ZBORNIK radova simpozijuma povodom 30-godišnjice prvog kongresa partizanskih lekara Jugoslavije, Bosanski Petrovac, 21-23. septembar 1972.

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/mf.ZAG01000215913
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: scr
Impresum: Beograd : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Š1972?Ć.
Predmet: