Forum

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000013455
Ostali autori: Mihalić, Slavko (Editor), Bogišić, Rafo, Matković, Marijan, književnik, Frangeš, Ivo, Franičević, Marin
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Turske skule" M. A. Relkovića i njihove poljske relacije
[Pjesme]
[Pjesme]
Anglističke aluzije Luke Paljetka
[Četvorica brazilskih pjesnika]
1991.
Armagedon
"Prominila je lice" Marulićeva Judita
Antun Barac - Ivo Frangeš ili: od filologije do estetike
Autobiografija
"Dubrovnik ponovljen" Jakete Palmotića prema "Osmanu" Ivana Gundulića
Aristokracija duha
Apologija i ekskursi
22 pjesme
2-3 puta u snu
Ars amandi
A. B. Šimić jučer i danas
"Dvije strane iste slike koje se ne mogu dodirnuti"
Ante Starčević i istočno pitanje
Arijadnina nit
[Proza]
"Dva bijela hljeba" Milana Begovića
[Šegedin Petar]
[Pjesme]
[Pjesme]
Anthos je cvijet, antologija cvjetnjak
Auggie Wrenova božićna priča
Andrićeve hrvatske teme i Andrić kao hrvatska tema
Aspekti onto-theo-logike u metafizici G. W. Leibniza
"Pelegrin" Mavra Vetranovića
[Pjesme]
"Camera fiorentina"
Andrijin križ
[Slovenska moderna lirika]
"Judita" Marka Marulića
"Memento mori" u Marulićevim dijalozima
Audiovizualni kentaur
Antologija švedske poezije
"Samo sam ti htio reći..."
Ali tko vjeruje Medeji
Arnold Boecklin
Alkion
Aida
Anatomija poezije
Ako baš moraš znati
1971.
Atičke šetnje
Amfitrion
Amfitrion
Antun Branko Šimić: I smrt će biti sasma nešto ljudsko
Aspekti vremena i trajanja u Kačićevoj pjesmi
[Dragutin Tadijanović]
Analitik opstanka i promicatelj vrijednosti
August Strindberg: Drama sna
(P)lutajuće glumište mastora Krona
"Mru kraljevstva, mru gradovi..." kod Ivana Gundulića i Torquata Tassa
Astronauti : drama
A onda što će ti više ikoja priča : (ulomak iz jednog pokušavanja)
"Retorika" i poetska drama
Aleksandar Flaker : (24. srpnja 1924. - 25. listopada 2010.) : in memoriam
Aforističar Bergamín - odgađani pjesnik
Art deco : umjetnost između dva rata
"Zazidana"
Andrej Grimani : Kroateska
[Pjesme]
"Mrtvi" kao Joyceova paradigma
[Pjesme]
"Poet, ne strepi za priznanjem ljudskim" : prilozi za biografiju i novo čitanje Mirjane Matić-Halle : u povodu stogodišnjice rođenja
Adonis
Arkadija
Amerika prije Amerike : imaginarij Novog svijeta u hrvatskoj književnosti XX. st.
Avanti adagio, quasi indietro : (noćno iverje)
[Proze]
Arka
"Isprekidano" i "kontinuirano" u ljubavno-erotskim narativima Ljudmile Petruševske
Apokalipsa i transgresija tijela : o Picassovu Raspeću (1930.)
Anastazija : (olujhe u tihom ozračju)
Ako je i bilo vruće, mislili smo da je ljeto
Ares briše svet med zvezdama
Asimetrija
Bibliografija "Foruma"
Bdjenja
Blaž Baromić, pisac i tiskar glagoljskih knjiga
Beč u hrvatskoj književnosti 19. i 20. st.
Brzica
Bosnom ponosnom
Baština moderne u hrvatskom putopisu
Baština moderniteta
Blagodat kiše
Bleiburška stradanja
Biti ili slučaj gospodina Gabrijela
Bijeli zec
Berenikina kosa
Berenikina kosa
Bilo je i nije bilo
Božićni prilog
Bruerevićeve poslanice iz Travnika Dubrovčanima
Brodokazi
Brodokazi
Božić u austrijskom, njemačkom i švicarskom pjesništvu
Božić u Friziji
Božić u talijanskom i švicarskom pjesništvu
Blasfemija čitanja
Božji vratar
Badnjak u Heiligenstadtu
Boristenu u pohode
Bokar za trave
Bijeli Božić
Bilo je podne
Beznina
Bezazleni izlet u smrt
Blago ludoga samuraja
Bjegunac
Bližnje grešne prigode
Bajke
Brodski dnevnik "Modre laste"
Blage večeri Ljube Wiesnera
Brkovi moga djeda
Babure
Blago jezika slovinskoga J. Mikalje ishodište hrvatske leksikografije
Bijeg iz JNA
Biblija hrvatske teatrografije
Bez zakona o hrvatskom jeziku
Brodolom
Bosansko-humski krstjani
Božji prst
Božić na njemačkom
Bit će da je bilo?
Bijela rijeka
Borges
Brodolom
Božanstvena komedija
Bribirski ciklus
Boca je oružje
Baka kao ljuskarica
Barthes u novom prijevodu
Bilo pa prošlo
Bilo pa prošlo : (nastavak)
Bilo pa prošlo : (nastavak)
Bilo pa prošlo : (nastavak)
Branka Kalogjera: Amelia Batistich : Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2009. : [prikaz]
Bjegunci u gradu : sličice i fragmenti iz antičke Pule
Blaž Jurišić i hrvatski standardni jezik
B''lgarski narodni pesni Konstantina Miladinova
Berlinski bolero
Brankovo kolo, Cronijin protokol, Marmontov pokolj
Bibi's adventures : (poker s 24 stare fotografije u rukama)
Bikova koža
Bez odraza
Berlinska pisma Jastrebu
Bojim se da se sada poznajemo
Brutalno cvijeće
Bolfek je moja prva ljubav
Crne rupe
Croatiam aeternam
Cesta kaj mi povedati znaš
Ceste, jablani, šume
Cezanneove jabuke
Crna ruža
Consuelo
Cvijetak ljubavi, rodoljublju i čovjekoljublju
Crni leptir, demon rečenice
Cvijeće u ulju
Ciklus pjesama "Siromasi" Antuna Branka Šimića
Colloquia Californiana
Camilo Pessanha - simbolist "malgre lui"
Crkva Gospe Snježne na Blidnju
Cenzura kazališnih djela u Hrvatskoj 1900.-1919. godine
Curriculum vitae et curriculum gloriae Czeslawa Milosza
Circenses saturninae
Ciklus uznositosti
Crvena razdjelnica
Ciklusi pjesme
Celanova kosa
Crème de la crème glazbenog proljeća
Campanina bijela noć : radiofonski collage
Cetinska krajina kao arkadija : (uspomenski ogled)
Cvita, vitica, tica (ili dva moja brata i ja)
Caffè de Pizzicamorti : narativna poema i prigodno čitanje
Čarobnjakovo posljednje ja
Četiri dramske poeme Nikole Šopa
Četveroručno
Četiri pisma o ratu i miru
Čudesni cvijet
Črnja dramatičar
Čarolije Tadijanovićeva pjesništva
Četiri suvremena angolska pjesnika
Čista posla
Četiri karte
Čudesni Feliks
Čedadsko četveroevanđelje
Četiri kratke ptiče
Čistoća otrova
Čarolije pariške svakodnevnice
Četri pripovijesti
Četiri pripovijesti
Četiri pripovijesti
Četiri pripovijesti
Čudotvorni križić, krv i tamjan
Činovnički prizori
Čudesa i ratnici
Čovjek vlasti
Čarobne riječi
Čitanje Vetranovićeva Pelegrina
Čitanje Vetranovićeva Pelegrina
Čitanje Vitezovićeva Odiljenja sigetskog
Čovjek za drugoga
Četiri priče o bliskosti
Četrdeset godina hrvatske književnosti na stranicama "Foruma"
Čitanje Sasinovih Razboja od Turaka
Čas svjetlosti
Čitanje Obside sigecke Petra Zrinskoga
Čovjek koji mi je objasnio kako se zovem
Čileanska poezija u novoj demokraciji generacija devedesetih
Četri pripovijesti
Čelik i pepeo
Čovjek koji je mislio svojom glavom
Čitanje u povodu...
Čovjek akcije i kontemplacije
Čitanje proznog štiva
Čistunac ; Tanak led
Četrdeset godina poslije
Četiri pijanista i četiri pjevača : glazbena kronika
Čitav taj život : (odlomak iz romana)
Čekajući sniježnu ruku
Čitajući zbirku pjesama Ivana Goluba Nasmijani Bog / Deus ridens---
Četiri eseja
Čerupanje anđela
Čuđenje u svijetu
Čovjek od krede
Čitajući Gudelja : devet fragmenata pjesniku i pjesmi
Čovjek-prostor-vrijeme-kultura : (O antropološko-organicističkome aspektu prostora Pavla Florenskoga)
Čija majčica crnu vunu prede
Ćućenje domaje
Dukljanske molitve
Dživo Bunić Vučić
Dijalekatska osnova Miloradićeva jezika
Danima je nebo
Dječak sa zlatnom jabukom
Dijete je bilo lješnjak
Delorkova poetska spoznaja svijeta
Dubrovkinja u Goldonijevu teatru
Dvije pripovijesti
Deklaracija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskom nacionalnom interesu povodom oružanog napadaja na Republiku Hrvatsku
Dvojica s Crne vode
Dva zapisa
Dvije pripovijetke
Dvije pripovijetke
Dodir, pogled u ružu
Dvije pripovijetke
Duga vjera Nike Sorgove
Dvije pripovijetke
Dan kad je samostan s Plehana selio na nebesa
Dvije realnosti - dva simbola: Vukovar - Dubrovnik
Duh u kamenu
Duh u kamenu
Duh u kamenu
Dugoruki čovjek
Duh u kamenu
Dva glagoljska pisma
Dok
Dubrovačko gospodarstvo prve polovice XV. stoljeća
Dijalog o nama
Dragocjen ključ za razumijevanje stiha
Dvije komemoracije
Deset pjesama iz 1991.
Dva pjesnička natječaja
Dionice nestajanja
Drama u stihu i stih na sceni
Duhovni svjetlopis svijeta
Diplomacija danas, interdisciplinarnost i drugi pogledi
Dobrila N., kradljivica nesreće
Do Novalje i u Novalji
Djetinjstva
Dionice numinoznog u pjesništvu Dragutina Tadijanovića
Dok slučajni namjernik nailazi
Dijalog s razlogom, ali bez iluzija
Danteov jamac Vergilije
Div iz sjene
Dnevnik druge polovice 1845. godine
Dvije pripovjesti
Dugo trajanje produktivne Himere
Diptih Matku Peiću
Disciplina bola
Dvije knjige hrvatske sudbine
Dnevni snovi
Domjanićeva štokavska poezija u kontekstu njegovih Razmišljanja i zapisa
Džepna vješala
Divlja munja
Događaj Kašićeve Biblije
Dvjesto tisuća stanovnika ljubavi
Dok nas nevine razapinju
Dogovor za cijeli život
Dvije pripovijesti
Dvije iznimno vrijedne knjige
Dvije norveške pjesnikinje
Deset pjesama za gospoju Lauru
Dnevna potrošnja
Duhovna povijest Slovenaca
Dva ideala lirike A. G. Matoša
Drvoredi su nastanili rečenice
Domoljublje nasuprot kaosu egzistencije
Danas je Valentinovo
Dvije novele
Diptih o pticama
Dnevnik sretnog mačka
Dvije pripovijesti
Deset prstiju
Događaji
Dobiti ulicu s vlastitim imenom
Deset pjesama
Dvije priče
Dvije priče
Dalmate Mavra Vetranovića
Dvadeseto stoljeće u Hrvatskom povijesnom muzeju
Dobar temelj od istine
Demoni i dibuki
Drugi prizori s poslijepodnevnih putovanja
Dvije kratke priče o cijeni osvete
Dobro jutro, Poljica!
Dragocjeni prinos Petra Šegedina hrvatskome radiodramskom stvaralaštvu
Dvije Slavkove knjige, s posvetom
Dramski misteriji u Budvanskoj pjesmarici
Dvije lektire
Deset suvremenih ukrajinskih pjesnika
Dvije pripovijesti
Dvije pripovijesti
Div
Davor Velnić: Pola suze, Zagreb, Sveučilišna knjižara, 2007.
Dinamika pamćenja i zaborava
Doba dugog nesna
Dani hvarskoga kazališta : Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu, knj. XXXIV, HAZU, Zagreb, Književni krug, Split, 2008. : [prikaz]
Dvopreg za laki kas ; Stiholomi i slalomi
Držićev obračun s njima
De Dominis u Londonu
Dijalog književnosti i filma u suvremenoj ruskoj masovnoj kulturi : (na primjeru Tarasa Bul'be V. Bortka)
Dnevnik kazališnog broda : Putopisno-književno-glazbena zrnca na opernom vikendu za pohoda vrutcima talijanske opere - Donizetti - Salieri - Rossini
Dokumenti ; Papir ; Rijeka : (tri pripovijesti)
Dva koraka podalje od tame
Da sjednemo?
Dom prostora umjetnosti : književnost, život
Drugi život Viktora Velickog
Dvije knjige Terryja Eagletona
Drama vjere u Nemirima Ive Andrića
Dvije sonetne krune
Duše : (ciklus o pokojnicima)
Dijeljenju i oduzimanju suprotiva
Davni dani u Alžiru : letimice kroz vrijeme prošlo
Dekanonizacija Krleže?
Dom sve dalji
Doba nevremena
Deseto pjevanje trećeg dijela Božanstvene komedije
Danijel Dragojević ili prema himnici cvrkuta
Dom blaženog djeteta : Krešimir, sursum corda
Dekreacija
Duh dekonstrukcije : ogled o Jacquesu Derridau
Duša u doba tehno-bestijarija : Posthumanizam i životinja
Dnevnik bez osobitog povoda
Dol na Visu
Dva prikaza
Ekspresivnost Strossmayerova jezika
Eroica erotica
Empirijske elegije
Esej o ljubavi
Elegije i epigrami (1982-1988)
Edicija stručne i znanstvene razine
Etimološka studija o prezimenima i mjesnim imenima mjesta Aržano u Hrvatskoj
Europski integracijski procesi i Hrvatska
Enigma Shakespeare
Epistolarno svjedočanstvo o monsinjoru Boži Milanoviću
Empatijsko komuniciranje
Ematija
Ester i bageri
Eseji i feljtoni Dalibora Cvitana
Edo Pivčević: Što je istina? ..., Biblioteka "Filozofija". Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2002
Eto vas
Edo Popović: Oči: (Naklada Oceanmore, Zagreb, 2007.)
Euroza
Etrurska pisma
Engleska knjižnica u faveli na brdu babilonskom
Europa kojoj oduvijek pripadamo nije isto što i politička zajednica u koju danas srljamo ; Ljudski neprirodno ; Kratki susreti s pjesnikom Quasimodom
Epistolografska topika u hrvatskim renesansnim poslanicama u stihu
Edipova samospoznaja
Eleonora
Eksplozija smijeha - implozija vica
Epifanija i melankolija prisjećanja na dane i godine kada je (po)tonula Europa
Epitafska praksa na hrvatskome području
Fiziokratska doktrina i Ruđer Bošković
Frano Čale (1927.-1993.)
Fuga
Frangešove "sile pokretnice"
Frazeologija Mažuranićeve Smrti Smail-age Čengića
Folklorno događanje u gradu Dubrovniku
Forumov izlog knjiga
Funkcija komedije kao "farse ideja"
Filolozi i književnici o hrvatskom jeziku
Fancevljevi pogledi na reformaciju
Fragmenti Narcisa
Fenomenologija i znanost
Fructus auctumnales Miroslava S. Mađera
Florbela Espanca, ukleta pjesnikinja Iberije
Franjo Švelec
Faust
Faust
Faust
Faust
Fotografija iz 1975.
Freudov (posljednji) pucanj uprazno
Filmska kronika
Filološki pogled u dum Marinove prvotiske razlike iz 1551. godine
Futurizam 100 godina kasnije : radiodramski collage
Filmska kronika : Što ostaje od naših ljubavi?
Filozofska vjera
Filmska kronika : O svim tim ženama
Franciski mojoj pohvale (Franciscae meae laudes) : stihovi sastavljeni za učenu i pobožnu kitničarku
Fluidni gradovi
Filozofija buvljaka, ili književnost na otpadu
Francuski pisci i Drugi svjetski rat : (stoljeće sukoba - od afere Dreyfus do pada Berlinskog zida)
Fenomenologija uzvišenosti i prokletstva Kranjčevićeva pjesničkoga poslanja
Govor i šapat
Grle
Gašenje adresa
Godine
Godine
Grobnica
Gustl Iglati Chateau Chignon
Gabrijel
Glagoljska tiskara u Senju
Gospodar riječi
Gradišćanskohrvatske isprave u Madžarskom državnom arhivu
Garuda
Glagolske šetnje
Glad koja postaje vidljiva
Grana plodne masline
Grob u tuđini
Glas iz pjene
Gorski jezik
Gustiš i proplanak
Gradovi ispod mora
Goropad i njezine Katarine
Gottschalk (803.-869.)
Giorgio de Chirico
Grka žedna usta
Godina u pamćenju
Godina u pamćenju
Godina u pamćenju
Gogoljevo razdoblje u ukrajinskoj literaturi
Gajeva grafijska reforma prema Vitezovićevoj
Gradovi, ulice
Gdje počinje sjena koju povlačiš za sobom
Gle, kako dan tužno završava
Gospićka ljudikanja
Građevinska sezona
Glose o životinjama
Gorki med i druge pripovijesti
Gornjogradska gimnazija u Zagrebu i njezini profesori filolozi
Gradio a ne razarao
Gabriela Mistral. Javna i tajna
Gubitci, odlasci...
Glazbena kronika
Glazba u filmovima Stanleya Kubricka
Grad, država, poredak - Hanibal Lucić i Dubrovnik
Glazbena raznolikost prvog tromjesečja 2009.
Gajdaš
Groznica
Gogoljevi kozaci : (osobni pristup)
Gogol' i hrvatska književnost : prilog recepciji ruske književnosti i kulture u književnoj kritici Augusta Šenoe i Antuna Gustava Matoša
Gogol' i Peterburg
Gogoljevo ukrajinsko zaleđe
Gavran E. A. Poea : uz 200-godišnjicu rođenja E. A. Poea : (19.I.1809.-7.X.1849.)
Glazbena kronika : Crescendo koncertnog proljeća u Zagrebu
Glazbena kronika : Off-kronika ili kronika u offu
Glazbena kronika
Glazbena kronika
Govoriti otajno
Gremo, mi puntari! : (zagovor pjesama Nikole Bonifačića Rožina)
Grad i hedonizam : (grad očima Aleksandra Flakera)
Gina Wisker: Ključni pojmovi postkolonijalne književnosti, AGM, Zagreb, 2010. : [prikaz]
Glazbena kronika : od Japana do Koreje preko Cabareta i Arene
Glazbena kronika
Glazbena kronika
Glazbena kronika
Glazbena kronika : od jednog Wagnera do drugog
Galantni rječnik renesansnih poslanica u stihu : toposi najopćenitije primjene
Glazbena kronika
Glazbena kronika
Granični slučaj
Gdje se zemlja više ne okreće, gdje more se ne vrti, ovaj čovjek u sebe uvire, tražeći trag : [o pjesništvu]
Gospodari dimnjaka i svjetionika
Galerija
Hrvatska u jesen 1991.
Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine
Hrvatski jekavski dugi jat
Haiku i politika
Hrvatsko jaje
Hrtkovci u hrvatskom pjesništvu
Hrvatski roman od Kraljevića do Lorkovića
Hrvatski krajolik
Hrvatski pjesnici pred ratom 1991.-1992.
Hrvatski latinizam u XVIII. stoljeću
Haiku
Hrvatsko državno pravo u koncepcijama Ante Starčevića
Hrvatski putopis
Hrvatski iseljenici i njihovi potomci - čileanski pisci
Hrvatska
Hrvatska i Ujedinjeni narodi
Hrvatski jezik
Hrvatska kao podunavska zemlja
Hrvatski renesansni pjesnici na Parnasu
Hrvatska diplomacija u suvremenim međunarodnim odnosima
Hrvatsko srednjovjekovlje : [prostor, ljudi, ideje, Zagreb, Školska knjiga..., 1997.]
Hrvatska i Zagreb u ruskom putopisu po Italiji iz XV. stoljeća
Hyperion ili pustinjak u Grčkoj
Holističko shvaćanje obrazovanja
Hrvatska skladanja Dživa Bolice Kokoljića
Hrvatska skladanja
Hyperion ili pustinjak u Grčkoj
Hyperion ili pustinjak u Grčkoj
Hyperion ili pustinjak u Grčkoj
Hrvatska pripovijetka i roman od ilirizma do Augusta Šenoe
Hrvatski preporoditelj Vjekoslav Babukić (Požega, 1812 - Zagreb, 1875.)
Hrvatsko pitanje
Hrvatsko pitanje
Hrvatsko pitanje
Hrvatsko pitanje
Hrvatsko pitanje
Hrvatsko-madžarske književne veze u vrtlozima stoljeća
Htvatsko pitanje
Hvarska kantilena
Hrvatski petrarkizam
Hrvatska akademija Marku Maruliću dvornim poklonom
Heinrich von Ofterdingen
Hrvatska u vrijeme Pavla Vitezovića
Hermeneutičke dimenzije iskaza u svakodnevici govorne zbilje
Heinrich von Ofterdingen (2)
Heinrich von Ofterdingen
Heraldika u djelima Pavla Vitezovića
Hrvatska proza u Šenoino doba
Hrvatska u djelu Die oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild
Hrvatski jezični standard
Hrvatska književna kritika u doba realizma
Hladnoća hrapave zidne površine
Hrvatsko glumište i njegovo ozračje u drugoj polovici XX. stoljeća
Humanistička aura nacije
Hodočasničina pjesma ; Večernja igra
http://celeste.blog/hr
Hrvatsko glumište i njegovo ozračje u drugoj polovici XX. stoljeća
Himalajski Naldjorpa
Hrvati i hrvatstvo u mojim prisjećanjima na Ivana Dončevića
Hrvatska majka Katarina
Hrvatska postideološka proza i postmoderna
Hrvatski Tasso od Zlatarića do Tomasovića
Holistički zapis o Antunu Branku Šimiću
Hvalimo sada velike ljude (dvaput)
Hispanoameričke kulturnopovijesne putositnice Mirjane Polić Bobić : Mirjana Polić Bobić: Rađanje hispanoameričkog svijeta, Zagreb, 2007. : [prikaz]
Hrvatski revizori
Hotel Europa
Heideggerova "kaza" i jezična potraga Anke Žagar
Hoteli, vodeno zrcalo i soba poezije
Hibridizacija lika : Dvorana raspjevanih karijatida V. Pelevina
Hibrid : svakodnevica i suvremena popularna književnost
Hodorlahomor Veliki Miroslava Krleže kao dekonstrukcija Matoševog Pariza
Hodočasnik heretik
Hram u stijeni
Hrvatski ratni Requiem
I književni i glas naroda hrvatske Istre
Implantacija povijesnog u pejzažno
Iz bilježnice Frola Vlasiča
Ivan Dežman i kazalište
I baština, i suvremena
Izvješće o Juri
Imena ili dnevnik s pokojnicima
Iznove hrvatskih majstora soneta
Ivan Meštrović kao književnik
Ispadanje iz povijesti
Izjava na svečanoj sjednici prigodom 125-god. osnutka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ideologija u teatru
Iz daljine
Istine i zablude
Izbavitelj
Ideja siromaštva i uzajamnosti u pjesništvu Nikole Šopa
Idiotova priča
Ime i suze
Interpretacijom određenih djela otkrivamo bit umjetnosti
Između eseja i kronike
In pontificis adventu
Identitet pjesme
Izvorna modernost i izniman glas
Između Mažuranića i Šenoe
Izbor iz ruske emigrantske poezije
Izabrani soneti
Individualnost u poeziji
Intertekstualnost i intermedijalnost Matkovićeva Wagnera
Ivan Goran Kovačić pedeset i pet godina poslije
Intimna pisma
Između dviju obala
Iz dopreporodne hrvatske latinice
Iz antologije crnog humora
Između komičnog i tragičnog
Istarski zapisi
Izrasta sunce
Izlet na Medvedgrad
Ivan Golub ili o tragu
Ideološka koncepcija u djelima postkarlovačkog ciklusa Pavla Vitezovića
Ivan Gučetić - pionir i prvak
Ikar i strijelac
Iscrpna znanstvena tumačenja
Iskorijenjenost
Izazovi globalizacije i hrvatski jezični standard
Integracija
Iskorijenjenost i državnost
Izgubljena skladanja hrvatskog petrarkizma
Izlaz
Iza Učke
Izgubljeni krajevi
In memoriam: Ivan Pandžić
Idem prema ipse
Igor Štiks: Elijahova stolica, ("Fraktura", Zaprešić, 2006.). Veljko Barbieri: Dioklecijan, ("Profil internacional", Zagreb, 2006.) : [prikazi]
Ivo Kozarčanin (1911.-1941.)
I opet i opet i opet ... Hamlet : William Shakespeare, Elizabeth LeCompte i Wooster Group, Public Theatre, New York
Igra o vrlinama
Iz strukovnoga najamništva
Ivo Brešan: Katedrala. Naklada Ljevak, Zagreb, 2007. Ivan Aralica: Sunce. Verbum, Split, 2007.
Izabrani soneti
Impromptu : persiflaža za sluh i računalo
Između ekonomskog i kulturnog kapitala : životni stil i dokolica u romanima Pravila privlačnosti B. Eastona Ellisa i Soba za razbijanje T. Zajeca : [prikazi]
Izgubljeni raj : (1667.) : knjiga treća
Izabrane pjesme : iz zbirke Zemlja
Ivo Andrić ili Paradoksi pograničja
Iskazano i preskočeno : (Katarze i ranjive istine Nikole Batušića)
Ivan Aralica : Život nastanjen sjenama, Znanje, Zagreb, 2009. : [prikaz]
Ima li nas? "Nema" li nas? : (Hrvatska književnost u 4. izd. Garzantieve Enciklopedije književnosti)
Iz rajskih sjećanja
Izbor iz glazbenog proljeća i glazbenog ljeta : domaćini i gosti
Između ekonomije i psihoanalize
Izbor hodočasničkih aforizama
Imaginacije prostora : centri i periferije : metropole i provincije u književnostima i kulturama srednje Europe / [ur. Dubravka Oraić Tolić i Erno Kulcsár Szabo. Zagreb : Disput, 2013.] : prikaz
Iz suvremene norveške poezije
Imperativi
Ivo Andrić i Zagreb : "Bestia Zagrabiensis" i "Gospođa Croatie"
Inačice kipa Domovine u hrvatskoj književnosti
Izazovi pisanja povijesti (nacionalne) književnosti danas
Jorge de Sena
Jedanaest stoljeća nezaborava [Osijek, "Revija", 1991]
Jedinstveni Antun Šoljan (1932.-1993.)
Jutro nemira
Job u bolnici
Jerolim i vlast
Jedan rani humanistički epitalamij
Jedan dan svijeta
Jagode s kapuljačom
Ja: trešnja
Jezik paradoksa u Starčevićevoj prozi
Julije Benešić i njegova pjesma Osijek
Jedanaest flamanskih pjesnika
Jedrilica
Jesi li dobio pismo?
Jedno od najboljih proznih ostvarenja ilirskog i došenoinskog razdoblja
Judita
Jure Kaštelan
Jezero
Jedan renesansni razgovor na Hvaru
Jarac s Mišljena
Jutarnji snovi Hanibala Lucića
Japanske kratke priče
Južnoameričke pripovijesti
Juda
Josip Juraj Strossmayer
Južnoameričke kratke priče
Je li danas sutra?
Josip Mlakić: Tragom zmijske košuljice, VBZ, Zagreb, 2007. Tomislav Marijan Bilosnić: Listopad, 3000 godina na dar, Zadar, 2008.
Jude Neumann
Josip Hamm i njegovo djelo : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb, 2.- 3. prosinca 2005., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 2007. : [prikaz]
Jesen u Moskvi
Jedna pjesma
Jordan Plevneš : od Erigona do Osmog čuda svijeta
Janko Polić Kamov ili duh nediscipliniranih praotaca
Jovan Splavić "ponovljen"
Još jednom, osjećajnije
Jednominutne novele
Još nije sve propalo : (noćno iverje)
Knjiga u doba kralja Zvonimira
Kukuljević preporoditelj
Krležine novelističke vedute
Klepsidra
Krbavska katastrofa 1493. i rađanje hrvatske proze
Knjigovodstvo svijeta
Kukavica
Kanađani
Kocka
Krijumčari
Kralj na Betajnovi
Karavana
Komesarijat u Matici Hrvatskoj
Kajkavski prepjev (parodija) "Smrti Smail-age Čengića"
Književnost kao ideologija - ideologija kao književnost
Kako sam upoznao Boga
Kolo spasa
Kultura i televizija
Knjige umrlih prijatelja
Koncert
Karavana
Kamen bačen u jezero
Krležini gradovi
Krleža je Matoš
Krleža u žarištu nekih davnih mladića
Kaliopa
Krunidba
Kolumbovo jaje ili proze u pjesmi
Kroz vrijeme razbito
Kruna zemlje
Kalnovčani
Križni put
Križni put (2)
Kvaternik kao kritičar [i.e. političar] i Kvaternik kao pisac
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Keats
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kavkaski zarobljenik
Književnost podunavskih Hrvata
Kasno sazrijevanje smokava
Kazališna kronika, I
Kazališna kronika, II
Koraci, razlike
Karlo Josipović, miljenik sudbine
Krbavski vuk
Kako nacrtati Quadrifolium
Košulja s Košljuna
Kovčeg i prah
Knjiga naša nasušna i o njojzi besjeda
Katarina Frankopan-Zrinski
Kameni spavač
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Književno djelo Mate Balote
Konačna istina o Maji
Kuća mrtvih osa
Krleža ponovo u Rusiji
Kraljevski otoci
Kraljev zavještaj
Kušnje, egzorcizmi (Epreuves, exorcismes)
Krabulje opustjelog otoka
Ksenokratov rukopis
Kovači sjena
Krik i zrcala
Kolombari
Kako te ljubim
Kako te ljubim
Kolodvori jave
Klatno se vraća
Kovači sjena
Kovači sjena
Kovači sjena
Kovači sjena
Katarina, paun i isusovac
Kaleidoskop
Kad ti kažem
Klasik protiv volje
Kradljivac ljubavi
Kikaši d.d.
Kliktaj galeba
Kucaji pjesničke riječi
Kovači sjena
Kroničke strukture Grabovčeva Cvita
Kraljevi i konjušari
Kip domovine, 1991.
Krijesnica
Karneval
Kratka povijest nijemih boja
Kovači sjena
Krotitelj riječi
Klinč s nemajkom u zoni istine
Kozmički pijetao
Književni meridijani
Kiša na Veliki petak
Kratki uvod u astečku poeziju
Kulturni stereotipi i moderna nacija
Književna kritika i feljtonistika od Vraza do Šenoe
Književne veze Hrvata i Slovaka
Kratkodnevnica
Kratke priče
Krleža i Lacković
Književni meridijani
Književni meridijani
Književni meridijani
Kvart
Književni meridijani
Kolarovi
Krhotine vremena
Katalog hrvatske istine
Književni meridijani
Komentari "Faustu"
Književna noć
Kopito trajnoga konja
Kamen i ogledalo
Knjige bake Eme
Konjanik i dijete
Književnost u Dubrovniku u XVIII. stoljeću
Književno-povijesni doprinos Vatroslava Jagića u časopisu "Književnik"
Kamenje po našim cestama
Književni meridijani
Književni meridijani
Književni meridijani
Književni meridijani
Klon
Krist i ljudi u hispanoameričkom romanu XX. stoljeća
Književna kritika u razdoblju hrvatskog ekspresionizma
Kineski pjesnik AI Quing
Književna pisma ženi
Književnopovijesna paradigma - "sustav Šoljan"
Katedrala
Katedrala
Kolorit sjećanja
Koncertna promenada glazbenim epohama
Književna kronika
Križevci : odlomak iz knjige Prolazne postaje
Kálmán Mikszáth : majstor pripovijedanja : (povodom stote godišnjice smrti mađarskog prozaista)
Književna kronika
Književna kronika
Književna kronika
Krv i revolucija : antropološka studija
Karusel ili Gabrijela naviješta novo doba : odlomak iz romana
Kitaj express ; Lavender ; Okupljalište
Konji europskih epova
Književna kronika
Kronološki presjek poezije od 1930. do 2005. godine
Književna kronika
Kamo nas nosi rijeka? : kazališna kronika
Kratki izlet kao alegorija
Komadanje slavonskog Orfeja
Književnost me iznevjerila
Kazališna kronika : kronika izgubljenog vremena
Književna kronika
Književna kronika
Kazališna kronika : U cirkusu vjere u osrednjost
Književna kronika
Književna kronika
Koncept hrvatskog latinizma u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti, s posebnim osvrtom na prinos Veljka Gortana
Krleža i žene
Krleža i Rilke
Koferče
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Korigiranje kanona : aspekti britanske (popularne) kulture 1950-1970
Književna kronika
Književna kronika
Književna kronika
Kazališna kronika
Kazališna kronika
Kapitalna mentalistička priča
Kazališna kronika : od bluesa do banketa, pomrčine i svakodnevice
Književna kronika : Čežnja za putovanjem : tri nova putopisa
Kazališna kronika
Kajkavski Fišer bez fajrunta
Kazališna kronika : Shakespeare i Držić u Zagrebu i Dubrovniku
Kazališna kronika : kazalište u izokrenutu svijetu
Književna kronika
Književna kronika
Književna kronika
Kazališna kronika : Licemjeran svijet u dobru kazalištu
Književna kronika
Kazališna kronika : igra identitetima
Kazalo
Književna kronika
Kazališna kronika
Kapitalno djelo o povijesti civilizacija
Književna kronika : Ironija kao komentar zbilje
Kazališna kronika : suvremeni hrvatski autori i svjetski klasici
Krajobrazi
Književna kronika
Književna kronika
Kazališna kronika : Radost stvaranja
Kamo pripada Cvijeta Meda Pucića?
Kozmopolitski duh i svjetonazor u svijetu svakodnevne tribalne distopije
Književna kronika
Kazališna kronika
Leprša trg
Luka Perković kao urednik časopisa
Ladanov bosanski grb ili: pripovijedno pripetavanje
Lutrija Imperatora Augustusa
Literatura je društvena igra
Ljubav dvojednina
Ljubljanska razdoblja dr. Branka Gavelle
Ljubav / strah
Literatura o Starčeviću
Letači
Listići za predgovor nenapisanoj pjesmi
Lovac na štakore
Ludilo kralja Golla
Lirik Krleža
Litavski pjesnici
Ljetopis Marina Držića
Ludvik Vaculik u Zagrebu
Latinicom pisani hrvatski tekstovi od Marulića do Gaja
Lirsko i spiritualističko doživljavanje svijeta
Ljetni monolozi na krasu
Linija vode
Ljetopis
Labatorec
La scuola croniana
Ljiljani i inje
Litavska esejistika
Lukrecija
Litavsko pjesništvo
Lastavica
Literarna sekcija
Literarna sekcija
Ljubav prema zemlji Hrvata
Literarna sekcija
Laktancijeva pjesma o feniksu
Ljubavna pisma
Ludwig Bauer: Patnje Antonije Brabec, ("Fraktura", Zaprešić, 2008.) ; Feđa Šehović: Prokleta ergela, (VBZ, Zagreb, 2009.) : [prikazi]
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika : Alternativni krajolici, 50-te i 60-te - od prirode do vizije; Antun Maračić; Ivo Dulčić; Igor Rončević
Likovna kronika
Ljubav : odlomak iz romana
Ledeni general : drama
Londonska Nova Hrvatska o domovinskim književnicima
Luzitanci : pjevanje prvo (I.)
Londonska Nova Hrvatska o domovinskim književnicima : (2)
Londonska Nova hrvatska o domovinskim književnicima : (3) : Tihomil Rađa kao književni kritičar
Ljubavna poezija
Likovna kronika
Literarno-publicistički prilozi Borisa Marune iz emigracije
Lirske minijature
Ljetno kino
Lirske proze i misli : Platero i ja (1914)
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Ljetna neuroza
Ljetno kino : [nastavak]
Likovni život
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Lovac ; Srebrni zmaj ; Čišćenje
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Likovna kronika
Lirka
Likovna kronika
Likovna kronika
Moć pjesnikova duha
Malo u velikom i veliko u malom
Mihovil Pavlinović i borba za glagoljicu u Dalmaciji u XIX. stoljeću
Marin Franičević (1911-1990)
Malj koji ubija
Manevri
Manes Sperber u Zagrebu
Mediteran i najranija hrvatska književnost
Moji Svi sveti
Mučno čuvstvo dekadencije
Mrtva i druge prirode
Miroslav Krleža: Krava na orehu
Mrvice
Miris proljeća
Mirko Božić
Marijan Matković kakva sam znao
Među zvijezdama
Među zvijezdama
Matoš i Srbi
Motiv sunca u noveli Dan Petra Šegedina
Među kanadskim Hrvatima
Mali leksikon hrvatskih književnika, znanstvenika i publicista stradalih u Bleiburgu i na Križnom putu
Moj antifašizam
Missa profana Croatica
Monolog s generalom
Misao o samostalnosti Hrvatske od zrinsko-frankopanske urote do Tuđmana i domovinskog rata
Mala zima
Martina bok
Mladen Pejaković pisac nagrađene knjige Omjeri i znakovi
Martin Krpan
Milan Ogrizović, pravi pripadnik stilskoga pluralizma moderne
Mjesečari
Mala svečana haljina
Mandalijena pokornica
Meraviglia na začaranom otoku Palmotićeve Armide i Tassov ep
Mavro Vetranović u svjetlu hrvatske povijesti književnosti, drame i kazališta
Moj prvi Božić
Milostiva Lukrecija
Melankolija
Mala antologija
Mali igrokaz o izdaji za jednu glumicu
Minutne novele
Moć priče
Mlada parka
Međunarodni pjesnički festival Zagreb 2000.
Monografski ispit poezije Nikole Šopa
Milivoj Solar i Pavao Pavličić: dvije knjige interpretacija
Moderan klasik hrvatske prozne i dramske riječi
Marko Marulić - otac hrvatskoga književnog jezika
Marulić i hrvatska humanistička književnost
Marko Marulić i europsko humanističko pjesništvo
Marulićevo europejstvo
Marulić u srednjoj Europi, napose u Mađarskoj
Marulić i Engleska
Mjesečev suncokret
Mala tužna pripovijetka
Mrklina
Mala tužna pripovijetka
Moj doživljaj Leopardija
Mirno obasjano drvo
Magnet srdaca
Milanske improvizacije
Muze u skloništu
Magdalenina ljubav
Motritelj
Marulićeva Judita u sazrijevanju jezikoslovne kroatistike
Miris knjige
Minijature
Moje davno čakovečko bdijenje s Cesarićem
Mostovi
Molly Sweeney
Mjesečevo sjeme
Moj muž Daniil Harms
Mlado čileansko pjesništvo
Marija Jurić-Zagorka
Mi i drugi
Mistična pregovaranja
Mladi švicarski pripovjedači
Moj put
Majstoru igre
Mihalićeva komorna muzika
Mladi njemački pripovjedači
Marinkovićev otočki kozmos
Misa za predizbornu šutnju, mrtvaca iza zida i kopita u grlu
Marginalije uz raj izgubljeni
Monolog Nicolette Connio udane Goldoni
Mirko Kovač: Grad u zrcalu, "Fraktura", Zagreb, 2007. Pavao Pavličić: Literarna sekcija, "Mozaik knjiga", Zagreb, 2008.
Mjerenje vremena
Mascionijeva Insula : od logosa do arhetipa
Melankolično ljeto
Muški lik - ženska glumica
Maldororova pjevanja : prvo pjevanje
Marjane, Marjane : (četverostavačna igra)
Miro Gavran: Jedini svjedok ljepote ("Mozaik knjiga", Zagreb, 2009.) : [prikaz]
Mlijeko, mjesečina, bauštela
Miljenko Jergović: Psi na jezeru (Naklada "Ljevak", Zagreb, 2010.) : [prikaz]
Motiv gradive
Moj otac Vlado Gotovac
Matoš i nacija : u povodu 140. obljetnice rođenja Antuna Gustava Matoša
Minitraktat o rečenicama
Miroslav Krleža u Forumu
Mali rječnik biblijskih žena
Muzej modernog pjesništva
Muze mimoilaze muzej : odaziv tezama Enzensbergerova rezimea
Miscellanea Mirka Tomasovića
Mrak je što i ekran : (mali noćni razgovori)
Miroslav Krleža i Prvi svjetski rat
Moskva vjeruje u duhove : ili portret Ljudmile Petruševskaje
Muzej na medvjeđoj planini
Metafizički feminizam
Mjesec
Matoš i pravaštvo
Model kritičke sinestezije
Misli (1997.-2015.)
Meningitis i njegova sjena
Noćni leptir
Narodni glas
Noćna kiša
Nemojte me vući za jezik
Novi zapisi
Nedjeljko Mihanović o poljičkim pjesnicima
Naša stara kuća u Smiljanskoj ulici
Novi zapisi
Neizvedena Kosorova drama Rotonda
Nova kuća
Novi prijevodi iz slovenske poezije
Naš suvremenik Stjepan Radić
Noći, Zidu plača
Naglo osvrtanje gospodina graditelja
Nesanica
Novi hrvatski pjesnici
Novi zapisi
Nauk rodnog doma
Nagrađeni prvom nagradom
Njemački grafiti
Nema spasa od života
Na Križnom putu
Načela i modeli povijesti književnosti
Nagrađeni na Pjesničkom bijenalu u Belgiji
Na harfi od pamučne žice
Neobično obična priča
Nova europska sigurnosna arhitektura
Numerus clausus
Neboplovi 1, 2 i 3
Na cesti Dravograd-Maribor
Načela standardnosti hrvatskoga jezika
Numerus clausus
Numerus clausus
Napisano crnom tintom
Numerus clausus
Numerus clausus
Nikola Milićević
Narod u obzorju apsolutne politike
Neurotična svila
Novo izdanje romana Elegija Stjepana Mihalića
Nasljednik indijskog cara
Neka morska glazba ili nemoj mi govoriti sa strane
Nasljednik indijskog cara
Na velikoj livadi duha cvijeće natkriljuje prostor i nadvisuje ljude
Nježno "prometejstvo" Paula Eluarda
Noć
Nietzsche i postmoderna kritika uma
Nemir (nepokoj) i tjeskoba u hrvatskih petrarkista
Novelete
Novi rođendan
Nalijegoše na jezik hrvatski
Napuljska sekvencija
Nekad ili sad, isto je Vojvodina
Na položaju
Neistine o kraljici
Nikad bliže mjesecu
Noć zaborava
Na kraju se razdati
Novi prepjevi iz Kanconijera Francesca Petrarke
Naš Marulić anno domini MMI
Nekoliko dopuna Digresijama
Najstariji hrvatski prijevod cjelovite Biblije Bartola Kašića u odnosu prema prijevodima kod drugih Slavena
Na godišnjicu smrti
Nezavršenost postmodernističkog romana
Netremice motreći
Nad grobom koga nema
Neopetrarkizam i repetrarkizam u hrvatskom romantizmu
Na kraju i Mefisto
Neukrotiva krv
Naš teret
Nećeš imati drugoga Boga izvan mene
Nikola Nalješković u hrvatskoj renesansnoj književnosti
Nausikaja
Norveški pjesnici
Na rubu svijeta
Nove pjesme
Novi Marko Marulić
Norveški pjesnici
Njegoševa Luča mikrokozma
Novi austrijski pripovjedači
Nedjeljko Fabrio sa Slavkom Mihalićem o Johannu Sebastianu Bachu
Njezina malenkost, umiliata, najponiznija među poniženima
Noćni soneti
Na kraju puta
Na početku glazbene sezone
Nikolaj Gogol' u hrvatskoj rusistici
Nove teorije i stare knjige
Na strani stvari : (o jednoj osobini Marinkovićeve proze)
Ne osvrći se! : (ulomak iz romana Bilo nam je tako lijepo!, drugoga dijela trilogije Tabu)
Nepodnošljiva lakoća opširnosti
Nedovršeno nebo
Nagazni soneti
Nebeski teatar : razgovori Držića i Shakespearea na oblaku
Noćni vlak
Neobično krojačko umijeće Thomasa Pynchona
Naseljavanje pustinje
Nesklonost po srodnosti : marginalija o Krležinu odnosu prema Giovanniju Papiniju
Noćna igra s Jesenjinom
Noć Muzeja modernog pjesništva : dvanaest primisli uz tekst Hansa Magnusa Enzensbergera
Na otvorenom kraju
Nepoznate pjesme Borisa Marune : prilog bibliografiji
Nepokretno carstvo
Nasilje, samoća i ljubav u djelima Gabrijela Garcíje Márqueza : (Aracataca 6.3.1927. - Ciudad de México 17.4.2014.)
Noć : Slavensko-germanska medicinska tragifarsa
Negovorivo
Novije pjesme
Nakon eksplozije : na primjeru knjige Ljudmile Ulicke Djetinjstvo 45-53: a sutra će biti sreća
Nakupine
Na otvorenom kraju : stare riječi ili pouka o budnosti ; U asocijativnoj vrevi pjesme
Najbliži anđeo
Neki intertekstualni aspekti Ujevićevih Naših vila
O umjetničkoj strukturi Deželićeva književnog djela
Omraza s Bellova izuma
Obzor ništavila
Otvoreno pismo Cvijeti Zuzorić
Otkriven svjetlu i podatljiv sjeni
O Gotovčevoj zabranjenoj vječnosti
Osman dopunjen Della Bellom
Oblikovanje ništavila
Otmica Sabinjanke
Otvoreno pismo Dubravci Gundulićevoj
O prebrzom glasniku, čudesnim čudovištima i iskušavanju leta
Oduvijek
Oko puno boli
Orah
O Maroeviću pjesniku, pjesmi u prozi i našim kriterijima
Oporuka Marija Kaboge
O vodenom psihizmu prve pjesničke zbirke Umberta Bellintania [Forse un viso tra mille, Firenze, 1953.]
Ono što ostaje zabilježeno
O pjesništvu Zdravka Kordića
O knjizi Vinka Nikolića Pred vratima domovine
Odnos Udbe prema Hrvatima
Opaske o djelu Ivana Kušana
Obala
Odgojne vrijednosti u djelu Ante Starčevića
Oči
Oblik za dušu
O pjesništvu Borisa Biletića
O radio-drami
O značenju papina posjeta Hrvatskoj
O lirici Velikog petka
O tragičnom osjećanju života u ljudi i u naroda
O Suzani čistoj Mavra Vetranovića
O stoljetnim hrvatsko-talijanskim vezama
O književnom djelu Vladislava Kušana
Olga i Lina
O proznom i dramskom djelu Jure Kaštelana
Ona druga vrata
Ovi moji danci
O nekim pjesmama iz Frankopanova Gartlica
Orfeuridika
Osluškivanje anđela
Otok s blagom
Orgulje zore...
Organizacijski i znanstveni rad Dragutina Tadijanovića
Odmicanje pučine
Otisci
O jeziku Kašićeve Biblije
O naivnom i sentimentalnom pjesništvu
Odbljesci
Otac hrvatskoga jezikoslovlja
Ode i soneti
Oni nemaju lica
Odnekle se mora početi
O djelu Ivana Antunovića "Razprava o podunavskih i potisanskih Bunjevcih i Šokcih"
O hrvatskim jezičnim promjenama devedesetih godina
Od čega si budan
Ovod je obad
Ovdje
Obuhvatna erudicija, odmjereni i pouzdani sudovi
Odlična sinteza
Osam suvremenih židovskih pjesnika
Orli i lastavice
Osobna antologija
Osobni poraz kao pobjeda umjetnosti
Ona lijepa, davnašnja žena
O umijeću nepronicanja u stvari
Organizmi hrvatske srednjovjekovne književnosti
On - moj prijatelj - Slavko Mihalić
Oslobođeni Jeruzalem
Oslobođeni Jeruzalem
Odlomci o Tadijanoviću
Oslonci Tadijanovićeve versifikacije
Oslobođeni Jeruzalem
Otkrivena prva izdanja Držićevih djela u Milanu
Odlomci granice
Obiteljska romansa
Odjavljivanje duha
Od uzmaha, preko provedbe, do marketinga
Obrana templara
Ožalošćena majka
O Dizdarevoj knjizi Kameni spavač u vidiku perenijalne filozofije
Ou sont les neiges d'antan
Oslobođeni Jeruzalem : XX. pjevanje
Oblik jezika
Osmo čudo svijeta : (odlomak romana)
Odustajanje od biografije : djetinjstvo, moje zlatno doba premda bez zlatnoga runa
Otvoreni Ujević : osvrt na knjigu Obnovljeni Ujević Ante Stamaća
Odlagalište europskog otpada
Opus magnum
Oko zmijskog brda
Opjevani Ruđer Bošković i Luko Paljetak
Omar Hajjām i Edward FitzGerald : metempsihoza jednog autora
Ova vremena
Otvor za otrov
O potrazi za olovnim glagoljskim slovima : (izvješće)
Okomica za usporedbu : ja-iskazi u lirici A. B. Šimića
O tri romana vezana uz sliku Gospe sinjske i Alku
Osam pjesama
Put u puninu šutnje
Propast Magnuma
Podzemlje
Psalmi
Ptice kao crno lišće
Poetizacija kritičkog postupka Vlatka Paletića
Parizom
Propast Magnuma
Podzemlje
Prijepis rata
Proslava otkrića Gundulićeva spomenika u Dubrovniku
Pogledaj se, ogledalo
Prhka ruža
Početak hrvatske pismenosti
Pismo na bivšu adresu
Posljednje poglavlje
Poslije svega
Pod zvijezdama
Počeci hrvatskog romana
Patka. Jezik
Pomirenje
Pjesan Lazarova
Putovanje u Grimaldu
Portreti, medaljoni, skice
Pronađeno sjećanje
Počeci hrvatske književnosti u Slavoniji nakon oslobođenja od Turaka
Pod zvijezdama (3)
Priče iz Vitaljine
Prvo putovanje u Japan
Pod zvijezdama (2)
Prijelaz Atlantika
Predavanja zagrebačkih sveučilišnih profesora na ljubljanskoj Akademiji
Posestrimstvo stvari u svemiru
Prah
Pojmovnik sjećanja
Priča
Prvi hrvatski pisac klasične političke ekonomije
Pisma pape Ivana X. od 925. i osnovne koordinate početka hrvatske kulture
Pohvala filologiji
Poticaj
Pjesnički manifest
Preživjeli našega doba
Putovanje na istok
Povratak u vječnost
Ponekad zamišljam
Patka priča
Pismo Frana Supila J. J. Strossmayeru
Predgovor madžarskom izdanju antologije
Pogovor knjizi opovrgnuća
Pet pjesama
Pao je tatin sat
Prve sinteze u hrvatskoj književnoj historiografiji
Predgovor čitanci
Prašina
Preradovićeva poezija u kontekstu pjesništva "Zore dalmatinske"
Preobrazba zla
Put u središte kante
Pjesnički svijet i religiozne tišine Dragutina Tadijanovića
Poduzetništvo na Mediteranu u prvoj polovici XV. stoljeća
Pod vedrim nebom
Proljeće A.D. 1670.
Prozor
Predgovor rumunjskom izdanju antologije
Pitanje opstanka samostalne hrvatske države iz vremena rata 1941.-1945.
Pjesnički razgovori između Nikole Nalješkovića i Dinka Ranjine
Ponovno jesen
Pokraj rijeke
Plesačica
Pravaštvo i recepcija ruske književnosti u osamdesetim godinama
Prašina i mir
Pokretni zid
Poezija - sloboda
Psi u robnoj kući
Pjesnik i dramatik Dimitrija Demeter
Pjesnik Nikola Milićević
Pjesma je naša ljubavnica, tlapnja
Pred kućom
Poraz
Povratak Slomljene strijele
Pet pripovijesti
Postblokovska Europa
Ptica i vrijeme
Putovi složenosti
Pjesnici francuskog romantizma
Pariški seljak
Povratak u Miholjac
Pivo, kojot, i alkemija luda
Progonstvo i strast kometa i meteora
Pozicioniranje Republike Hrvatske u međunarodnim odnosima
Preblažene Divice Marie sanja
Posljednji ratni Božić
Poslušni Božji božićni anđeo
Prognanikov Badnjak
Peićev barok i rokoko
Pripreme za romantizam
Pet mađarskih božićnih priča
Problematika proširenja EU s hrvatskog motrišta
Poruka naših predaka
Polemike o realizmu i naturalizmu u hrvatskoj književnosti
Proslov svojoj knjizi
Palomar
Problemi europske sigurnosti
Proučavanje starije hrvatske književnosti
Poetika Leskovarove proze
Pakt o stabilnosti
Pisac slojevita opusa
Povijesno a ne demonsko
Pjesnik otpora represiji
Pobuna pjesništva
Poklonici i stvaraoci ljepote
Pjesnici SAD-a danas
Promišljaji
Pjesnički perpetuum mobile
Ptice
Prije jutra
Porazi Tresislava Kiselog
Pjesnik intimnoga pisma Chen Li
Profesorov kobni utorak
Pripovijedanje o opstanku
Poezija duhovnog pročišćenja
Pjesnički perpetuum mobile
Pjesnici SAD-a danas
Pavao Posilović
Prvak hrvatske književnosti
Pramičci
Panorama stoljeća
Početkom mladog stoljeća
Pregledi i povijesti hrvatske književnosti u kontekstu suvremene znanosti o književnosti
Progonstvo
Posljednji razgovor sa samim sobom cara Marka Aurelija
Putne bilješke o sanjanim gradovima
Pastorala i hrvatski petrarkizam
Po strmoj padini kružiš
Petrarkizam
Pierre Jean Jouve ili nagovor duše
Pastorala
Pisma s mora
Pjesma o Judi
Privremeni oblak
Proslava otkrića Kačićeva spomenika u Makarskoj prije sto godina
Putovanje u potpalublju
Povratak milimetru
Prsten sjećanja
Panorama hrvatske migrantske književnosti
Pismo Jurju Dalmatincu protomagistru šibenske katedrale za utjehu zbog đuleta što je probilo njegovu kupolu
Prolaznost tijela
Posustajanje kulture i profani čovjek
Prikazivanje Gundulićeve Dubravke na isteku godine tisućudevetstotinadevedesetidevete
Pisma
Poetički pogledi Petra Zrinskog u posveti Adrijanskoga mora sirene
Prilog književnoj historiografiji
Problemi vanjskih i unutrašnjih granica južnoslavenskoga jezičnog prostora
Poredbe opaka tajanstva
Pismo iz Sankt Peterburga
Politikantska podmetanja nadobudnog jezikoslovca iz Mannheima
Ponočnica
Pjesme
Pet novela
Pjesme
Pripovijedanje Ivana Lovrenovića o "Bosanskim Hrvatima"
Pisma Pape Leona X. o stanju u Hrvatskoj
Pisma prijateljstva i ljubavi
Predgovor knjizi Potreba za korijenima Simone Weil
Pjesnik čudotvorac
Put do kraja noći
Povijest u humanizmu - humanizam u povijesti
Pavao Vitezović između povijesti i sna
Poezija etapnoga približavanja tišini
Potpukovnikova žena
Poezija i bivanje u vremenu neutemeljenosti
Posljednji zapisi općinstvu Thomasa F.
Pismo iz Sankt Peterburga
Pismo iz Sankt Peterburga
Pismo iz Sankt Peterburga
Površno tumačenje hrvatskih jezičnih promjena u 90-im godinama
Prva kronologija o cenzuri knjiga 1929.-1941. u Hrvatskoj
Priča o velikom slikaru
Predmeti u nestajanju
Provincijalizacija i dekroatizacija naše nacionalne baštine
Platno
Pet pjesama
Pjena na valovima
Pisma s visokom temperaturom
Predaja hrvatskih i slovenskih zemalja južno od Save Francuzima 1809.
Pučki književni sloj
Preobražaji imaginacije i stvarnosi u prozi Zlatka Tomičića
Polemičar Ranko Marinković
Posljednja nevinost
Pjesme i legende
Posjetitelj
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Posjetitelj
Promijenilo i ukrasilo lice svojega tvorca
Pregovarač
Put u nepostojanje
Pristupno, orijentaciono poglavlje
Preobrazbe razvlašćenog boga
Particulae
Posjet
Prinosi Ive Hergešića poredbenoj povijesti hrvatske književnosti
Posljednji razgovor sa šjor Rankom
Planine
Pomet - Greenblattov Jago?
Pjesništvo svjetlomraka
Posljednji pozdrav Dragutinu Tadijanoviću
Povratak na željezničku koloniju
Polonia restituta
Poetika pitanja
Polonia restituta
Postmodernistički zapisi u tramvaju
Potištenost
Pjesnikovo lice i maske
Pjesme
Patnje Antonije Brabec
Polonia restituta
Patnje Antonije Brabec
Preporuke gospodina Kuke
Povratak bogu
Papirnati brodovi
Prostor grada u dubrovačkoj ranonovovjekovnoj književnosti
Pismo sretniku Sretnog grada Franu Crešaninu povodom postavljanja natpisne ploče na crkvi Svetog Onofrija u Rimu sedme veljače dvije tisuće osme godine
Prilog čitanju suvremenog hrvatskog pjesništva
Patnje Antonije Brabec
Posjet učiteljice
Put na jug
Pjesme
Poezija krugovaša
Pohod milosti
Poslije
Povratak mačka
Pet pripovijesti
Prve hrvatske TV serije
Pacifička kiša nad Kupom
Pjesni razlike
Pan Cogito : ciklus pjesama
Poguba višeznačnosti ili časovit zamah sreće
Polemike u hrvatskoj književnosti : 1941.-1978.
Putovanje kroz tri zavičaja
Prizori s jabukom
Pjesma - stroj opkoračenja : Anka Žagar: Stvarnice, nemirna površina, Zagreb 2008. : [prikaz]
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću (1508-2008), HAZU, Zagreb 2008. : [prikaz]
Potraga za Salinasom
Podvala ludosti : nemoguća situacija : drama
Poljubac smrti
Poljska
Poludjeti u Zagrebu : (narativna reprezentacija grada u romanima Dalibora Cvitana)
Pripovjedna struktura pustolovne pripovijesti
Pjesme
Povratak u grad bijelih magaraca : ciklus pjesama
Paralele s Edipovom tragedijom u romanu Elijahova stolica Igora Štiksa : odnos prema zbilji u hrvatskom romanu devedesetih godina 20. stoljeća i u tekućem desetljeću 21. stoljeća
Paracelzusova doza : [iz romana Zbirka otrova]
Puck : Knjiga četvrta : Hotel Abgrund
Proljeće i asura
Pjesme
Putanje prijateljstva
Prevelika lijepost života : (dnevnički zapisi)
Pokojno janje ; Dug Anne Bede
Prozapovjedna odgovornost
Poučci hrvatskih književnika
Paralelni svjetovi : (kazališna verzija)
Pohvala čitanju i fikciji
Popravak
Pompeji : život u sjeni Vezuva
Pet lakih komada : (kratka proza)
Poezija i moji susreti s njom
Patina i sjaj hrvatske književne prošlosti
Plač punog mjeseca
Pjesme u prozi
Povijesno-metonimijski aspekt hrvatske drame druge polovice XX. st.
Prolazi sve : (dramske skice)
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pronađen Ljubmir (1580.) Dominka Zlatarića, prvi tiskani prijevod Aminte Torquata Tassa
Posvajanje neba
Progutani kišobrani ; Kafkin nož
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pjesme
Pokopani križ
Pag, Pag, Pag
Prijedlog za ukinuće hrvatske književnosti
Pjesme
Prinosi Ivana Trnskog standardizaciji hrvatskoga jezika
Prsten
Prečacima do drugih svemira
Ptice
Progon na sjever
Pripovijesti
Puste riječi
Pjesme
Pred vratima Enzensbergerova pjesničkog muzeja, ili : muzika sfera za gluhonijeme
Pjesništvo danas
Pjesme
Prikrivene referencije u Krležinim Zastavama : (Adyjev roman u stihovima kao pretekst Krležinih Zastava)
Pisma sebi
Planetarni élan vital : (vrtoglavo vrijeme privlačnosti)
Pjesme
Ponovljena "Vlahinja"
Prije petnaest godina : prvi klinac u lijes habsburškog carstva ; Hiljade hrvatskih grobova između Dnjestra i Pruta ; Kroz zavičaj Maksima Gorkoga
Porculan
Pjesme 1916.
Pjesme
Pjesme
Pogled s prozora
Pivo : (skoro pa komedija)
Poslovi s vremenom
Pokret talijanskog futurizma : estetska i antropološka revolucija
Pohvala vodi
Pjesma o Cidu : (El cantar de mío Cid)
Pjesme (1974. - 2011.)
Pjesme
Pamćenje Vukovara : Ratna trauma u hrvatskoj književnosti i umjetnosti na prijelazu 20. i 21. stoljeća
Privatni verlibrizam : slobodni stih u Benešićevim Istrgnutim listovima
Pozdrav od Berthe
Pohvala vlakovima
Proročanstvo
Prostorni imaginarij u Krležinu novelističkom ciklusu Hrvatski bog Mars
Quadrifora
Romani K. Š. Gjalskoga
Ratne drame Ivana Raosa
Recepcija Kumičića u Istri našeg vremena
Rastanak
Ruke
Rukovet
Ravnica i plavo nebo
Radovi na nekropoli
Ruža naroda
Radio-dramsko stvaralaštvo Ivice Ivanca od 1960. do 1971.
Roman prijekora ili prijekor romana
Rat i hrvatsko pjesništvo
Rojevi
Ribanje i ribarsko prigovaranje
Ravnovjesje
Rodoljubno i bogoljubno ponukovanje Filipa Grabovca (1697?-1749.)
Rhapsdody in CA
Rajska ptica
Razgovor s južnim vjetrom
Robijanje pjevanju uglas
Rezultati hrvatskog predsjedavanja Srednjoeuropskom inicijativom (SEI)
Radovi na cesti
Rastiranje delte
Rukavica soneta
Rodio se otok
Razlog za krugove
Ruska proza trećega vala
Rimske elegije
Riznica senjskoga govora
Razglednice s one strane stvarnosti
Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga treća
Razmetni sin
Rumen zore
Riječki fragmenti hrvatskoga prijevoda Danteova Pakla
Redemptor hominis
Riječ na promociji romana Pristajanje
Razgovor s Edom Pivčevićem
Roman o potpunoj deziluziji
Rekapitulacija povijesti soneta
Recimo koju o Greenbergovoj knjizi
Rasvjetni stup
Ruke koje skupljaju ruže
Radovan Ivšić ili igra zrcala bez kraja
Režija baštine
Rajnske elegije
Reži me
Robert Perišić: Naš čovjek na terenu, (Profil international, Zagreb, 2008.) ; Marinko Koščec: Centimetar od sreće, (Profil international, Zagreb, 2008.) : [prikazi]
Robert Međurečan: Prodajem odličja, prvi vlasnik ("Konzor", Zagreb, 2008.) ; Mario Bazina: Hrvatske magle (Vlastita naklada, Zagreb, 2008.) : [prikazi]
Ratko Cvetnić: Polusan, (Mozaik knjiga, Zagreb, 2009.) ; Miljenko Jergović: Volga, Volga, (Naklada Ljevak, Zagreb, 2009.) : [prikazi]
Ruke Azazelove
Robin Hood i fratar : (Anonim, 15. st.) ; Rođenje Robina Hooda : (Anonim, 16. st.)
Rafael Bogišić : (2. ožujka 1925. - 6. listopada 2010.) : in memoriam
Režirat ćeš Machbetha, sigurno : režijski zapisi uz dvije udaljene predstave Verdijeva Macbetha
Rađanje stvari
Ruska zima : tragom Jurja Križanića
Riječ Vinka Nikolića na stranicama londonske Nove Hrvatske
Rolandova smrt : iz starofrancuskog spjeva Pjesma o Rolandu
Rođendanska pjesma
Ribanje i ribarsko prigovaranje Petra Hektorovića kao žanr humanističkog dijaloga
Ratno roblje Mile Budaka : marginalije
Redci što prečesto idu na početak
Recepcija opusa Paula Bourgeta u Hrvatskoj
Retorika Kukuljevićevih povijesnih govora : U povodu 200. obljetnice rođenja Ivana Kukuljevića
Selektivna bibliografija
Selektivna bibliografija
Selektivna bibliografija
Srpsko-hrvatske asimetričnosti
Svijet zagonetka
Suđenje u Beogradu
Sestra
Sumorni i krvavi pejzaž hrvatski u Krležinim Baladama
Slijepi prsti
Sutoka
Sišu nam kosti
Soneti
Svitljiva dosjetka
Slike djetinjstva
Stanje nevidljivo
Sveta laž
Suze sina prognanoga
Sjećanje jednog lorda
Slavonija pod Osmanlijama
Svijet fikcije
Svršetak igre
Sonet - 'Kurva koja se svakom daje'
Sjećanja na Krležu
Sitne pjesme
Sredina ljeta
Sjajna zvijezda Rovinja
Sa stola i s koljena
Sunce u križu
Split
Sedam nepoznatih romana
Svevremeno i suvremeno
Shakespaere i Elizabeta
Susret europskih pjesnika u Muensteru (12.-20.V. 1993.)
Samotnik
Split
Sretan grad
Strossmayer u Beču 1847-1850
San u kamenu
Svemir
Svodnik
Starac i bog
Sjećanja na Križni put od 6. svibnja do 13. kolovoza 1945.
Srodnost duša
Svjedok Bleiburga: Vinko Nikolić
Smijeh
Suvremena proza na njemačkom
Suvremena ukrajinska poezija
Suvremeno hrvatsko pjesništvo 1965.-1995.
Stipan
Sedamnaest pariških slika
Starčevićeva ideja o samostalnoj hrvatskoj državi
Starčević i velike sile s obzirom na mogućnost stvaranja samostalne hrvatske države
Starčevićeva gledišta o hrvatskom društvu i državi te francuskoj revoluciji
Starčević i fenomen muslimana
Starčević i mladi Supilo
Starčevićevi pogledi na hrvatski jezik
Starčević i Matica ilirska
Starčevićeva politička baština
Suci i spasitelji
Suvremena austrijska poezija
Suvremena austrijska poezija
Sredozemni duh i književno stvaranje
Svi odlasci Jurja Križanića
Slikarsko, narativno i slikovno u "Gašparu Noćniku"
Stabat mater
Suvremena talijanska poezija
Suvremeni talijanski pjesnici
Suvremeni austrijski pjesnici
Suvremena švedska poezija
Svjetlost zemaljskom koraku
Sicilija, njezino srce
Suvremeni belgijski pjesnici francuskog izraza
Suvremeni belgijski pjesnici francuskog izraza
Sedamsto godina Putovanja Marka Pola
Sačuvani ideali
Sveti krug mudrosti
Samoće
Smjena tame
Sloboda kao apsurd
Sicilijanske svetkovine
Sedam nizozemskih pjesnika
Spes mea in Deo est
Suvremenost proze Janka Leskovara
Sitnice
Silvestarska noć
Staše mati (Stabat Mater)
Suvremena filozofska promišljanja
Svrgnuti anđeo
Satovi glazbe u Gradskome muzeju
Stakleni torzo
Sartreovi rani filozofski spisi
Stroga tišina
Suvremeno njemačko pjesništvo
Svjetlucanja
Socijalno-politički aspekti funkcioniranja leksičkoga sustava suvremenoga hrvatskoga jezika
Slavna hrvatska citara
Svijetu nema kraja
Stidna bajka
Svršetak vremena
Soneti
Soneti
Snijeg i dalje sniježi
Svjedočanstva bogatog književnog iskustva
Sanjao sam
Sunce na stranicama
Susret
Simbolično pletivo Tuge za jugom Konstantina Miladinova
Sirove strasti
Sat pjevanja
Stilski aspekti Starčevićeva teksta Pisma Magjarolacah
Stube za gore i dolje
Samo jeka
Strepnja nad usudom univerzuma
Suvišna roba
Splet bogate romaneskne tradicije i izvornog modernizma
Slavica leguntur
Stručak soneta
Svi maštaju o psu
Stari hrast
Siva zona
Suvremena židovska književnost
Suvremeni hrvatski pjesnici Istre
Svi paradoksi Đure Vilovića
Suvremeni hrvatski pjesnici Hrvatskog zagorja, Međimurja, Podravine
S juga glasnik
Svećenici i čarobnjaci
Strmljiva glazba
Stara keltska zmija
Sokratova posljednja noć
Sveta zajednica osoba
Suvremena korejska književnost i žensko pismo
Svršetak i početak
Slijepa ljubav
Skitni vitez Parsifal
Simpozij o Jurju Križaniću u Moskvi
San Ivanjske noći
Suvremena meksička poezija
Suvremena meksička proza
S rujanskim svjetlom
Sumračne zvonjelice
Svatovi
Suhozid
Slavku Mihaliću u počast
Slavko Mihalić, divlji kesten
Svjedok zlovremena
Stogodišnjica pjesnika W. H. Audena
Sunce kroz oblake
Svijećnica
Sutra će me prosut
Strossmayerovo šetalište
Slavenka Drakulić: Frida ili o boli. "Profil internacional", Zagreb, 2007. Daša Drndić: Sonnenschein. "Fraktura", Zagreb, 2007.
Sestra Mihaela
Stara idealističeska priča
Sanjam zemlju Bosnu : ciklus pjesama
Sjednem svaki dan i mislim kako ću sad, na, zapjevati
Suptilitet Koromanove poezije
Sedam pjesama
Strašan san Ivana Fedoroviča Špon'ke : onirička poetika ranoga Gogolja
Sinovi od voska : (ulomci iz romana)
Snovi o snijegu i tundri
Sutra nikad ne stiže
Sveta skitnica, začarana čarobnica : spomen na Vesnu Parun (1922.-2010.)
Sabor ptica
Strast i bunt : ekspresionizam u Hrvatskoj
Slijepi Argus : bilješke za nenapisane eseje
Skica u ledu : (odlomak iz romana)
Slijepi Argus (II) : bilješke za nenapisane eseje
Suze Indije
Stockholmska bilježnica
Slova nisu posve san
Simbolički likovi europske književnosti
Susjed u nevolji
Sunčana i Sever : dramska igra u slikama o ljubavi i poeziji
Struktura Krležinih antinomija
Sladoled : (komedija)
Stoljetnica rođenja velikana katalonskih muza
Slika i prilika Tolstoja : (noćno iverje)
Svjetlucanje kome
Samouko o svojima
Sastanak u Samarri
Sol invictus
Skica za portret Rolanda Barthesa
Svakidašnja jadikovka Tina Ujevića, patnika, pjesnika i proroka, uz njezinu 100. obljetnicu
Sam i žaloban
Strahovi
Sfinga
Suvremeni hrvatski roman : Žanrovske varijacije i inovacije
Štit, ruža, došašće
Što može riječ
Ševa na krilima vjetra
Šoljanov zbornik
Što kažu za mene
Što zapravo znači naslov Kačićeva glavnoga djela
Škrgut svega
Šest pripovijesti
Šestice
Šegedinovi putopisi
Špijunski roman
Šore i njegova obitelj
Što je meni Andrić
Širina i bogatstvo nove koncertne sezone
Što se vidi u crnoj kutiji?
Što se prikazivalo do preporoda
Što nam danas govori Markovićev spjev Kohan i Vlasta?
Školj
Šest pjesama
Tragični (anti) junak hrvatske politike
Tri razgovora u prosincu 1971.
Tri otoka
Tihi razgovor sa šutljivcem
Tri kratke priče
Tragovi raja
Toranj
Teološki pristup Kranjčevićevoj poeziji
Tri pripovijesti
Trinaest pjesama
Ta blaga vijest
Teorija književnosti na presjecištu estetike, retorike, semiotike i teorije komunikacije
Tajne oči
Tumač snova
Temeljni projekt kulture
Traganje za vlastitom biti
Tadija Stazić, paripatetičar
Teška pobjeda rasudne moći kritike
Tri pisma
Tri ogleda
Terarij
Tijelo od plamena
Tri pripovijesti
Treba li dobroti žrtva?
Tajanstvena ruža
Tuđin među svojima
Triptih
Tko je ubio Benu?
Trunje, čeknje
Ti znaš da ja znam
Tko je ubio Benu?
Tri suvremena slovačka pjesnika
Tuđin među svojima
Tragovi ugaslih zvijezda
Tri kratke priče
Tajni put
Tri čempresa
Ti. znaš gdje si!
Tri pripovijetke
Tri novele
Tvoje dugo dolaženje
Trag Morie
Tužaljka
Tadijanović
Tin Ujević u autobiografskim zapisima
Trinaest fragmenata o kući
Tri novele
Totalitarističke ruševine
Težina sjene
Trajneninanena
Treće tisućljeće
Temelj studiju arheologije u Hrvatskoj
Tri novele
Trajne vrijednosti političke misli Ante Starčevića (1823.-1896.-2003.)
Tebi u tišini
Tabu-tema o intelektualcima
To
Totalitarizam u književnosti
Trasimahova pravda i liberalna demokracija
Teološki traktat
Tragedija zabuna
Traduktološki mamac
Tri autobiografska zapisa
Tvrdomešnjak
Tragedija genija
Tiha optrčavanja oko iskona
Tri stavka jedne polifonije
Teatrološko naslijeđe Ive Hergešića
Tadijino zrcalo
Tri pripovijesti
Tri čahure
Tiha strepnja
Trubaduri
Tragovi
TV serije 1963-1965.
Tromjesečje glazbenih vatrometa
Temeljno djelo o hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu : Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo; pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010. : [prikaz]
Tuga cirkusa : 30 starih pjesama
Tajna Hasanaginice : dio veće cjeline
Thomas Bernhard i Salzburg
Tekstološka načela, kritička izdanja i kroatistička znanstvena zajednica
Tko mnogo luta, mnogo zna : o civilizacijskom nomadizmu Roma
Tekstološka načela, kritička izdanja i kroatistička znanstvena zajednica (II)
Teatralnost kao razlog : režiranje Ponchiellijeve Gioconde u Lecceu 2012. godine
Teorija hibridnosti Mihaila Bahtina i problem književnih mikrooblika
Tri magallanska književnika hrvatskog podrijetla
Talijanski triptih : letimice kroz vrijeme prošlo
Toponimi i sjene
Tu i drugdje
Taknuća
Tuđina
Tristia
Tin Ujević i duša kao cvijet bez korijena
Teče i teče riječni tihotap
Trideseto pjevanje : [Raj]
Tri pripovijetke
Unutrašnje dvorište
U carstvu ponesenih duša
Uz "Sabrane pjesme" Ivana Slamniga
Uličnjaci i druge kratke priče
U carstvu ponesenih duša
U carstvu ponesenih duša
U potrazi za samim sobom
U jesen on sluti i kišu i tišinu
Uspomene Nikole Nalješkovića
Umjesto vijenca Ivi Pilaru
Uvijek iznova Srbija
Uz pjesmu "Dodir" Zvonka Milkovića
Uvijek iznova Srbija
Uvijek iznova Srbija
Uz književno djelo Vjekoslava Kaleba
U potrazi za drugim
Uspjeh jedne antologije
Ujevićeva zakladna pjesma
Umijeće tumačenja poezije
Uvod u poetiku
Uvis listaju drveni križevi
Ubijači zmija
U čemu je bit poezije?
U spomen Laszlu Hadrovicsu
U snu, na javi
Uspomene Nikole Nalješkovića
Ulazak u stijenu
Uspomene Nikole Nalješkovića
Unutarnji svijet
Uz Konvenciju o zabrani protupješačkih mina
U ilirskom tunelu
Ulog vlastitoga
Uspomene Nikole Nalješkovića
U dvorcu Argol
Ukupnost glasova s ovoga svijeta
Ukopani u jugu
U onome dijelu grada
U dokolici
Usamljeni u čudna vremena
Upitna blizina bližnjih
U traganju za izgubljenim precima
Uliksovo putovanje
Uskršnje pripovijesti
U obranu pjesnika i ponešto još
Ubitačna isključivost bjeline
U čekaonici
U znaku zemlje
Udisati sjenu
U malom gradu
Udovica poginulog pjesnika
Uspostava carsko-kraljevske uprave u Dalmaciji i Istri
Utjecaji talijanske opere na istočnoj jadranskoj obali (17.-18. st.)
U Gajevoj posadiše gledičiju
U sjećanje
Urbana nelagoda
Unterhillinglah
Umna i reska misao
Uz 40 godina Zagrebačke Biblije
Uloga Nazorovih epskih likova u tvorbi mita nacije
Unutra - vani
U povodu dvjestote obljetnice Gogoljeva rođenja : predgovor
Uspomeni Branimira Glavičića : (12. V. 1926. - 10. I. 2010.)
Uistinu tužni ljubavni roman hrvatski
Umiranje staroga galantnog Zagreba : spomenica zaboravljenom hrvatskom književniku Ivanu Luliću : (Ulomak knjige)
Usput
U znaku lanca i mreže ili Mala misaona zanovijetanja
U kutiji se svjetlucaju misli
Urezivanje, prolaznost : (A'dam, Haarlemmerhout, Scheveningen, Crazy pianos, Leidseplein, Rastanak)
U naknadnom razgovoru
U začaranom krugu s Vesnom Parun
U koliko čudesnih ali i tragičnih dimenzija živi u nama ljubav?
Upotrebni jezik i njegovo dekonstruiranje : (pjesnički život Krešimira Bagića)
U tramvaju : komedija : 2006.
Umjetnost danas?
Umjetnička akcija : Komedija
Vrijeme i bitak
Vjetar
Viktor
Vertikala ljubavi u poeziji Zlatka Tomičića
Veličanstveno...!
Vladimir Jurčić, jedan iz plejade prešućivanih
Vjetar nad razvalinama
Vid detektivskog u Krležinoj prozi i drami
Viktor Vida
Više značenja i više vrijednosti
Vrazov romantički amalgam
Vladimir Popović
Vinko Kos
Vječno vraćanje Dobriše Cesarića
Vjekoslav Kaleb
Vjetar nad Romsdalom
Vučica
Vera ili nihilist
Velikosrpska promidžba i subverzija u Dalmaciji između 1908. i 1912.
Vrazovi nerazvrstani prepjevi iz romanskih poezija
Vrijeme iščekivanja
Vrt korova
Vetranovićeva crkvena prikazanja novozavjetnoga kruga
Vetranovićeva crkvena prikazanja novozavjetnog kruga
Vesele zgode deda i bake
Vesele zgode deda i bake
Vesele zgode deda i bake
Viktor Vida i Fran Krsto Frankopan
Vesele zgode deda i bake
Višak zbilje, manjak mogućnosti
Vatreni Oloferne
Vječni život poezije
Vierzehn mal eins
Viktor Vida i Ljubo Wiesner
Visoko i nisko u književnosti usmenoj i pisanoj
Vrijeme, vrijeme
Voda i nevoda
Vježba disanja
Vilma Vukelić
Vrijedna izdanja
Vrijeme Salome
Vuk nije vuk
Veliki briljantni valcer
Veliki briljantni valcer
Vrijeme i okvir pojave hrvatskog petrarkizma
Vrijedan prilog znanosti o književnosti
Velebitski orao
Vatroslav Jagić i hrvatski književni jezik
Venecija i Safed
Vizionar prirodnog uma
Velebitski orao (3)
Velebitski orao
Vrtoglava zrna
Velika sinteza njemačke kulture
Vrijedi
Verzije pjesama Dragutina Tadijanovića
Vrijeme lirskog teksta
Varijacije na temu : Krleža i Zagreb
Vatromenti dionizijskih godina : kultura iracionalnosti i moderna znanost
Višnja Stahuljak : in memoriam (16. 3. 1926. - 4. 3. 2011.)
Vrata Dalmacije : (Duhovi)
Vježbe nepouzdanog sjećanja
Vesnina rotacija planeta
Visoki napon bez Krleže
Vukovar u književnosti : književnost u Vukovaru
Viktorijanske pustolovke i misionarke
Visinska nesanica : (boje mraka)
Vesna Biga : egzistencija i terapija pogledom
Vrhunci Kupareova pjesništva
Zaokružena cjelina
Zašto je vrag uvijek žedan?
Zaokret prema francuskoj kulturi
Zapis o Matošu
Zapisi
Zaustavimo agresiju
Zalaz
Zapisane pjesme
Zvona
Zagreb, godine 1242.
Značajan prilog povijesti hrvatske književnosti
Zlatna vuga
Zdenac
Zagrebački kontrapunkt
Zlatna vuga
Zlatna vuga
Zaborav
Zagrebački kontrapunkt II.
Zapadnoeuropski formalizam
Završnica drame hrvatskoga jezika
Zlatna vuga
Zlatne niti
Zlatna vuga
Zagrebački kontrapunkt III.
Zaustavljeno vrijeme
Zlatna vuga
Zvono u bunaru
Zapis o Gundulićevu Osmanu
Zagrebački kontrapunkt (IV)
Zelena pupavka
Zrinski i Frankopani u hrvatskoj književnosti
Zapis o poeziji Mile Pešorde
Za i protiv
Zvjezdana prašina
Zagreb u djelu A. Hienga
Zakašnjelo priznanje
Zeleni pojas ili pogled u suvremenost anglo-saksonske književnosti
Zanimljivi motivi u pjesmama Vladimira Čerine
Zvjezdani sonet
Zvjezdeći nad tijelom
Zvona
Značajna dnevnička proza "Jednog izmučenog srca"
Zakon vjerojatnosti
Značenje nacionalnih književnosti u rastućoj globalizaciji svijeta
Zvjezdoznanac
Zabranjeno voće
Zanimljiva priča o starom Dubrovniku
Zimski svrab
Znak propela
Zbogom, gosparu Ivo
Zaboravilo smilje da je već zima
Zapisi iz potkrovlja
Zašto je sovjetska jidiš književnost imala tako jedinstvenu sudbinu u svojoj vrsti?
Zamjenice
Začudne pripovijesti (pomalo već zaboravljenih) austrijskih autora
Zaprepašteno proljeće
Zahvaljen
Zapisi iz potkrovlja
Zapisi iz potkrovlja
Zigurat
Zbiljka
Zvijezde u taktu
Zaklonjeno sunce
Zima u Monakovu
Zipka za trepavicu
Zima u Monakovu
Zvijezde i suze : ciklus pjesama
Zabilješke o vječnosti
Zagreb kao kazališno mjesto pamćenja
Zapisi pred svitanje : (ulomci)
Zvjezdane suze
Zofkin konj i Adelin suncobran
Zagrebačka stilistička škola i ruski formalizam
Život u žrvnju
Život slikara Karasa i pjesma o tom životu
Željko Bujas
Živi Šegedin
Živi modeli hrvatske književne tradicije u Dubrovniku
Žrtvovanje bika
Životinje u pjesničkom perivoju Nikole Šopa
Žuta žita u slavi slova
Živi i mrtvi
Ženidba : Dvanaesto poglavlje
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1962- .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 221.723
Primjerak #1
God.49:br.4/6(2010)travanj/lipanj
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.7/9-10/12(2017)
Dostupno
Primjerak #1
God.56:br.1/3-4/6(2017)
Dostupno
Primjerak #1
God.67:br.1/3(2018)
Dostupno
Primjerak #1
God.55:br.7/9-10/12(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.1/3-4/6(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.59:br.4/6(2020)
Dostupno
Primjerak #1
God.59:br.1/3(2020)
Dostupno
Primjerak #1
God.58:br.7/9-10/12(2019)
Dostupno
Primjerak #1
God.57:br.4/6(2018)
Dostupno
Primjerak #1
God.58:br.1/3-4/6(2019)
Dostupno
Primjerak #1
God.57:br.10/12(2018)
Dostupno
Primjerak #1
God.57:br.7/9(2018)
Dostupno
Primjerak #1
God.51:br.7/9(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.4/6(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.1/3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.10/12(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.7/9(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.4/6(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.1/3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.10/12(2010)listopad/prosinac
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.7/9(2010)srpanj/rujan
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.10/12(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1/3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.7/9-10/12(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1/3-4/6(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1/3-10/12(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.10/12(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.7/9(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.4/6(2013)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: F (HRV)
Primjerak #1
God.56:br.10/12(2017:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.57:br.10/12(2018:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.57:br.7/9(2018:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.57:br.1/3-4/6(2018:Siječanj/Ožujak/Travanj/Lipanj
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.7/9(2017:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.4/6(2017:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.1/3(2017:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.10/12(2016:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.7/9(2016:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.4/6(2016:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.1/3(2016:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.58:br.7/9(2019:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.59:br.1/3(2020:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.58:br.10/12(2019:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.58:br.4/6(2019:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.58:br.1/3(2019:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.10/12(2015:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.7/9(2015:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.4/6(2014:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.4/6(2015:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1/3(2015:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.10/12(2014:Listopad/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.7/9(2014:Srpanj/Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1/3(2014:Siječanj/Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.59:br.4/6(2020:Travanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 221.723
Primjerak #1
God.56:br.10/12(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.7/9(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.1/3-4/6(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.7/9-10/12(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.67:br.1/3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.4/6(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.59:br.4/6(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.59:br.1/3(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.58:br.7/9-10/12(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.58:br.4/6(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.58:br.1/3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.10/12(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.57:br.7/9(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.1/3-4/6(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.4/6(2010)travanj/lipanj
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.7/9(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.7/9(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.4/6(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.1/3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.10/12(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.10/12(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.4/6(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.1/3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.10/12(2010)listopad/prosinac
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.7/9(2010)srpanj/rujan
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.7/9-10/12(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.1/3-4/6(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.1/3(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.1/3-10/12(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.10/12(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.7/9(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52:br.4/6(2013)
Nije za posudbu