Propisivanje nesteroidnih antireumatika u obiteljskoj medicini

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000640718
Matična publikacija: Medica Jadertina
45 (2015), 1/2 ; str. 49-59
Glavni autor: Kovačić, Tamara (-)
Ostali autori: Peček, Ivančica (-), Kranjčević, Ksenija, Stojanović-Špehar, Stanislava
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv
Predmet:
Online pristup: Elektronička verzija članka