Analecta Croatica Christiana

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000112055
Vrsta građe: Serijska građa
Povezani zapisi:
Antun Vramec
Antun Vramec : sporni hrvatski teolog
Biskup Mahnić
Biskup Mahnić : pastir i javni djelatnik u Hrvata
Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma
Biskupije Senjska i Modruška u XVIII. stoljeću
Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualistički pokret u srednjem vijeku
Filip Lastrić-Oćevac 1700-1783.
Filip Lastrić-Oćevac 1700-1783. : prilog kulturnoj povijesti Bosne i Hercegovine
Fra Josip Markušić : zbornik radova sa simpozija u povodu 100. obljetnice rođenja fra Josipa Markušića održan 17. i 18. rujna 1980. u Jajcu
Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća
Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj
Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj
Fra Didak Buntić
Fra Didak Buntić : spomenica o 60.obljetnici spasavanja gladne djece iz Hercegovine
Franjevačko 13. stoljeće : povijest, teologija, duhovnost
Humanitas et litterae : zbornik u čast Franje Šanjeka
Josip Pavišević - svjedok jozefinizma u Slavoniji i Podunavlju
Katolička crkva u Slavoniji za turskoga vladanja
Katolici u Bosni i zapadnoj Hercegovini na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće
Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine
Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine
Kulturni djelatnici Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u 18. i 19. stoljeću
Krčki biskup mons. dr. Josip Srebrnić (1876. - 1966.) : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem povodom 50. obljetnice smrti
Mons. dr. Fran Barac : (1872.-1940.) : život i djelo
Otok Krk kroz vjekove
Otok Krk kroz vjekove
Otok Krk
Remete
Remete : pavlini u Hrvatskoj : svezak drugi
Riječka Crkva u razdoblju fašizma : nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji
Rukopisna baština franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja
Slavonska franjevačka učilišta
Slavonska franjevačka ishodišta
Svećenici u politici : djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.-1871.
Šest stoljeća hrvatskoga lekcionara u sklopu jedanaest stoljeća hrvatskoga glagoljaštva
Uloga franjevačkih samostana u urbanizaciji dubrovačkog područja
Viteški redovi
Viteški redovi : templari i ivanovci u Hrvatskoj
Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije
Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije : spomenica
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Kršćanska sadašnjost,