa Eszterhazyja iz 1735.
Istraživanje moslavačkih kajkavskih govora
Izbor sa 7. recitala kajkavskoga pjesništva Josip Ozimec - Marija Bistrica 2005.
Izbor s 24. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelina 2005.
Izbor s 25. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić
In memoriam Lelji Dobronić
Izbor iz lirike Ive Kalinskoga
Izbor s 26. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić
Išla sem i vidla sem
Istarski puti
Izbor s 27. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić, Sveti Ivan Zelina 2008
Ivo Kalinski -Vladimir Pernić: Cicirici & senjali. Kajkavsko spravišće, Zagreb, 2007.
In memoriam - Olga Maruševski
Imaju li zidne slike u crkvi sv. Ivana u Ivaniću miljanskom i skriveno značenje?
Iz albuma Sándora Erdödyja : narodna nošnja i tradicijski likovni izraz
Izgradnja replike rimske keramičke peći u Varaždinskim Toplicama : arheološki lokalitet Aquae Iasae Varaždinske Toplice
Izbor s 28. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić, Sv. Ivan Zelina 2009.
Intimne reminiscencije na Zvonimira Bartolića : brižan rodoljub/izvrstan znanstvenik
Ironijska vizura : Ivo Kalinski, Nemir podvornika Szerbe, Zagreb, 2009. : [prikaz]
Izvješće o dijalektološkom istraživanju u Goli kraj Koprivnice 2009. godine
Izbor s 29. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić - Sv. Ivan Zelina 2010.
Izbor iz proze
Izbor s 30. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić : Sv. Ivan Zelina 2011.
In memoriam uglednom akademiku i dugogodišnjem predsjedniku Kajkavskoga spravišča - Miroslavu Šicelu : (1926. - 2011.)
Izbor s 31. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić : Sv. Ivan Zelina 2012.
Izbor s 32. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić : Sv. Ivan Zelina 2013.
Impresionistički epiteti u pjesništvu Dragutina Domjanića
Izbor s 9. natječaja za kratku kajkavsku prozu.
Iz starije glazbene kajkavske baštine
Jeno popoldan čuvarice galerije
Jezuši
Još neke pojedinosti o Biskupskoj, kasnije Novoselskoj, tiskari u Zagrebu
Jedno pismo Alojzija Stepinca
Joko mrtve srne
Julije Janković - profesor i znanstvenik
Jezik sprhnul spod drača
Jezik pučkih pripovijesti podravskih Hrvata u Mađarskoj
Jen enjambement išče
Jakob Lovrenčić (1787-1842)
Jednostavnost kao graditeljski monument
Jalovka v kuruzi
Jako vesel mešter jeden
Jabuka s bartuljskoga sajma: o Črnji (i) njime samim
Josip Aleksandar Galjuf iz Vižovlja
Je li moguća i da li nam je potrebna standardizacija kajkavskoga jezika
Jembrihov povratak filološkom pristupu
Jezična enklava kao književno-estetski standard
Josip Jelačić u grafikama suvremenika
Još o Mikulićima od Brokunovca
Josipa Kulmer i njezina donacija slika Narodnom muzeju [Zagreb]
Jurček Sveti i kača stropovita
Južnoslavenska etnografija i jezik u bečkim zbirkama do 1914., s osobitim naglaskom na djelo Josipa Širokoga
Je li Janus Pannonius (1434.-1472.) rodom iz Komarnice u Podravini?
Juraj Habdelić u književnokritičkoj i književnoznanstvenoj recepciji varaždinskih autora
Ja unt majn Joffi : prutopis : mit šrajpfiš im rüksak
Juraj Habdelić - turopoljski klasik
Jelenski svati
Jel viš, morti i je
Jato čvoraka, barnagorska jesen ; Šetnje u (o)krugu (6)
Joža Skok: Garestinski hortus verbi - Varaždinska književna hrestomatija, Ogranak Matice hrvatske Varaždin. Naklada Tonimir, Varaždinske Toplice, 2012.
Ja sem ja!
Knjižnica franjevačkog samostana u Krapini
Ključi od ormara
Konšternacija v Rakofcu
Kajkavski spleen
Kapelica Svetog Križa (Svetog Ivana) u trakonšćanskom perivoju
Kritika o književnoj kajkaviani danas i sutra
Kajkavska barokna propovijed kapucina Štefana Zagrepca
Kućne zadruge u Gračanima
Kajkavska grafija
Križni put na sv. Ksaveru u Zagrebu
Kaptolska tiskara u Zagrebu
Kulturološko-jezične značajke Pavlinskoga zbornika (1644)
Kajkavijana
Kulko je čovek zaprav od zemle
Kasnogotička obnova crkve Svetog Brcka na Kalniku
Kajkavski solilokviji i nokturna Ernesta Fišera
Komparativna analiza Gotovčeve i Duganove harmonizacije Lijepe naše
Kajkavski roman Pere Budaka
Kajkavska poezija Željka Funde
Kapela Sv. Petra u Novom Mjestu
Kukuljevićev kajkavski književni izričaj i njegova uloga u hrvatskoj književnosti
Katarina Domjanić, opatica reda sv. Klare u Zagrebu
Krapinski srebrnjaci bana Jana Vitovca
Kukuljevićeva osobna priča
Krvnik u Varaždinu
Kritičke opservacije o Puotu brez znakov Stanislava Petrovića
Kajkavština i njena proučavanja
Kača
Kak nebe doseči
Komorna mužika
Kak su trojica pesmu nosili
Kak god se obrne
Kako je Zagreb godine 1842. proslavio 600. obljetnicu Zlatne bule
Kmične steze
Knjiga o kajkavskom narječju za stručnjake i nestručnjake
Kontinuirana suradnja
Kipec starog fotografa
Kaj u hrvatskom dječjem romanu
Kratki zapisi narodnih običaja u Odranskom Obrežu (Turopolje)
Kajkavski pjesnik Franc Patačić prema europskom poetskom stvaralaštvu
Kopiče se dan...
Krležina kritička interpretacija, afirmacija i negacija Frana Galovića
Kravarsko i okolica
Karta Vrbovečkog arhiđakonata iz 1803. godine
Klimatske osobitosti ljetnoga vremena i podneblja Hrvatskog zagorja
Knjigoveže i knjižari u Zagrebu u drugoj polovici XVIII. stoljeća
Kajkavski govori sjeverozapadne Hrvatske s posebnim obzirom na Međimurje
Kajkavski rukopisni kuharski recepti iz 18. stoljeća
Kajkavština izvan Hrvatske
Kajkavska poezija udruge umjetnika Spark - Velika Gorica
Kupjački govor
Književna kritika o pripovijetkama Franje Horvata Kiša
Kajkavski prepjevi i prijevodi (1966./1986.)
Kantor
Kuharski naputci kapucina Pashazija iz 1787.
Kajkavska poezija varaždinskoga književnoga društva
Kraljica Jalžabet
Knjigoveže i knjižari u Zagrebu u drugoj polovici XVIII. stoljeća
Konačno uspio nastavak Benceove kajkavske poetske ostavštine
Knjiška grafika kao predložak zidnom osliku
Kajkaviana et juvenalia croatica
Kajkavska barokna propovjedna književnost i oberdeutsche Literatur
Kaj i hrvatska časopisna tradicija : Kaj u raljama tradicije : u povodu 40 godina časopisa Kaj i 35 godina Kajkavskoga spravišča
Kajeve antologije kao časopisna i knjižna izdanja
Kaj - čimbenik hrvatske glazbene publicistike
Kako je Vrbovec postao središnje mjesto okolice
Križno drevo pri Ivšanu
Koncepcija Rječnika pomurskih Hrvata
Kukuljevićev književni jezik kajkavski
Kak je selo pozelenelo
Križevački štatuti u kontekstu hrvatske usmene drame
Kak preađa kajkavska slava Đure Rašana? : Što/gdo je Đuro Rašan?
Kobni Olib
Kupjački govor (II.) : morfološke osobitosti
Krležine balade : negda, onda i vezda
Kajiku, haiku, naiviku---
Kajkavski jezični talog u srednjovjekovnoj Hrvatskoj
Kratka kajkavska proza : izabrani radovi s 8. natječaja časopisa Kaj.
Kmični valcer : gruntajuće popevke
Korekova Êva
Kalnik zdola i zgora
Kupjački govor : (III.) : prilozi
Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskome književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća
Likovnost franjevačkog kruga u barokno doba
Leskovarov antijunak ili literarni portret jednog dekadenta
Ljudi na križanju
Luči ud vrimena
Lik Ladislava Šabana
Ladislav Šaban i orgulje u Hrvatskoj
Ladislav Šaban
Ladislav Šaban, čuvar Arhiva Hrvatskog glazbenog zavoda
Ladislav Šaban, 'Kaj', i Hrvatsko zagorje
Litanije dobrovoljne
Lepoglava, 600 godina poslije
Ludbreška dvorska kapela sv. Križa
Lastavice
Ljetopis Frana Galovića
Lagoda ladanja
Lagoda ladanja
Ljudevit Gaj i hrvatska scientia amabilis
Lastovo
Ležim poleg ceste
Ljekoviti doživljaji djetinjstva Miroslava Doenca Dravskog
Laporasti dani
Ličanin s kajkavskim biljegom : uz 80. životnu obljetnicu prof. dr. sc. Dragutina Rosandića
Likovne interpretacije Krležinih Balada Petrice Kerempuha
Le lac = Jezero
Leluje bele
Metel Ožegović u privrednom i kulturnom životu Hrvatske u 19. stoljeću
Mi smo bili dičina
Mali kajkavski etnografski pojmovnik
Međimurska viža i pesem
Miroslav Magdalenić, najizvorniji skladatelj Međimurja
Moderno hrvatsko kajkavsko i čakavsko pjesništvo u znaku Matoševa Hrastovačkog nokturna i Ujevićeva Oproštaja
Molitva za mučenike
Med čluvekun i med soncen
Mrežasti i zvjezdasti gotički svodovi u sakralnoj arhitekturi Hrvatskog zagorja
Moja molitva
Maksimilijan pl. Horvat
Mehenj na kamenu
Međimursko srednjovjekovlje
Metropolitanska knjižnica
Moslavačko ruho
Mali kajkavski etnografski pojmovnik
Metodičke osnove klavirske pedagogije Ladislava Šabana (1918.-1985.)
Milan Kaman
Morje zvun sebe
Magda Herucina, poslednja suđena vještica u Hrvatskoj
Moderno duhovno nadilaženje zbilje
Mitska i moderna cakavica Daniela Načinovića
Matija Valjavec i narodne pripoviesti iz susjedne Varaždinu Štajerske
Majstor slikarstva i majstor života
Maksimir - prostor između
Molitva za pervu rieč
Meštrija
Morfološke osobitosti govora mjesta Keleman
Mala monografija o Ivanu Rabuzinu
Monografije Miroslava Šicela
Mož i žena
Medena cielenja
Moja dva jezera
Moštrum doktorja Frankensteina : horror film v crn-bel tehniki
Majstori, nedajbože
Mera za čurke
Muke po Matošu
Moj obračun s fotografijom
Međimurje zibaju zvezde
Malin od življenja
Mali liječnički putopis
Neke značajke dosadašnjeg odraza kajkavske književnosti u glazbi
Nikola Neralić
Nove spoznaje o jeziku balada Petrice Kerempuha
Novi nalazi gotičke arhitektonske plastike s pavlinskog samostana u Remetama
Novi Dvori zaprešićki
Nikola Neralić
Nagrađene pjesme XIV. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva "Dragutin Domjanić" - Sv. Ivan Zelina
Narodni običaji u Moslavini
Nora pripovedanja Iveka Sprdeka o bogečkoj boti
Neke nepoznato-poznate starokajkavske knjižice
Naselja Moslavine
Novi pogled na Novi Zrin
Naši pripovedači
Nekoliko likovnih prikaza Lepoglave iz 19. stoljeća
Nikola Jurišić i kisečko vlastelinstvo u 16. stoljeću
Način zatreti i skončati mlade kobilice
Novo vrednovanje kajkavske književnosti
Naredba koja pred i pri pripečenju ognja obderžavati se ima
Novi Dvori
Naputečki soneti
Najsjajnija zagrebačka predstava
Nedotekjene glibine
Nagovještaj glazbene Galovićiane
Nebo v neonu
Nekoliko manje poznatih hrvatskokajkavskih pjesmarica s kraja 18. i početka 19. st.
Nasuprot vjetru
Netopir i črni ljudi
Na Sveta tri krala ili kak očete
Natječaj za varaždinskog gradskog vrtlara 1896. godine
Neke osobitosti pjesničkoga govora Drage Ulame
Ne bin se kaliva---
Nazorova Istra i simbolika Veloga Jože
Naši v Ameriki
Nastanak i zapisi Križevačkih štatuta
Nepoznati Jakob Lovrenčić (1787.-1842.)
Noćnik sanja putovanja
Naš svetik
Najljepši komadić svijeta
Novo književno-kritičko petoknjižje Jože Skoka
Nerješiva enigma vječnog razuma
Navužigač
Nakrivljeni krajolici Zlatka Crneca
Narančasti svit
Nekoliko fragmenata o recepciji Rabuzinove umjetnosti
Nova poslastica za kajkavologe i kajkavoljupce :
Naznake uz kajkavsko pjsništvo Nenada Piskača
Na ovom tlu
Novi, nori svet
Neoegzistencijalistička ironija Ive Kalinskoga
Narodni izraz i nacionalni identitet u djelovanju Branke Frangeš Hegedušić
Nagrada Katarina Patačić Darku Raškaju za zbirku Ljimbuš spat spravlja---
Nekoliko fragmenata o Ivanu Večenaju i za Ivana Večenaja : krhotine pamćenja
Neiztolnačno morje vu nami : (izbor)
Naseljenost Radoboja i okolnih područja u prapovijesti
Nek svet zna kak ga vidim ja : (izbor iz knjige)
O jednom starom vrtu i starim ljudima
Ožiljki i stigme
O Galoviću i jatu čvoraka
O osnivanju Zagrebačke biskupije (1094.) i njenom uzvišenju na čast nadbiskupije (1852.)
O međimurskim srednjovjekovnim župama i njihovim crkvama
O mogućem autoru gramatike kajkavskoga jezika za Nijemce
O varaždinskoj kulturno-povijesnoj izložbi
O Krašiću i njegovoj župnoj crkvi
O sudjelovanju žena u hrvatskom narodnom preporodu
Okrugli stol "Domjenak o Domjaniću", [Sv. Ivan Zelina, 23.10.1995.]
O hrvatskim adventskim i božićnim popijevkama
Otac naš nebeski
Ostavština Ladislava Šabana u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU
Oslikana, posrebrena i pozlaćena koža iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja
Oton Iveković: Krvavi sabor križevački 1397.
O kajkavskoj poeziji Jože Antolića Hromčana
Okrugli stol u Glini povodom uglazbljenja hrvatske himne, [21.9.1996.]
O identitetu i modernitetu kajkavske lirike Zvonka Kovača
O kajkavskoj poeziji Vinka Hasneka
Osnovne značajke brodskoga govora
Oblečena vu šlarinu duše i srca-kuće
Ostavština voskarice Rosine udovice Padovec
Obojeni prozor vu svet
O kajkavskoj književnosti pomurskih Hrvata
O govoru Krapine
O vrijednosti i značenju Izvješća varaždinske gimnazije
Osman
O prezimenu Međimurec i njegovim varijantama
Okovan v injaste negve
Obzorja Domjanićeva pjesničkog zavičaja
Obzorja Domjanićeva pjesničkog zavičaja
Odgojno-obrazovna djelatnost varaždinskih uršulinki u 18. stoljeću
Odlazak velikana likovne i muzealne scene
O gradnji i obnovama Kapele sv. Jurja u Maksimiru
O leksiku gradišćanskohrvatskih kajkavaca
Obljetnica vrijedna pozornosti
O neobjavljenom tekstu Rudolfa Strohala o povijesti Samobora od 1555. do početka XIX. stoljeća
Obilježja zimskog vremena i podneblja Hrvatskoga zagorja
Onomaziološki opis đurđevečkih germanizama
O meridijanu, smehu, lepote i drugi dugovanji
O proučavanju novije hrvatske kajkavske književnosti
O oporukama, parnicama, advokatima i kamatama
Odlomci nebaštinjena svijeta kao pjesnički koncept Željka Reinera
Odabir leksikografske građe u kajkavskim dijalekatnim rječnicima
O istraživanju turopoljskih govora
O zagrebačkim srednjovjekovnim slikarima i kiparima, s posebnim osvrtom na Pavla Kypara
O raspravi Južnoslavenska narodna epika u prošlosti Vatroslava Jagića
O nekim naseljima u porječju Plitvice tijekom srednjega i početkom ranoga novog vijeka
Od Jezuša do Jezuša
Od turske kave do kineskog čaja
O nekim aspektima katoličke obnove u župama Podravine tijekom 17. stoljeća
O kajkavskim emiratima i ostalom
O poeziji Magdalene Kolar Đudajek : [prikaz]
O sporu izdavača Josipa (Josepha) V. Platzera i autora Franza Antona Wernera
O zdenčecu, zvonu i zviezdam
Osvrt na Bartolićeve jezikoslovne stranice
O nekim naseljima u porječju rijeke Bednje tijekom srednjega i početkom ranoga novog vijeka
O reč o slovo romarovo
Očehnjene reči se gnezde
O Zrinsko-Frankopanskoj uroti
Ovo mi j' proljeće ruki zavezalo
O dramatizaciji ulomka iz dnevničke proze Djetinjstvo u Agramu Miroslava Krleže ; Baka Terezija i mali Krleža
Ozaljski jezično-književni krug ili zrinsko-frankopanski književni krug
Oživljavanje Milengrada
One kej piše slova
Puna vusta zemle
Protonotar Josip Kušević i njegovi najistaknutiji potomci
Prinos bibliografiji dr. Anđele Horvat
Požar u Zagrebu 1786.
Prešućeni skladatelj Mirko Kolarić
Pesme horvatske
Prilog leksikografiji moslavačke kajkavštine
Početek Zagreba
Petrarki obrnjeni, gospi zvrnjeni
Prilog izučavanju gradišćanskih Hrvata
Perivoj Trakošćan
Portreti četvorice zagrebačkih biskupa krajem XVI. stoljeća
Poetica galovichiana
Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova
Pravila djetića Varaždinskoga velikog ceha iz 1708. godine
Prva ograničenja barbirenja u Varaždinskim Toplicama (1820.-1844.)
Pavao Ritter Vitezović u Zagrebu
Perivoj dvorca Stubički Golubovec
Pet božićnih pjesama za djecu
Perivoj u Velikom Ravenu
Prinos Franje Galinca proučavanju kajkavske književnosti XVII. i XVIII. stoljeća
Pravopis hrvatskoga jezika kajkavske književne osnovice iz 1651. i 1745. godine
Prvo izdanje Hrvatskog glazbenog zavoda
Paperkuvajne po sanoborskom kraju...
Plemićki grad Samobor
Posjed grofa Janka Draškovića u Bregani
Povijesni put kralja Sigismunda od Nikopolja do Križevaca
Pjesnici u križevačkom kraju od XVII. stoljeća do danas
Pregled kajkavskog prirodoslovnog nazivlja u Hrvatskom zagorju
Plemićki grad Kostel
Prilog poznavanju zemljovida Međimurja 16. i 17. stoljeća
Povijest Gračana
Priroda humorističnosti i druge ključne osobitosti književnog djela Mladena Kerstnera
Plemićki grad Susedgrad
Puž z hižkum od ljubavi
Prosvjetno-pedagoško djelovanje prirodoslovca Franje Košćeca
Predekator
Pogodba iz 1781. godine o dojenju napuštenog djeteta u Samoboru
Povijest čitaonice i knjižnice u Klanjcu
Prvi spomen Međimurja
Prostorna koncepcija i oblikovanje izložbe Historicizam u Hrvatskoj
Prilog bibliografiji djela Pavla Rittera Vitezovića
Prilog poznavanju Koprivnice u XVI. i XVII. stoljeću
Pejdo doma predi kmice
Pero Lukanec
Proslava 100. obljetnice rođenja akademika Vinka Žganca
Prilog proučavanju današnjih krapinskih prezimena
Pomurski Hrvati u Mađarskoj
Pisanja meštrija Božice Jelušić
Pjesnički pokušaji grofa Josipa Jelačića
Perivoj Jelačićevi Novi Dvori
Pinta Nova illiti Titus Grabantzias diak kak szluga dveh zvuzlaneh szvatov
Prilozi o donjomeđimurskim govorima
Požežani u Zagrebu u XV. stoljeću
Povijesno značenje starih migracija iz Turske Hrvatske na zagrebačko područje
Poklade i Pepelnica
Put od vreline do leda
Promišljanja o pavlinima i njihovim srednjim i visokim učilištima
Popevka govorenja
Prilog ikonografiji tužnoga Krista
Pleter oko srca
Pisanica kao izvor života
Prilog pitanju lokacije zagrebačke srednjovjekovne kraljevske palače
Plemićki grad Veliki Kalnik
Prirodopisna zbirka Varaždinske gimnazije
Prilozi za istraživanje migracija du(d)ljepskih Hrvata
Postmoderni roman u fragmentima
Plavi jelen
Prilog leksikografiji đurđevačke kajkavštine
Ponovno o počecima kajkavske književnosti
Popevke z provansalskoga Dragutina Domjanića
Prilog poznavanju dvorca Bela II
Prilog poznavanju djelovanja profesora Tomislava Miškulina
Prema Batinskama
Pjesništvo Zvonka Kovača
Petra zauvijek
Popovača
Pjesništvo Ive Kalinskoga
Povijest imena naselja Sveta Marija
Putovanje kao vremeplov
Putopisac u putopisu
Putopisanje suvremenih hrvatskih autora iz Istre
Putopisi u časopisu Kaj
Projekt bastion
Popovača
Pjesni razlicijeh
Plavi oblak
Prije svega - etika
Partenca
Prilog poznavanju kapela na području Općine Zagorska Sela
Poticajna uloga časopisa Kaj u obnovi i reafirmaciji suvremene, novokajkavske književnosti
Povijesnoumjetničke teme u časopisu Kaj
Pavlinsko kulturno nasljeđe u izdanjima Kajkavskoga sprevišća i časopisa Kaj : poštovanoj dr. sc. Đurđici Cvitanović posvećeno
Povijesne okolnosti osnutka pučkih škola u Višnjici, Ivancu, Maruševcu i Bednji 1839. godine
Požežani u Zagrebu u 14. stoljeću
Povijesnoumjetnička i graditeljska baština kajkavsih krajeva u časopisu Kaj
Pil svetog Florijana u Legradu
Problematizacija ženskog roda i identiteta u Zagorkinom romanu Kamen na cesti
Polivalentna knjiga ili postmodernistički roman o varaždinskom Batmanu? : Denis Peričić: Netopir i črni ljudi: pervi roman o zamaskjeranom revanžeru, VBZ, Zagreb, 2009. : [prikaz]
Prema globalizaciji suvremene kajkavske književnosti : suvremeni prijevodi sa stranih jezika na kajkavski jezik
Povratak tekstu i kanonu
Počeci turističke povijesti Samobora, ili - kako je Samobor postao omiljeno izletište Zagrepčana u razdoblju od 1862. do 1901.
Postmoderna kajkavska poezija Verice Jačmenice
Putopisci 6. natječaja za hrvatski književni putopis : o nagrađenim putopisima
Pesme horvatske Katarine Patačić : rokoko „na domače“
Paskino interpretacijsko čitanje Krležinih Balada
Plemenita općina Turopolje i velikogoričko sajmište 1860.-1899.
Putopisne crtice s Paga
Rukopisno kajkavsko jezično blago Matije Valjavca
Reči rieč
Rukopisne pjesmarice sjeverozapadne Hrvatske
Rukopisna pjesmarica Ivana Mlinarića - Priločanca iz 1834. godine
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
Razine urbanoga
Ruožnik rječi
Rat zborova
Rod Mikulića od Brokunovca
Riječ mrtvima na groblju Sv. Križa
Rodoslovlje barunskog ogranka Patačića od Zajezde
Rječnik delničkoga govora u najnovijoj hrvatskoj dijalekatnoj leksikografiji
Ručno tkanje teksta - manutekstura
Rod Črnkovečkih od Črnkovca
Respočeno, mrzlo sonce na srebernom plašču paradiža
Reči vu reštu Nevenke Videk : [prikaz]
Roka noči
Rovinjske vedute : (ulomci)
Ranobarokna prodečtva Patra Belostenca
Radovi s 5. natječaja za hrvatski književni putopis.
Radionica tambure Andrije Cara i nasljednici
Radovi sa 6. natječaja za hrvatski književni putopis : (nastavak).
Rudnik/Bajer
Radovi s 10. natječaja za kratku kajkavsku prozu
Radovi s 8. natječaja za hrvatski književni putopis : (Prvi dio)
Radovi s 8. natječaja za putopis : (2. dio)
Radovi s 8. natječaja za putopis : (3. dio)
Suvremena hrvatskokajkavska književnost
Si mislim
Spričavanje, oblik usmenoknjiževne retorike
Stari podravski svati
Sisciensis victoria (1717.)
Starohrvatsko sakralno kolo
Sto godina hrvatskog modnog časopisa
Spomenik Antunu Mihanoviću i hrvatskoj himni u Zelenjaku
Splesniveli jezik
Samoborske reminiscencije Antuna Gustava Matoša
Samoborski povijesni vrtovi i perivoji
Samoborski licitari
Skladbe Ferde Livadića
Sabor u Križevcima 1397. godine u središtu borbe hrvatskog plemstva za državnu neovisnost
Samoborsko novinstvo
Sličnosti i razlike bednjanskoga govora i štajerskih dijalekatnih idioma
Svetište Majke Božje Garićke i plemići iz Paližne
Sjaj i bijeda perivoja u Božjakovini
Suvremena kajkavska književna skladnja
Sretan Božić, Jure Kos
Stare križevačke razglednice
Soneti
Spodobe
Srednjovjekovni gradovi i utvrde na obroncima Medvednice
Spijo ftiči kak vu priči
Smehčec
Siem jednauk
Srečovnjača
Suseda prek puta
Sjećanje na pjesnika Josipa Ozimca
Srednjovjekovna utvrda Sveta Elizabeta (Pepelara) u Prekodravlju
Sretna suputništva
Samoborska "bela zemlja"
Sukladnost i kontrasti Galovićeve i Domjanićeve kajkavske poetike
Suvremenost i svevremenost Galovićeve kajkavske lirike na primjeru interpretacije pjesme Mesečina
Stare zagrebačke kavane
Srednjovjekovni gradovi, utvrde i kašteli sjeverozapadnog Hrvatskog zagorja
Suvremeno hrvatskokajkavsko (recitalno) pjesništvo
Svadbeni običaji sela Markuševec pokraj Zagreba
Samo veter zipku ziblje
Samostanski kompleksi u povijesnoj jezgri Varaždina
Stara samoborska kuhinja pod boltu načinjena
Sonetni vienec (napol)
Srednjovjekovna utvrda Garić-grad
Semantička adaptacija germanizama u donjomeđimurskim govorima
Sokolski dom u Zlataru
Suvremeno žensko pismo kajkavsko
Sjećanje na Ivu Maroevića
Skok
Srednjovjekovne obrambene građevine porječja Krapine
Strelam na sreču
S Peićem od Zagreba do Osijeka
Skokov Ignis verbi kajkavicae - knjiga kakva se rijetko javlja
Samoborski mosti
Samomor
Stijen naravnosti Branke Jagić : [prikaz]
Sirena z dravskoga otoka
Srednjovjekovni Zelingrad
Samoborski kraluš
Schwilguéov koduš : vision à clef
Starost, mašta, artritis i serijski trovači
Slike iz Ozlja i u vezi s njim
Suvremena kratka kajkavska proza : radovi sa 7. natječaja.
Sjećanje na pjesnika Franju Hrga : (21.3.1933.-4.5.2011.)
Suvremena kratka kajkavska proza : radovi sa 7. natječaja : (II dio).
Suvremeni fizičar Vladimir Srećko Vrkljan : novi bio-bibliografski prinosi
Suvremena kratka kajkavska proza : radovi sa 7. natječaja : (III dio).
Srednjovjekovne obrambene građevine porječja Krapine / : (II.)
Sen je, a pesma ne
Sunčeva svjetlost od Zadra do Elbasana
Suvremeno kaj & ča : pjesništvo u prijevodu na španjolski
Suvremena kratka kajkavska proza
Slovenski kipar Matija Gallo u Hrvatskoj
Suvremena kratka kajkavska proza : izbor s 11. natječaja (2. dio)
Skrivači senj
Stari grad Čakovec : (1791.-1948.)
Šest stoljeća kulture i umjetnosti u Lepoglavi
Štorga, ili - zašto nam Galović nedostaje?
Štefan Zagrebec i barokna propovjedna književnost
Šoštar imenovani Gušta ki je zel za ženu jednu šoštaricu
Šetnje u (o)krugu
Šapuljike
Šetnje u (o)krugu
Škrinjarstvo u ivanečkom kraju
Štajerska i Međimurje u istraživanjima Anđele Horvat : Maria Zell u Donjem Vidovcu
Škica za dnevnik
Tragom nastanka i sudbine povijesnog perivoja Rečica grofa Janka Draškovića
Trakošćan i Klenovnik
Tituš Brezovački u kontekstu križevačke tematike
Trattnerova tiskara i knjižara u Varaždinu, a zatim u Zagrebu
Triptihon kajkavikon
Tijelo Petrice Kerempuha kao kolaž
Tadija Ferić od Hudoga Bitka
Triptih o vučici
To nekaj znači cvetje
Terra Bruegheliana
Tko je bio ztanoviti harfinista Vencl Podraszky, umro na Potoku 1812.?
Toponomastika Varaždinske županije i ponešto Podravlja
Turenj tiči jugozapad
Tradicijska oglavlja i nakit
Topličke narodne pjesme kao dio kajkavskog usmenog stvaralašta
Toponimi osnove "grad", njihove lokacije te naselja na južnim padinama Medvednice
Trda Goura
Terminološke odrednice umjetničke kajkavštine u književno-znanstvenom radu Miroslava Šicela
Tradicijska etno-kuća iz Varaždinskih toplica
Tretič bog pomaže
Tamo gdje u studenom voćke pupaju
Tomičićev homo viator i praško iskustvo
Te dan je opal snieg
Tradicijska etno kuća iz Varaždinskih Toplica : konzervatorsko-restauratorski radovi obnove krovišta etno kuće 2006. i 2007. godine
Tridesettri križa Zdenke Pozaić
Tradicijsko graditeljstvo Moslavine
Tragom kajkavskih pretisaka : objavljen prvi pretisak Nestrančnog vezdašnjega tabora ispisavanja Gregura Kapucina
Tebi Erato : zbirka kajkavskih pjesama Zdenke Maltar, Ogranak Matice hrvatske Novi Marof, 2012.
Tko (ni)je "spoznal" (n)i "prepoznal" "Kipa domovine"? : Od Štoosa preko Matoša prema Krleži
Tri života jednoga glumca u knjizi
Triciklin Haverich, moje modro bloago
Uloga franjevaca u Krapini kroz stoljeća
Ugarska velikaška obitelj Esterhazy u hrvatskoj povijesti
Uz 280. obljetnicu rođenja Hilariona Gašparotija
U spomen Bartolu Felbingeru
Unda začne pout brez znakov
Uloga kajkavskoga narječja u razvoju hrvatskoga standardnog jezika
Uz 75 godina života i 40. obljetnicu znanstvenoga rada Đurđice Cvitanović
U spomen Ladislavu Šabanu
Uzgojni oblici i sortiment zagrebačkih vinograda u srednjem vijeku
U spomen Mladenu Kuzmanoviću (1940.-2001.)
Utvrda Turanj (Podgorje) kraj Drage Svetojanske
Uz studiju Wernera Lehfeldta o Ratkajevu djelu Kripozti Ferdinanda II. (1640.)
Uvrede u starom Zagrebu
Uz prvi pretisak Ztoletnega kalendara Tomaša Mikoušića
U ogledalu svoje prošlosti i sadašnjosti
Usputnice uz Putositnice
Uspomene iz Svete zemlje
Usmena kajkavska književnost u kritičkom izboru i obzorju čsopisa Kaj
Umijeće prezimljavanja : zapisci zelenokošca (5)
U goru po vitar : Miroslav Sinčić.
U zagrljaju svjetova
U središtu cvijeta - svijet
Ulamino pjesničko otkrivanje i bilježenje znakova vremena
Uloga Vojka Miklaušića u oblikovanju tradicijske kulture Turopolja
Uz 160. obljetnicu školstva u Brezničkom Humu : (1852.-2012.)
U potrazi za suhozidom : (Banja, Orah, rujna 2012.)
U Stambolu na Bosporu---
U potrazi za prvim otisnutim slovom : (Kosinjskom dolinom, 2013.)
U predgrađu Bologne
Uz prvu knjigu Zvonarove povijesti kajkavske usmene književnosti
Varaždinska kontesa i poetesa Katarina Patačić
Vuzmene svetkovine
Vox clamantis iliti kak se na Brežnici prestalo po horvacki meniti
Vrtovi i perivoji zagrebačkih biskupa
Varaždinski vrtlari iz obitelji Nestl
Videl sem Jezuša
Velikaška obitelj Erdody
Vjernost zavičaju
V nutrine vuzmica suha
Vinski obredi i običaji u Moslavini
Vanzhajanje grofa Orgaze
Varaždinska Gradska vijećnica
Vse kak si ostavil
Varaždinski gradski vrt
Velikaška obitelj Draškovići Trakošćanski (Draskovich de Trakostjan)
Varaždinska gimnazija u svjetlu izvješća 1774./75. i ispitnih pitanja iz hrvatske povijesti
Vrak Mrak i Seljo Beljo
Vatroslav Vernak - ilirski glazbenik i visočki župnik
Versi namurani ili kanat od anjeli
Vratarske ferije
Vu hiži stare mame Katarine
Varaždinska kuća baruna Aleksandra Sečena - prisjednika Ugarske dvorske komore
V poldan stoletja ---
Voćin
Vuspavanka zgublenim vulicama
Vizvarski govor u Mađarskoj
Velebit je šamponeral glavu
Večernji zažarem
Vladimir Maleković : O izvornoj ili naivnoj umjetnosti 1964-2003.
Vrbovečka nošnja
V krugohodenje---pesemčinjenje
Vrata hororno škripe--- : (ulomak)
Varaždinski književni vrt, vrtlari
Vita glagolita
Varaždinska književno-znanstvena trilogija Jože Skoka
Varaždin u humanističkim zbivanjima renesansne Europe
Vitezovi pavlina Hilariona Gašparotija : uz 300. obljetnicu rođenja Hilariona Gašparotija (1714.-1762.)
Vu kaju i žnjim : (izbor)
V gluha vuha se zabadav trubi
Zapisnici bilježnika trgovišta Krapine
Značajan nalaz gotičke plastike u lepoglavskoj crkvi
Zeleni bregi Zeline '92
Zagrebački biskup Josip Galjuf/Galliuf
Zagrebački (nad)biskup Juraj Haulik i hrvatski narodni preporod (1835.-1848.)
Znaki se v kolu tiraju...
Zagreb Ise Kršnjavoga
Znanstveni kolokvij uz sedam desetljeća života i 50. obljetnicu književno-znanstvenog djelovanja akademika Miroslava Šicela, [Varaždin], 25.4.1997.
Zaboravljeni Ladislav Žimbrek
Zagrebačko prigorje
Zagrebačka vinogorja u 15. i 16. stoljeću
Zasipavle me znovič merkalijeva lojtra
Z mojega gartlica kajkavskoga
Zlosrečni cabaret ili Najvekša noč v mojemu živlenju: v Anatomsko-patološkom museumu i Panopticumu Antunu Kočke
Zobokuza
Znanstvenik u ratu
Zmučkane meigle
Zagrebački gradski ribnjak u XVI. stoljeću
Znutra je nebo
Z druge strane noči
Znam se mime tiela
Zidnjaci Nade Bedek
Znameniti Samoborci s kraja 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća
Zpoznatva v šekretu
Zadnja adresa - vedra nebesa ili danas jesmo - sutra nismo
Zapisano živlejne
Značajan prinos goranskoj kajkavštini
Zavičajni vidokruzi Krklečeve putopisne proze
Zagrepčanke
Zagrebački barokni kipar Josip Stallmayer
Zbirka originalnih rukopisa Dragutina Domjanića
Zavičaj u čakavskom stihu
Znaki
Zorislav Drempetić Hrčić : posvećenost zavičaju
Zrcalo vrha hrvatske kajkavske književnosti : pretisak knjige Zerczalo Marianzko Jurja Habdelića - u izdanju Župe Pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina i Gradske knjižnice velika Gorica : [prikaz]
Zvirik
Zvonimir Bartolić i Donja Dubrava : jedna impresija o dobravskom kulturnom bardu
Zvonimir Bartolić i Hrvati u susjednim zemljama s posebnim osvrtom na pomurske Hrvate u Mađarskoj
Zvonimir Bartolić : životopis
Zapisi z megle : četiri zapisa z megle oc Johanna Broelinusa z leta 1573
Zestanek z vrapčekom i bogekove pušice : kajkavske pjesme za djecu
Zaštićena nematerijalna kulturna baština Hrvatskog Zagorja : licitarsko-medičarski i svjećarski obrt i izrada tradicijskih dječjih igračaka
Zrinski i Turci
Zadnja žažara
Zbor malih pjesnika Zlatar : 45 godina kajkavskoga dječjega stvaralaštva
Zaprta poneštra
Zgrada Matice hrvatske u Zagrebu
Z vruje pijen verše
Ždere me vreme
Župna crkva sv. Jakoba st. apostola u Prelogu
Želimir Janeš
Župna crkva Sv. Marije od Pohoda u Mariji Gorici
Želimir Janeš
Žetva i šikanje raži
Župna crkva u Miholcu kod Križevaca u kontekstu obrambenog sustava potkalničkog kraja
Župa u Bednji u srednjem vijeku
Život sv. Pavla Pustinjaka u Gašparotijevu Cvetu sveteh
Ženidbeni i narodni običaji u Gračanima
Ženidbeni narodni običaji u Gračanima
Život u vinogradarskoj klijeti Plešivičkog prigorja
Župna crkva sv. Martina biskupa u Donjoj Voći
Žilava vrbina šiba
Žerjafka vu kervi : sonetni vienec
Žoti remen
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Anđela Vokaun Dokmanović ...[et al.], 1968- .
Zagreb : Kulturno umjetničko društvo "Ksaver Šandor Đalski",
Zagreb : Kajkavsko spravišče,
Isto izdanje u drugom mediju: Kaj (Online)
Isto izdanje u drugom mediju: Kaj (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.513
Primjerak #1
God.43:br.1/2(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.6(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.5(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.3/4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.1/2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.5/6(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.4(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.3(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.1/2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.1/2-5/6(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.6(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.4/5(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.1/2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.6(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.4/5(2012)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 224.513
Primjerak #1
God.51:br.1/2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.1/2-5/6(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.5/6=360/361:sv.245(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.3/4=358/359:sv.244(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.3/4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.1/2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.5/6=354/355(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.1/2(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.1/2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.6(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.5(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.3/4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.1/2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.5/6(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.4(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.3(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.3(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.1/2-5/6(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.6(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.4/5(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.1/2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.6(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.4/5(2012)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: K (HRV)
Primjerak #1
God.48:br.1/2=br.332/333:sv.231(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.3/4=br.334/335:sv.232(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.5/6=br.336/337:sv.233(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.1/2=br.338/339:sv.234(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.3/4=br.340/341:sv.235(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.5/6=br.342/343:sv.236(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.1/2=br.344/345:sv.237(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.3/4=br.346/347:sv.238(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.5/6=br.348/349:sv.239(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.5/6=br.330/331:sv.230(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1/2=br.360/361:sv.245(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.5/6=br.360/361:sv.245(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.3/4=br.358/359:sv.244(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1/2=br.356/357:sv.243(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.5/6=br.354/355:sv.242(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3/4=br.352/353:sv.241(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.1/2=br.350/351:sv.240(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.3/4=br.328/329:sv.229(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.1/2=br.326/327:sv.228(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.3/4=br.364/365:sv.247(2020)
Korištenje u čitaonici