Medicinski fakultet: Središnja medicinska knjižnica

Signatura: WA 305
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici