Medicinski fakultet: Središnja medicinska knjižnica

Signatura: WL 18
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici