Liječnički vjesnik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/mf.ZAG01000501095/Details
Ostali autori: Hrvatski liječnički zbor (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877- .
Online pristup: http://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/
http://hrcak.srce.hr/lijecnicki-vjesnik
LEADER 05960cas a2200517 ir450
001 ZAG01000501095
003 HR-ZaZAG
005 20110210140523.0
007 ta
008 910702c18779999ci mr p 0 b hrv
022 |a 0024-3477 
035 |a (HR-ZaZAG)000501095 
040 |a HR-ZaNSK  |b hrv  |c HR-ZaNSK  |d HR-ZaMFK  |e ppiak 
041 0 |a hrv  |b mul 
210 1 |a Lijec Vjesn  |2 DNLM 
222 0 |a Liječnički vjesnik 
245 0 0 |a Liječnički vjesnik :  |b glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora /. 
246 3 1 |a Revue medicale Croate  |f god.58 (1936)-god. 6 7(1945) 
246 3 1 |a Croatian medical review  |f god. 58(1936)-63 (1941) 
246 3 1 |a Kroatische medizinische Rundscahu  |f god. 58 (1936)-67 (1945) 
246 3 1 |a Rivista medica Croata  |f god. 64 (1942)-god. 66 (1944) 
246 1 3 |a Liečnički viestnik  |f god.1 (1877)-god. 27 (1905) 
246 1 3 |a Liječnički vijestnik  |f god. 28 (1906)-god. 31(1909) 
246 1 3 |a Liječnički vijesnik  |f god. 32 (1910)-god. 44 (1922) 
246 1 3 |a Liečnički vjestnik  |f god. 65 (1943)-god. 67 (1945) 
362 0 |a God.1 ,br. 1 (1877)- . 
260 |a Zagreb :  |b Hrvatski liječnički zbor,  |c 1877- . 
300 |b ilustr. ;  |c 29 cm. 
310 |a Mjesečnik 
550 |a God. 1(1877) izdavač: Sbor liečnika Kraljevina Hrvatske i Slavonije; od god.28 (1906): Sbor liječnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije; od god.30,br.5(1908): Zbor liječnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije; od god.42(1920): Zbor liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja; od god.63(1941): Hrvatski liječnički zbor; od god.68(1946)-god.113,br.2(1991): Zbor liječnika Hrvatske 
500 |a Od god.1 (1877) format: 21 cm; od god.8 (1886): 33 cm; od god.18 (1896): 24 cm; od god.35 (1913): 26 cm; od god.58 (1936): 30 cm; od god.76 (1954)-god.93(1971): 23 cm 
500 |a Od god.1 (1877)-god.15 (1893) podnasl.: organ Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije; od god.58 (1936): glasilo Zbora liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja i ostalih liječničkih društava u Zagrebu, Slobodne organizacije liječnika u Dalmaciji i Dubrovačkog liječničkog udruženja; od god.63(1941): glasilo Hrvatskog liječničkog zbora i ostalih liječničkih društava u Zagrebu, Hrvatskog liječničkog društva u Karlovcu, Osijeku, Sušaku, Liječničkog društva za sjevernu Dalmaciju u Šibeniku, Slobodne organizacije liječnika u Splitu i Dubrovačkog liječničkog društva; od god.68(1946): glasilo Zbora liječnika Hrvatske = žurnal Obščestva vračej Horvatii = the journal of the Medical Association of Croatia = organe officiel de la Societe medicale de Croatie 
500 |a od god.73 (1951): glasilo Zbora liječnika Hrvatske = the journal of the Medical Association of Croatia = organe officiel de la Societe medicale de Croatie; od god.81(1959) i: Fachzeitschrift der aerztegesellschaft Kroatiens; od god.84(1962) i: žurnal Obščestva vračej Horvatii; od god.94(1972)-god.113,br.1/2(1991): glasilo Zbora liječnika Hrvatske = the journal of the Medical Association of Croatia; od god.113,br.3/4(1991) usp. podnasl. na poleđini nasl. str.: the journal of the Croatian Medical Association 
500 |a Opis prema god.127, br.11/12(2005) 
500 |a God.7,br.1(1885) urednik: Viktor Gjurkovečki; od god.7,br.6(1885): Antun Lobmayer; od god.19,br.2(1897): Miroslav Čačković; od god.27,br.2(1905): R. Marković; od god.30,br.3(1908): Vatroslav Florschuetz; god.33,br.1(1911): Miroslav Čačković; od god.33,br.2(1911): Gj. Butorac; od god.33,br.10(1911): R. Stanković; od god.34,br.1(1912): Srećko Šilović; od god.34,br.11(1912): Vladimir Jelovšek; od god.37,br.2(1915): Miroslav Čačković; od god.40,br.10(1918): Lazar Novković; od god.41,br.2(1919):Lazar Novković, Vladimir Jelovšek; od god.42,br.11(1920): Lujo Thaller; god.43(1921): Vladimir Jelovšek, Lujo Thaller; god.44(1922): Vladimir Jelovšek, Vlaho Novaković; od god.45(1923): Vladimir Jelovšek; god.51(1929): Miroslav Čačković-Vrhovinski, Kamilo Farkaš i Vladimir Jelovšek; god.52(1930): Miroslav Čačković... [et al.],od god.53(1931): Fran Bubanović, Ivan Herzog, Vladimir Jelovšek; od god.54,br.2(1932): Fran Bubanović, Vladimir Jelovšek; od god.54,br.7(1932): Vladimir Jelovšek; od god.57(1935): Ante Vuletić; od god.68(1946): Zlatko Supek; od god.69,br.3/5(1947): Stanko Ibler; od god.73,br.6/7(1951): P. Tomašić, A. Vuletić i Lj. Božović; god.75(1953): P.Tomašić, Lj. Božović; od god.76(1954): D. Grmek; od god.80,br.3/4(1958): T.Beritić; od god.97(1975): Predrag Drobnjak; od god.102,br.2(1980): Ivan Bakran; god.114(1992): Marko Pećina; od god.115(1993)-god.126(2004): Nada Čikeš 
525 |a Staleški glasnik : prilog Liječničkom Vijesniku, god. 1 (1914), uz god.36 (1914); 1915, uz god.37 (1915). Staleške vijesti : stalni prilog "Liječničkog vjesnika", uz god.45 (1923)-god.49(1927). Vijesti Liječničke komore za Hrvatsku, Slavoniju i Medjumurje u Zagrebu, uz god.46 (1924)-god. 49 (1927). Supplement = Inozemni prilog = Auslandsbeilage = Foreign supplement : revue mensuele, uz god.56(1936)-god.63(1941). Auslandsbeilage= Supplemento internazionale = Supplement = Inozemni prilog, uz god. 64 (1942)-god.66 (1944). Ausladsbeilage = Supplement = Inozemni prilog, uz god. 67 (1945). Liječničke novine = Medical news : društveno glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, god.21,br.119(1994)-god.22,br.125(1995), uz god.116,br.11/12(1994)-god.117,br.11/12(1995). 
504 |a Sažeci na više jezika 
504 |a Bibliografija Liječničkog vjesnika 1877-1977 / sastavile Zorka Zane, Anamarija Laboš ; urednik Željko Poljak, u 1978 
530 |a Dostupno i u elektroničkom obliku 
555 |a Glavno kazalo za godište 1-50 (1877/1928) / sastavio M. Čačković. - 1929 
710 2 |a Hrvatski liječnički zbor (Zagreb) 
OWN |a MF 
856 4 1 |u http://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/ 
856 4 1 |u http://hrcak.srce.hr/lijecnicki-vjesnik