Udžbenici Sveučilišta u Rijeci

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000002245
Vrsta građe: Nakladnička cjelina
Povezani zapisi:
Atlas središnjega živčanog sustava
Apostazija ekonomske teorije samoupravnog socijalizma
Analogna obrada signala
Aborigini u australskoj književnosti
"Embryo implantation: from basics to clinics" : proceedings of the First EMBIC Summer School : handbook
"Embryo implantation: from basics to clinics":
An english reader for naval architects and shipbuilders
Animacija u turizmu
Aloartroplastika koljena
Atlas središnjega živčanog sustava
Analiza deformabilnih tijela metodom konačnih elemenata
[Konstrukcijski elementi]
[Konstrukcijski elementi]
[Konstrukcijski elementi]
[Konstrukcijski elementi]
Brodski rashladni uređaji
Bitte sehr
Brodovi multimodalnog transportnog sustava
Brodske toplinske turbine
Brodski strojni sustavi
B2B marketing
B2B marketing
Business communication in tourism
Čelični i spregnuti mostovi
Dodatna nastava iz matematike u prvom i drugom razredu osnovne škole
Dodatna nastava iz matematike u prvom i drugom razredu osnovne škole : priručnik za učitelje
Dodatna nastava iz matematike
Dodatna nastava iz matematike : u prvom i drugom razredu osnovne škole : priručnik za učitelje
Dinamika
Dodatna nastava iz matematike u trećem razredu osnovne škole
Društvo i tehnologija
Dodatna nastava iz matematike u prvom i drugom razredu osnovne škole
Dodatna nastava iz matematike u prvom i drugom razredu osnovne škole : priručnik za učitelje
Dodatna nastava iz matematike u trećem razredu osnovne škole
Dodatna nastava iz matematike u trećem razredu osnovne škole : priručnik za učitelje
Dodatna nastava iz matematike u trećem razredu osnovne škole : priručnik za učitelje
Dinamika
Dinamika
Dinamika konstrukcija
Dinamika konstrukcija : diskretni sustavi
Drvene konstrukcije prema europskim normama
Destinacijski menadžment - modeli i tehnike
Dentalna radiografija i radiologija
Duhovnost i psihijatrija
Diskretna analogna elektronika
Dinamika konstrukcija
Dinamika konstrukcija : potresno inženjerstvo, aerodinamika, konstrukcijske euronorme
Depresija i duhovnost
Dječja ortopedija
Djeca - odgoj i obrazovanje - održivi razvoj : u potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj
Dinamika konstrukcija
Dinamika konstrukcija : potresno inženjerstvo, aerodinamika, konstrukcijske euronorme
Dijetoterapija i klinička prehrana
Ekonomika morskog brodarstva
Energetika u procesnoj industriji
Elektronički elementi i osnovni sklopovi
Ergološke osnove organizacije nastave
Ekonomika brodarstva
Elastomehanika i plastomehanika
Ekonomija i zaštita okoliša
Elementi inženjerske grafike
Ekonomika zaštite okoliša
Ekonomika i politika zaštite okoliša
Ekonomika i politika zaštite okoliša : (ekologija, ekonomija, menadžment, politika)
Ekonomika luka
Elektrotehnika 1
Elektrotehnika 2
Ekonomska decentralizacija i lokalna samouprava
Ekonomika međunarodnog osiguranja
English in physiotherapy
Ekonomika prometne industrije
Epidemiologija
Ekonimika ugostiteljstva
Ekonomika ugostiteljstva
English in radiologic technology
English in medicine
Financijski menedžment
Financijski menedžment
Fizika
Fizika 1
Fizika
Fizika
Farmakoterapija u gerijatriji
Filozofija
Gramatička vježbenica engleskog jezika
Gramatička vježbenica engleskog jezika : za pomorce
Gramatička vježbenica engleskog jezika : za pomorce
Gramatička vježbenica engleskog jezika : za pomorce
Geodezija u građevinarstvu
Gramatička vježbenica engleskog jezika
Gramatička vježbenica engleskog jezika
Goriva i njihova primjena na brodu
Grafičke komunikacije
Grafičke komunikacije : zbirka zadataka
Građevinski materijali
Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje
Gnatologija
Gnatologija
Hidrotehničke melioracije tla
Hidrotehničke melioracije tla
Hidrodinamika plovnih objekata
Hotelski menadžment
Humana ekologija
Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje
Informatika
Inženjerska matematika 1
Incoterms 2000. u teoriji i praksi
Informatika
Izabrana poglavlja iz dječje kirurgije
Informatika za informatičko poslovanje
Identitet marketinga
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske
Infekcije usne šupljine
Informacijski sustavi
Izazovi međunarodnog tržišta
Izazovi međunarodnog tržišta
Informacijski sustavi
Informacijski sustavi u menadžerskom odlučivanju
Informacijski sustavi u menadžerskom odlučivanju
Informatika
Javne financije
Kinematika
Kompendij anatomije čovjeka
Kompendij anatomije čovjeka
Kurikulum tehničke kulture u elementarnom obrazovanju
Kontroling
Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi
Koncepcija i strategija razvoja u turizmu - sustav i poslovna politika
Koncepcija i strategija razvoja u turizmu : sustav i poslovna politika
Kriminalistika
Kriminalistika
Kinematika
Konvencije Međunarodne organizacije rada
Konstruiranje polimernih proizvoda
Kinematika / : Robert Žigulić, Sanjin Braut.
Konstrukcijski elementi : osnove, elementi za spajanje, osovine i vratila : zbirka zadatka
Konstrukcijski elementi : osnove, elementi za spajanje, osovine i vratila : zbirka zadatka
Klinička farmakologija
Kuk
L'italiano per il personale dell'industria alberghiera
L'italiano per il personale dell'industria alberghiera = Talijanski za hoteljere
Ljevarstvo
Lučki terminali
La lingua italiana per economisti
Logistički sustavi
Mehanika i elementi konstrukcija
Međunarodno pravo mora
Matematika II
Maritime English 1
Međunarodna špedicija
Mehanizacija luka i lučkih terminala
Metodologija izrade znanstvenog i stručnog djela
Modeli odlučivanja
Matematičko modeliranje i optimizacija obradnih procesa
Marketing u hotelijerstvu
Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela
Matematika I
Međunarodno pomorsko ratno pravo
Motori
Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća
Management turističke organizacije i destinacije
Metoda rubnih elemenata
Marketing u hotelijerstvu
Menadžment ljudskog kapitala
Marketing
Marketing : koncepcija, imperativ, izazov
Matematika
Matematika : zbirka zadataka : polinomi, racionalne funkcije
Medicina rada
Medicina rada : udžbenik za studente Studija medicine i za studente Studija za diplomirane sanitarne inženjere na medicinskom fakultetu
Multimodalni prometni sustavi
Menadžersko računovodstvo hotela
Makroekonomska pozicija Hrvatske na jugoistoku Europe
Makroekonomska pozicija Hrvatske na jugoistoku Europe : trgovinski, investicijski i razvojni učinci
Menadžment pomorskoputničkih luka
Morska kontejnerska transportna tehnologija II / Serđo Kos, Duško Vranić ; [izrada crteža Tatjana Domazet]
Matematički modeli i metode poslovnog odlučivanja
Menadžment
Menadžment : poduzetnička tehnologija
Menadžment logističkih sustava
Matematika I
Matematika I : zbirka zadataka
Morska kontejnerska transportna tehnologija I.
Medicinska informatika
Menadžment promjena
Marketing turističkoga proizvoda destinacije
Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća
Menadžment procesnih funkcija u hotelijerstvu
Maziva i njihova primjena na brodu
Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi
Medicina rada : udžbenik za st
Medicina rada : udžbenik za studente medicine i studente Studija za diplomirane sanitarne inženjere na medicinskom fakultetu
Marketinške paradigme : stvaranje i razmjena vrijednosti
Marketinške paradigme : stvaranje i razmjena vrijednosti
Menadžment intelektualnog kapitala osiguravajućeg društva
Menadžment intelektualnog kapitala osiguravajućeg društva
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
Matematički modeli i metode poslovnog odlučivanja
Matematički modeli i metode poslovnog odlučivanja
Materijali
Materijali
Modeliranje procesa
NAVTEX
NAVTEX
Nauka o čvrstoći
Novčana ekonomija
Novčana ekonomija : novac i bankarstvo
Nauka o čvrstoći I
Nauka o čvrstoći II
Nauka o čvrstoći II
Navigacijski radar
Načela marketinga
Načela ekonomije i ekonomike
Numerical methods
Numerical methods
Neorologija : za stručne studije
Neurologija : za stručne studije
Numerical methods
Numerical methods
Numerical methods
Numerical methods
Novi lijekovi protiv raka
Osnovne vježbe iz tehničkog crtanja
Obrazovanje i ekonomski razvoj
Osnove proračuna i oblikovanja konstrukcijskih elemenata
Osnove zavarivanja
Opća i prometna meteorologija
Osnove energetske elektronike
Opća mikrobiologija
Osnove primjene računala
Osnove kliničke vektokardiografije
Osnove regulacijske tehnike
Osnove regulacijske tehnike : skripta
Osvajanje ciljnog tržišta
Osnove anatomije
Osnove anatomije
Održavanje broda
Održavanje broda : zaštita materijala
Osnove međunarodnog prava mora
Osnove proračuna i oblikovanja konstrukcijskih elemenata
Osnove energetske elektronike
Organizacija poslovnih sustava
Oralnokirurški priručnik
Organizacija i upravljanje proizvodnjom
Osnove automatizacije
Oblikovanje baza podataka
Oblikovanje baza podataka
Osnove dinamike broda
Osnove dinamike broda
Osnove anatomije
Osnove anatomije
Održivi razvoj i izvanučionička nastava u zavičaju
Osnove optimalizacije mehaničkih konstrukcija
Osnove optimizacije mehaničkih konstrukcija
Osnove organske kemije
Psihologija rada
Politička ekonomija 1
Poznavanje robe
Poznavanje robe : živežne namirnice s osnovama tehnologije i prehrane
Psihologija rada
Pomorske havarije
Politička ekonomija međunarodnih odnosa
Pomorska geografija svijeta
Pomorski sustav
Psihosociologija rada u brodarstvu
Potresno inženjerstvo
Prometni sustavi
Promet u turizmu
Povijest država i prava naroda SFR Jugoslavije
Planiranje kadrova i obrazovanja
Poznavanje robe
Proizvodna oprema
Pomorski sustav i pomorska politika
Poslovna politika banaka
Psihijatrija
Psihijatrija : udžbenik za više zdravstvene studije
Priručnik za seminare i vježbe iz biokemije
Priručnik za seminare i vježbe iz biokemije : za studente opće medicine
Prekrcajna sredstva prekidnoga transporta
Promocija u hotelijerstvu
Pomorsko upravno pravo
Pravo multimodalnoga prometa
Pomorstvenost plovnih objekata
Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja
Planetni prijenosi
Planetni prijenosi
Promet u turizmu
Partnerstvo javnog i privatnog sektora
Partnerstvo javnog i privatnog sektora : razumijevanja, teorijske poveznice, međunarodno iskustvo (izbor radova)
Poduzetništvo
Prehrambena roba
Prehrambena roba : prehrana i zdravlje
Psihijatrija
Primarne prometne tarife
Poslovna inteligencija u turizmu
Polimerni konstrukcijski elementi
Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima
Planiranje prometne potražnje
Proizvodni management
Proizvodni management
Projektni menadžment : upravljanje razvojnim promjenama
Projektni menadžment : upravljanje razvojnim promjenama
Pretilost - spremnost za promj
Primjena elektroničkih računal
Primjena elektroničkih računala
Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje
Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje : osobitosti, reakcije, izazovi, ograničenja
Psihijatrija : udžbenik za više zdravstvene studije
Pisana djela na stručnim i sveučilišnim sutudijima.
Pisana djela na poslijediplomskim znanstvenim magistarskim studijima
Pisana djela na poslijediplomskim znanstvenim magistarskim studijima.
Projektni menadžment
Projektni menadžment
Poslovna etika i multikultura
Praktikum fizikalnih mjerenja
Praktikum fizikalnih mjerenja
Pisana djela na poslijediplomskim doktorskim studijima.
Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma
Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma
Pomorska i prometna politika : sveučilišni udžbenik
Pomorska i prometna politika : sveučilišni udžbenik
Priručnik za vježbe iz biokemije : za stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Priručnik za vježbe iz biokemije : za stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Priručnik za vježbe iz opće i anorganske kemije : za studente Preddiplomskog studija sanitarnog inženjerstva
Priručnik za vježbe iz opće i anorganske kemije : za studente Preddiplomskog studija sanitarnog inženjerstva
Precizne konstrukcije i tehnologija mikro- i nanostustava I : precizne konstrukcije
Revizija i analiza
Revizija i analiza : instrument uspješnog donošenja poslovnih odluka
Revizija i analiza : instrument uspješnog donošenja poslovnih odluka
Revizija i analiza
Riješeni zadaci iz elektrostatike i magnetostatike
Radnopravni status pomoraca
Rječnik kratica u ekonomiji
Robni tokovi
Suvremeni transportni sustavi
Svjetlovodna tehnika
Socijalno pravo
Sigurnost na moru
Spasavanje u plovidbenom pravu Jugoslavije
Spektroskopija karakterističnih x-zraka
Stomatološka rendgenologija
Specifičnosti odlučivanja u hrvatskome turizmu
Statika i stabilnost konstrukcija
Statika i stabilnost konstrukcija : geometrijska nelinearnost
Statika
Statistički priručnik
Specifičnosti odlučivanja u hrvatskome turizmu
Statika i stabilnost konstrukcija
Statika i stabilnost konstrukcija : geometrijska nelinearnost
Signali i sustavi
Standardni pomorsko-komunikacijski izrazi (IMO SMCP 2001) = IMO standard marine communication phrases (IMO SMCP 2001)
Svjetska trgovinska organizacija
Sekundarne prometne tarife
Stanica : molekularni pristup
Stvaranje i razmjena vrijednosti
Stabilnost konstrukcija
Stabilnost konstrukcija
Sustavi elektroničke navigacije
Strategije razvoja protuvirusnih lijekova
Špediterovo pravo.
Špediterovo pravo. : Incoterms 1990 - međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina. Revidirane američke vanjskotrgovinske definicije
Špediterovo pravo
Tehničko crtanje u slici
Tehničko crtanje u slici : s kompjutorskim aplikacijama
Tehničko crtanje u slici
Tehnologija materijala i obrade
Tehnologija kopnenog prometa
Toplinska obradba čelika, sivog i nodularnog lijeva
Tehnička mehanika
Tehnologija i organizacija luka
Teorija mreža i linija
Teorija mreža i linija : zbirka zadataka
Temelji logističke špedicije
Turizam u gospodarskom sustavu
Tereti u pomorskom prometu
Teorija mreža i linija
Teorija mreža i linija
Teorija mreža i linija
Teorija mreža i linija : zbirka zadataka
Tercijarne prometne tarife
Turistička regionalizacija u globalnim procesima
Terestrička i elektronička navigacija
Terestrička i elektronička navigacija
Tereti u prometu
Tereti u prometu
Temeljna i klinička farmakologija
Tehnički materijali i obrada
Tehnički materijali i obrada
Trendovi u prehrani
Trendovi u prehrani.
Trendovi marketinga
Trendovi marketinga
Toplinski strojevi i uređaji : zbirka zadataka
Uvod u materijale
Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji
Uljna hidraulika i pneumatika
Uvod u ekonometriju
Upravljanje logističkim mrežama
Unutarnji transport i skladištenje
Uvod u znanost o laboratorijskim životinjama
Understanding language
Understanding language : introduction to the linguistic study of the English language
Uvod u materijale
Upravljanje projektima
Ugovaranje u pomorstvu
Ugovaranje u pomorstvu
Uljna hidraulika
Upravljanje morskom lukom
Uvod u biotehnološko CAD/CAM modeliranje
Uvod u znanost o laboratorijskim životinjama
Verkehrswesen
Verkehrswesen : Fachsprache Deutsch : Verkehrswesen, Warenverkehr und Spedition : Einblick in die Geschaeftswelt - Blickpunkt
Zbirka zadataka iz mehanike fluida
Zbirka riješenih primjera iz Fizike I
Znanost o znanosti
Zbirka riješenih primjera iz Fizike II
Znanost - najveća avantura i izazov ljudskog roda
Znanje - temelj društva blagostanja
Zbirka riješenih primjera iz Fizike I
Zbirka riješenih primjera iz Fizike I.
Znanost - poluga održive egzistencije čovječanstva
Znanost - poluga održive egzistencije čovječanstva.
Znanstvena, znanstvenostručna i stručna pisana djela.
Zbirka zadataka iz kemije za studente medicinsko-laboraorijske dijagnostike
Zbirka zadataka iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Živjeti s veteranom
Živjeti s veteranom : suočavanje sa životnim izazovima uz veterana koji pati od PTSP-a
Jezik: hrv
Impresum: Rijeka : Ekonomski fakultet [etc.], [19--]- .
Isto izdanje u drugom mediju: Udžbenici Sveučilišta u Rijeci