Crkva u svijetu

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000049444/Holdings
Ostali autori: Ančić, Nediljko Ante (Editor), Franić, Frane, Šimundža, Drago
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!" (Mt 5,3)
"Desetodnevna" kušnja Crkve u Smirni (Otk 2,8-11)
"Dominus Jesus" i međureligijski dijalog
"Entelehija" kod Hansa Driescha u svjetlu suvremene biologije
"Hitna kontracepcija" i prevencija trudnoće nakon spolnog nasilja
"Isus je Sin Božji"
"Kineski čovjek"
"Kršćanski feminizam" u nauku pape Ivana Pavla II.
"Prijelaz preko Rubikona" ili o pluralističkoj teologiji religija
"Punina vremena" (Gal 4,4)
"Situacija" - novi etički model?
"Suradnici vaše radosti"
"Veluti si Deus daretur" : prilog raspravi o europskom zaboravu kršćanstva
(Ne)znanstvenost rodne teorije
Adolf Adam, Uvod u katoličku liturgiju, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 1993.
Advent u liturgiji i narodnoj kulturi Hrvata
Alegorijski kodovi u XIII. pjevanju Davidijade Marka Marulića
Analiza i poruke zbirke "Propovijedi prema Litanijama Sv. Josipa" blaženog Alojzija Stepinca
Andrija Buvina, majstor vratnica splitske prvostolnice : [uvodnik]
Animacija crkvenih poziva u vjeronaučnim udžbenicima za osnovne i srednje škole u Hrvatskoj
Antropološka značenja i simbolika srca
Antropološki temelji sakramenata
Antropološko-kristološki temelji morala Drugoga vatikanskog koncila
Aporije zbog kojih se biblijski prijevodi razlikuju
Armenski narod, Armenska Apostolska Crkva i doprinos hrvatskoj kulturi
Waldorfska pedagogija
Wittgensteinov govor o metafizičkom u svjetlu kontekstualnosti
“Prema zajedničkoj viziji Crkve” : teološko značenje i problematika dokumenta komisije Vjera i ustrojstvo
Barokni putopis
Berdjajevljevo shvaćanje Crkve
Biblija u životu Crkve
Biblijska intertekstualnost u kronici Roberta de Clarija Osvajanje Carigrada iz 1204. godine
Biblijska trilogija Mire Gavrana
Bilješka o znanstvenom radu prof. don Živana Brzića [i.e. Bezića]
Bioetičko tematiziranje ljudskog umiranja
Biskupska sinoda
Blažena Djevica Marija pred mladima
Blažena Djevica Marija u životu i spisima sv. Klare Asiške
Blažena Marija od Propetog Isusa (1892.-1966.)
Blaženstvo siromaha (Mt 5,3; Lk 6,20)
Bog i "nevidljiva ruka"
Bog i besmrtnost : drugo i treće najvažnije pitanje
Bogohula : [uvodnik]
Bosančica ili hrvatska ćirilica
Božić i film Ex Machina : [uvodnik]
Božićni običaji u Zadru (Arbanasi i Puntamika)
Božja nemoć
Božja postojnost i stvarnost zla
Budućnost Europe u ogledalu njezine prošlosti
Budućnost teologije i teolog budućnosti
Caritas - komu ili čemu?
Carl Rogers i Robert Carkhuff
Crkva i smrtna kazna
Crkva između dviju oprečnih nostalgija
Crkva kao proročka zajednica i znak nade
Crkva siromašnih
Crkva u pluralizmu
Crkva u prijelaznim procesima nakon komunizma
Crkva u procesu demokratskih promjena u Hrvatskoj
Crkve u Europi nakon pada zidova
Crkve za budućnost u solidarnosti i pravdi
Crkvena vremenita dobra
Crkveni autoritet i istina vjere
Crkveni dokumenti o evangelizacijskoj ulozi obitelji
Crkvica u plamenu
Crna knjiga komunizma
Cvjetnica - Nedjelja muke
Čemu zdravlje?
Četvrti dokument katoličko-pravoslavnog dijaloga
Četvrti temeljni dokument
Čistilište svetog Patrika u Lough Dergu
Čovjek i vrijeme
Čovjek u mislima jednog genija
Dalai Lama i teologija religija
Dekanat, dekan i dekanska služba u općem pravu Katoličke crkve
Demitologizacija nespojivosti ljubavi i nasilja u obiteljskom kontekstu : teološki pristup
Devedest godina Hrvatskoga kulturnoga društva "Napredak"
Dijalog i navještaj u vremenu religijskog pluralizma
Dijaloški karakter antropologije pastoralne konstitucije "Gaudium et spes" Drugoga vatikanskog koncila
Dimenzije vremena
Djeca iz rastavljenih brakova i obitelji : njihova opterećenja i njihovi brakovi i obitelji
Djelatna ljubav i nova evangelizacija u pastoralnom radu
Događaj stoljeća
Dogmatska teologija prema Optatam totius 16
Don Mati Meštroviću u spomen
Doprinos Edith Stein suvremenim raspravama o personalnom identitetu
Doprinos školskoga vjeronauka odgoju djece i mladih za euharistijsko slavlje
Društvena misao Nikolaja A. Berdjajeva
Društvene okolnosti i pastoralni rad u Hrvatskoj od 1945. do 1952. godine na temelju pastirskih pisama
Društveni uvjeti za razvoj pojedinih tipova laičkoga okupljanja
Društvo i Crkva pred fenomenom AIDS-a
Družba kćeri milosrđa i Blato na Korčuli do II. svjetskog rata
Drvo badnjak u kršćanskoj tradicijskoj kulturi
Duh Koncila : [uvodnik]
Dva međunarodna splitska simpozija o starijoj vjerskoj povijesti Hrvata
Dvije epizode iz života Joze Kljakovića : "jugoslavenska faza" i kontroverzni članak "Hrvati na II. vatikanskom koncilu"
Ekleziološke i kanonske posljedice sakramentalne naravi Crkve, crkveno zajedništvo, koncilijarnost i autoritet
Ekološki problemi zahtijevaju "novu" teologiju
Ekumenizam i ekumenska teologija na prekretnici
Ekumenizam u "Katekizmu Katoličke crkve"
Ekumenizam, dijalog i istina
Ekumenska postignuća
Ekumenski dijalog - ideal i stvarnost
Ekumensko čitanje crkvenih otaca i asimetrično jedinstvo Crkve
Eshatološko u kršćanstvu i marksizmu
Etika ljudskog rađanja
Etika terapeutskog kloniranja i manipuliranja matičnim stanicama
Etika u postutopijskom razdoblju
Etički vidovi kemijske kastracije
Etičko-moralni vidici ljudskog rađanja
Euharistijska ekleziologija Nikolaja Afanasieva
Euharistijska kateheza
Evangelizacijski izazov moderne kulture i promicanje kulturnog napretka
Evanđelijar svetog Dujma u Splitu
Evanđelje djetinjstva
Evanđeoskom radikalnošću živjeti poziv na svetost
Evelin Waugh o "Titovim partizanima"
Evolucija i stvaranje
Faze u procesu strateškoga pastoralnog planiranja
Fenomenologija i moralna prosudba homoseksualnosti
Fenomenološki pristup pornografiji
Filozofija povijesti u razmatranjima Jacquesa Maritaina
Filozofijska recepcija problema odnosa religioznosti i pojmova osoba i ličnost
Filozofijska vjera Karla Jaspersa
Galileo Galilei
Gaudet Mater Ecclesia - Raduje se Majka Crkva : govor Svetog Oca Ivana XXIII. u prigodi otvaranja Drugoga vatikanskog sabora 11. listopada 1962.
Genetika i genetičko inženjerstvo
Giuseppe Valentinelli
Glagoljska baština Gacke doline i Gačanski park hrvatske memorije : jezično, kulturološko i nacionalno obilježavanje religioznoga i svjetovnoga života
Glavne značajke i kulturno-povijesna vrijednost Marulićeve rasprave "De humilitate et gloria Christi"
Glavni elementi pastorala sakramenata u aktualnoj pastoralnoj praksi
Godina vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera
Goetheov Faust, deizam i masonerija
Gogartenov pristup Isusu iz Nazareta
Gospa u hrvatskoj književnosti
Govor o Bogu između antropomorfizma i agnosticizma
Gubitak socijalne kohezije kao trošak neoliberalne politike
Henohov lik u interpretaciji Filona Aleksandrijskog
Hrvatska inozemna pastva
Hrvatska nacionalna retrospektivna bibliografija danas
Hrvatska obitelj danas
Hrvatske (nad)biskupije na društvenim mrežama
Hrvatski Franjevci i Isusova zemlja - Sveta zemlja
Hrvatski katolici u vremenu postkomunizma
Hrvatski katolički pokret "potpuno zakazao i neuspio"?
Humanistički i skolastički odrazi u Vetranovićevoj Pjesanci u pomoć poetam
Iberski putopisi poslije osvajanja Perua i putopisi kao polemika kršćanstva s animizmom
Ideologija i religija
Ima li život smisla?
Interpretacija mozaika Eufrazijeve bazilike
Interpretacija simbola vode u poeziji Tončija Petrasova Marovića
Iskustva Crkve s pluralizmom u Njemačkoj
Isus kao riječ Božja u teologiji F. Gogartena
Isusov pokop prema Turinskom platnu i rupcu iz Ovieda u svjetlu evanđelja
Isusova molitva na križu, MK 15,34
Isusova molitva prije i poslije jela
Isusova molitva u Getsemaniju, MK 14,32-42
Isusovac Ardelio Della Bella
Isusovo poslanje siromasima, bolesnima i potlačenima (Lk 4,16-30)
Ivan Krstitelj u Evanđelju po Ivanu
Izabrana bibliografija nadbiskupa dr. Frane Franića
Izazov apokaliptike
Izazovi HNOS-a
Jacques Loew (1908.-1999.)
Jacques Maritain
Jakov Gotovac i Split
Jaspersov "sveobuhvatni bitak" i "filozofsko vjerovanje"
Jastvo i sebstvo
Je li apostolsko nasljedništvo ikada započelo?
Je li hrvatska povijest metafizična?
Je li međureligijski dijalog dobar za religiju?
Jedanaest teza o položaju Crkve u Mađarskoj
Jer se bojahu--- : Marko 16,8 kao tipičan završetak jedne prispodobe
Jesmo li dorasli novome vremenu?
Jesu li etičke vrednote relativne?
Jesu li i nekršćanske religije institucije spasenja?
Jezik teologije
Jezik Šarićeva prijevoda Biblije i prilagodbe suvremenoj normi hrvatskoga standardnog jezika
Josip Stadler - "Jedinstvu i bratskoj slogi"
Kako graditi civilizaciju ljubavi
Kako je Benedikt XVI. Zapadu pokazao njegovo lice?
Kako obogatiti teodicejsku baštinu Tomina "petopuća (quinque viae)"
Kako razumjeti rod? : angažirani uvod u prijepore o rodu u Katoličkoj crkvi
Kako vjeronauk govori o patnji i nadi? : Analiza udžbenika za katolički vjeronauk s posebnim osvrtom na rodne implikacije
Kakva nada?
Kanon 1374. i stav Katoličke crkve prema masonima
Kanonsko-liturgijski propisi o paliju u Kodeksu kanonskog prava iz 1917., Motu proprio Cleri sanctitati i liturgijskim knjigama
Kaos, logos i suvremena kozmologija
Kapucinski red u Dubrovniku : u povodu 100. obljetnice njihove postojane nazočnosti i djelovanja
Katolici i pravoslavci u Bosni i Hercegovini u posljednjoj četvrtini XIX. stoljeća
Katolici i Židovi
Katoličanstvo i pravoslavlje na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Katolička crkva u Mađarskoj
Katolički Caritas u miru i ratu
Katolički laici opet na okupu
Katoličko pravoslavni dijalog ponovno na početku
Klasičan pregled filozofske misli
Knjiga o povijesti Crkve u Bosni i Hercegovini
Književni i izdavački rad s. Marije
Komplementarni programi suvremenog pastorala
Koncilsko ozračje: Henri de Lubac
Korijeni bioetike
Kratki prikaz povijesti Caritasa Nadbiskupije splitsko-makarske
Krist
Krist isti jučer, danas i uvijek
Kristološki aspekti liturgijske konstitucije Sacrosanctum concilium
Kristološki temelji saborske nauke o crkvi
Kriteriji autentičnosti u potrazi za povijesnim Isusom
Kritički osvrti na metode pastoralne teologije
Kriza suvremenog obrazovanja
Kršćani između tradicije i modernog svijeta
Kršćanin i ekologija
Kršćanska Europa u baroknim propovijedima Abrahama a Sancta Clara u Beču
Kršćanska duhovnost u ozračju pluralizma
Kršćanska otvorenost demokraciji i pluralizmu
Kršćanske teme u hrvatskom pjesništvu devedesetih
Kršćanski korijeni europskog društva
Kršćanski odgoj i ljudska zrelost
Kršćanski paternalizam i žena
Kršćanstvo i "New Age"
Kršćanstvo i internet - izazov za teologiju?
Kršćanstvo i književnost
Kršćanstvo i kristianizam
Kršćanstvo na postmoderni način : slabo i post-metafizičko kršćanstvo Giannija Vattima
Kršćanstvo, relativizam, religija
Kultura i socijalni nauk Crkve
Laičnost - prilike i zablude
Laičnost ili vjerska sloboda?
Liturgijska glazba između očuvanja glazbene baštine i liturgijske prakse
Ljudsko ponašanje
Ludost križa
Malo poznate povijesne činjenice o Ruskoj pravoslavnoj crkvi
Marko Antun de Dominis : ekumenist u kontroverzističkom vremenu
Marko Marulić bibličar - otac hrvatske biblicistike
Marksizam i religija : kritika marksističkoga poimanja religije
Max Planck
Medijska pedagogija u vjeronauku i katehezi : kriteriji izbora i načini korištenja nekih suvremenih medija
Metafizičke pobune u Krležinim legendama
Metafizičnost čovjeka i ontičnost nadčovjeka
Metaforika svjetlosti u Knjizi proroka Izaije i u staroistočnoj literaturi
Metoda [parabole] kao sredstvo katehetske komunikacije
Metode osnovnog pastorala za ponovnu evangelizaciju Evrope
Metodološki problem New age fizičara
Međucrkveno i međunacionalno pitanje o djelu i misli biskupa Alfreda Pichlera
Međucrkveno i međunacionalno pitanje u djelu i misli biskupa Alfreda Pichlera
Međunarodni ugovori Svete Stolice i Crne Gore : povijesno-pravni vid
Međureligijski dokument o globalnoj etici predložen u Chicagu 1993.
Milanski edikt u kontekstu jedinstva Crkve i društvenog suživota u svoje vrijeme i danas
Misli mira Pape Ivana Pavla II.
Misterij Boga izražen ljudskim riječima
Mistika u protestantizmu
Mistika u svijetu i vremenu
Mistično iskustvo kod svetog Ivana od Križa
Mistično iskustvo u odnosu na "teološko mjesto"
Mit i religija
Mješovite ženidbe u katoličanstvu pravoslavlju i islamu (II.)
Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju i islamu (I.)
Modeliranje vremena
Mojih pet ostavki na biskupskoj službi, danih četvorici rimskih papa
Mons. Đuro Kokša
Moralni aspekti AIDSA
Moralno-istraživačka evaluacija vrijednosne dimenzije spolnosti i s njom povezanih pitanja bračnog i obiteljskog života
Moralno-pastoralni pristup pornografiji
Mostarski biskup Alojzije Mišić (1912.-1942.) za vrijeme Drugoga svjetskog rata
Msgr. Vladimiru Merćepu u čast
Mutatio visuum o primatu i nezabludivosti : iz anglikansko-protestantskoga kuta
Mučna zadaća
NOK i vjeronauk : religiozna kompetencija u školskom vjeronauku
Na kraju ljubav
Nacionalizam u svjetlu socijalnog nauka Crkve
Nadbiskup Josip Stadler i Srbi
Najnovija događanja oko Svećeničkog bratstva Pija X.
Najprije kraljevstvo Božje
Narav - milost - kultura
Nasilje medija : cinizam samoregulacije : analiza primjene etičkog kodeksa Jutarnjeg lista
Nastanak i razvoj prvih kršćanskih zajednica
Nauk o univerzalnom spasenju kod Origena iz Aleksandrije
Načela i metode tumačenja Biblije Matije Vlačića Ilirika kao smjernice za problematiku svetopisamskog autoriteta u današnjem protestantizmu
Načini prezentacije vjerskih zajednica u Hrvatskoj na internetu : analiza kvalitete mrežnih mjesta
Neka zapažanja o vjeronauku u školama
Neki aspekti života sv. Franje prije obraćenja
Neki naglasci u estetici i u shvaćanju liturgijskog prostora na istoku
Nematerijalnost uma prema Stanleyu Lewisu Jakiju
Nepripuštanje pričesti razvedenih i ponovno civilno vjenčanih osoba : preispitivanje stajališta i odredaba Crkve
Nereligiozno kršćanstvo u 'slaboj misli' Giannija Vattima
Nesklad između paleontologije i molekularne biologije
Nezakonitost slobodne prodaje abortiva : u očekivanju ocjene ustavnosti o dostupnosti ulipristalacetata
Nova državna politika Rusije i nekih europskih država prema vjerskim sektama
Nova evangelizacija
Nova otkrića na Turinskome platnu
Novi nalazi fragmenata s uklesanim tipičnim ranokršćanskim križevima u Splitu
Novije teorije sociologije religije
Novo izdanje američkog katoličkog komentara Svetog pisma
Novozavjetna biblijska bibliografija na hrvatskom jeziku (2006.-2010)
O Euharistiji i zajedništvu u povijesnim mijenama
O atomu
O budućnosti redovništva
O crkvenom tisku u Hrvatskoj
O etici poslovanja i poduzetništva
O judaizmu i židovstvu
O liturgijskom jeziku
O milenarizmu i eshatonu
O mjestu i ulozi proučavanja religija unutar studija katoličke teologije
O molitvenoj dimenziji međureligijskog dijaloga
O nastavi medicinske etike na medicinskim fakultetima
O osporavanjima i važnosti inkluzivnog modela u teologiji religija
O porijeklu i budućnosti svemira
O prošlosti svemira i razvoju kozmološke misli
O teološkom značenju međureligijskog dijaloga
O tobožnjoj nužnoj suprostavljenosti znanosti i religije
O toleranciji : razmišljanja jednog kršćanina
O zlu u misli sv. Tome Akvinskoga
Obavještajni rad u doba nesagorivog nemira
Obilježenost Rajmunda Kuparea Vrboskom : o stotoj obljetnici rođenja
Obitelj
Obitelj Tobije i Sare u knjizi o Tobiji
Obraćenje preme shvaćanjima antičkih mislilaca
Od teološke dogme do crkvenoga dijaloga
Od vjerske tolerancije do uzajamne suradnje
Odgoj vjere u situaciji etičkog relativizma i pedagoškog pesimizma
Odgojno-teorijska dvojba ranog kršćanstva
Odgovornost kršćana za svijet u misli Romana Guardinija
Odnos Crkve i države u svjetlu jedne aksiologije
Odnos bečkoga dvora prema crkvenoj uniji u Dalmaciji dvadesetih godina 19. stoljeća
Odnos crkvenog učiteljstva prema religijama prije II. vatikanskog sabora
Odnos mjesne i opće Crkve
Odnos mjesne i opće crkve
Odnos prezbitera i vjernika laika
Odnos svećenika prema vremenitim dobrima u nauci Drugog vatikanskog koncila
Određivanje nastanka smrti, transplantacija organa
Ogled o Aristotelovoj etici
Ojačati sinodalne elemente u Crkvi
Omladinska događanja u Splitu uoči Prvoga svjetskog rata i anti-klerikalno djelovanje Mateja Košćine
Ontološko i funkcionalističko shvaćanje osobe : bioetička rasprava
Oproštenje i pomirenje, istina i pravda
Opseg i sadržaj pojma Toledot u knjizi Postanka
Origen i problem slobode
Oslobođenje, sloboda i smrt
Osoba i odnosi : ključ razumijevanja obitelji kroz forme i figure filozofije dijaloga Martina Bubera
Osobitosti pustinjačke duhovnosti
Osvjetovljenje religije
Otium i negotium : Marulić o dokolici i radu
Otkrivenje u Laudama Iacoponea da Todi
Otvoreno pismo 138 muslimanskih teologa kršćanskim poglavarima
Ovisnost o drogama i sposobnost za kanonsku ženidbu
Ovisnost o drogi kao moralno pitanje
Očekivanja jednog teologa : teologija protiv banalnosti vjere
Očitovanje vjere u obitelji
Palij - pravni i liturgijski propisi u Zakoniku kanonskoga prava i liturgijskim knjigama
Papa Benedikt XVI. zastupa potrebu primjene principa supsidijarnosti
Papa Franjo na putu k jednoj istinski sinodalnoj Crkvi
Papandopulova "Muka"
Pareyson, Vattimo i problem retoričke istine između "nešto više" i "malo više"
Pastirski rad i lik nadbiskupa Franića
Pastoral turizma i hodočašća : potreba novih pomaka
Pastoralna skrb za psihički oboljele osobe : temeljne odrednice
Pastoralna teologija i pastoral u misli Sergia Lanze
Pastoralno iskustvo s bolesnicima i umirućima
Pastoralno programiranje crkvenoga rada
Paul Claudel
Pavao - uzor kršćanskoga ponašanja
Pavlov govor o uskrsnuću u 1 Kor 15
Pavlovo korigiranje korintskog shvaćanja karizmi (1 Kor 12-14)
Personalizam i osoba kod E. Mouniera
Petrova služba u katoličko-pravoslavnoj relaciji : Može li Ravennski dokument biti temelj teološkog zbližavanja?
Pitanje euharistije u ekumenskoj misli Lothara Liesa
Pjesnik Jakov Kopilović
Pjesnička i duhovna obzorja Ivana Martinca
Pjesnički i religiozni portret Tonča Marovića Petrasova
Pluralizam u Svetom pismu
Poganokršćani: okosnica Poslanice Efežanima
Pojam mira u socijalnim dokumentima Crkve
Pojava i značenje novog ateizma : je li posrijedi stvarna provokacija vjeri i teologiji?
Pojava čovjeka na zemlji
Pojmovi klerikalizam i protuklerikalizam
Pokušaj spajanja suvremene fizike i teologije
Političke religije i novo mirotvorstvo
Politički i duhovni pluralizam u Hrvatskoj
Pomaci u ostvarivanju pripreme za sakramente euharistije i potvrde : novi pristup ulozi roditelja u Projektu Krčke biskupije
Pomazanje u bogoslužju : obredi blagoslova ulja i pomazanja sv. uljem u rimskoj liturgiji
Postmoderna i teologija
Postoji li kršćanski zapad i što on nudi tranzicijskim zemljama?
Postupak za kanonizaciju sluge Božjega Ivana Merza
Postupci provjere u sjemenišnoj formaciji prema crkveno-pravnim dokumentima
Posvećeni život i časne sestre iz perspektive mladih : primjer maturanata u Zadru
Poteškoće i mogućnosti govora o etičkom kod ranog Wittgensteina
Poticaji socijalnog nauka Crkve u razvoju demokracije : s posebnim osvrtom na vjernika laika i hrvatsko društvo
Potreba za etikom u gospodarsvu
Povijesno čišćenje pamćenja
Pozicioniranost mladih u Crkvi i društvu u Hrvatskoj kao pastoralni izazov
Praktična teologija u kontekstu modernog aggiornamenta
Pravni položaj Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj : od totalitarizma do demokracije
Pravoslavlje i islam
Pred apsurdom masovne smrti
Pred vratima trećeg tisućljeća
Predložak Šarićeva prijevoda Svetoga pisma
Predrasude - stereotipi - slike o neprijatelju
Pregled i statistika svih istočnih crkava
Preimplantacijska dijagnostika
Prihvat II. vatikanskog koncila u Hrvatskoj
Prijepori oko zemljišta za gradnju katoličke katedrale i pravoslavnog hrama sv. Save u Splitu 1920-ih i 1930-ih godina
Prikaz enciklike "Deus caritas est" pape Benedikta XVI.
Prikaz enciklike "Spe salvi" pape Benedikta XVI.
Prilozi za biografiju i bibliografiju don Jakova Kostovića
Primat milosrđa : [uvodnik]
Primjena Rogersove "ne-direktivne" metode u pastoralno odgojnom djelovanju
Primjena Rogersove "ne-direktivne" metode u pastoralno-odgojnom djelovanju
Primjena i razvoj tehnike iz perspektive kršćanske etike
Prinos mons. Frane Franića u pripremi dogmatskih konstitucija Drugoga vatikanskog sabora
Prirodoslovni i religiozni pogled na svijet
Pristupi Isusu Kristu
Prisutnost Pjesme nad pjesmama u pismima sv. Klare Asiške
Privatno vlasništvo i opće dobro
Problem filozofske metode
Problem finaliteta u prirodoslovnim znanostima
Problem i poruka otvorenog završetka Markova Evanđelja
Problem metoda i pristupa biblijskim tekstovima u (srednjo)školskom vjeronauku
Problem zla i zloće
Prof. dr. fra Špiro Marasović (1944.-2013.) : In memoriam
Prof. dr. sc. Branimir Lukšić (1935. - 2014.) : [in memoriam]
Promišljanje smrti u suvremenoj filozofiji
Prosvjetni djelatnik i duhovna dimenzija
Prva dionica hrvatskog puta u Europsku uniju
Prvi savez : Post 9,8-17 u teologiji saveza
Psihološki aspekti umiranja i smrti
Punina postojanja osobe : civilizacija ljubavi u kontekstu postmoderne
Put k Bogu
Putopis konkvistadora, engleske špijunaže i njihov odnos prema političkom animizmu
Putovi katoličke obnove
Rad Antuna Barača na hrvatskoj retrospektivnoj bibliografiji
Rahnerovo poimanje utjelovljenoga Logosa u kontekstu teologije Tome Akvinskog
Rasprava o koncelebraciji
Razmišljanja o pastoralnom djelovanju Crkve u Hrvata u novim društvenim prilikama
Razvoj bioetike u Hrvatskoj
Recepcija Drugoga vatikanskog sabora
Redovničko siromaštvo i njegovo svjedočenje u suvremenom načinu privređivanja i rada
Redovništvo budućnosti
Rekapitulacija i civilizacija ljubavi : prilog utemeljenju Šagi-Bunićeve tvrdnje da je Mt 25,40 sastavnica Irenejeva nauka o rekapitulaciji svega u Isusu Kristu
Religiozna uporišta u liberalnoj ideji Vlade Gotovca
Religiozni sjaj sporedne stvari
Religiozni svijet Miroslava Krleže
Religioznost i društvena svijest
Religioznost i duhovnost u socijalnom radu
Religioznost i ličnost
Religioznost i medicinska etika
Religioznost i stavovi o rastavi braka
Reprodukcijska medicina - izazov kršćanskoj slici čovjeka
Rezultati socioreligijskog istraživanja u franjevačkim provincijama Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Rim i Moskva - još jednom
Rimska kurija i rasprave o papinu primatu
Rođenje Europe iz duha katolicizma i hereza, crkvenosti i viteštva
Ruska pravoslovana crkva i globalizacija
Sablazan i oproštenje - kriza učeničke vjere (Lk 17, 1-6)
Sadašnje stanje Crkve u Litvi
Sadašnjost
Sadržajni aspekti didaktike školskog vjeronauka
Sakramenat bolesničkog pomazanja
Sakrament pokore u pravoslavlju
Sakrament pokore u pravoslavnoj liturgiji
Sakrament potvrde između vjeronaučnog znanja i vjerskog iskustva
Sakrament ženidbe u pravoslavlju
Sakramentalnost kršćanske ženidbe
Savez u Otkrivenju
Sekte
Sekularizacija kao izazov novoj evangelizaciji i katehezi
Silvestrovo u hrvatskoj tradicijskoj kulturi
Simbolika životinja u tekstovima sv. Ambrozija
Sinoda biskupa o Europi
Sinodalnost preduvjet uspjeha nove evangelizacije
Skrb za ljude u posljednjem razdoblju života
Sloboda i etika
Sloboda i odgovornost, temelj kršćanskoga ponašanja
Sloboda u istini ili sloboda kao istina?
Sloboda utemeljenja crkvenih župa dubrovačke nadbiskupije te Stonske i Trebinjsko-mrkanske biskupije u XVIII. stoljeću
Slobodno vrijeme i vrijednosti maturanata u Zadru
Slovenci i kršćanstvo
Smislenost smrti
Smjernice za propovjedničku službu : o najčešćim očekivanjima i zamjerkama slušatelja
Smještanje nove evangelizacije u redoviti pastoral : slovenska iskustva
Socijalizam, totalitarizam i demokracija
Socijalna problematika
Socijalno-etički okvir problema nezaposlenosti
Soteriološka misao Juergena Moltmanna
Spasovo u hrvatskoj tradicijskoj baštini
Spolnost unutar promišljanja o identitetu kršćanske obitelji : moralnoteološke i pastoralno-katehetske odrednice na temelju projekta "Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života"
Spolnost, brak, emancipacija žene i homoseksualnost u povijesti, književnosti i filozofiji
Spomen na dr. don Jerka Barišića
Spor oko demitologizacije : Jaspersova kritika Bultmannove teološke metode
Stalni đakonat
Stanje ekumenskog dijaloga između pravoslavnih crkava i Rimokatoličke crkve
Starokršćanska sirmijska zajednica u svjetlu epigrafskih izvora
Starozavjetna biblijska bibliografija na hrvatskom jeziku (2006.-2010.)
Starozavjetne teme u "Katehetskim propovijedima" blaženoga Alojzija Stepinca
Stjepan Selišćević/Želišćević od Gacke
Sto godina američkog uvoza religije u Europu
Stogodišnjica rođenja Mauricea Zundela, pjesnika, mistika i teologa
Studenti Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu
Stvarnosti i obveze s kojima se zajednički suočavamo
Sugestivnost i snaga Matasovih polemičkih rasprava na početku hrvatskoga narodnog preporoda u Dalmaciji
Suodnos episkopata i prezbiterata u misli M. A. de Dominisa
Suvremena obitelj i vrednote u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Sve/mirenje paralelnih svjetova Nikole Šopa
Sveopća molitva bogoslužja Velikog petka
Sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise
Sveta tajna jeleosvećenja - sakrament bolesničkog pomazanja : dodirna točka za jedinstvo kršćana
Sveta tajna jeleosvećenja : sakrament bolesničkog pomazanja u Pravoslavnoj crkvi
Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji
Sveti Augustin o Bogu ili kompjutoru?
Sveti Franjo u romanima Isidora Kršnjavoga
Sveti rubac (Santo Sudario) iz Ovieda i lice čovjeka s Turinskog platna
Svetište Gospe Stomorije u Kaštel Novome : kontinuitet trajanja i promjene
Svećenici i vremenita dobra
Svećenici i vremenita dobra prema Bibliji
Svećenik - svjedok nade
Svećenik i kultura
Svećenička oporuka
Svijest o grešnosti kod današnjih mladih
Svijet i liturgija
Svijet i svjetovnost u životu i spisima svete Klare
Svijet u Crkvi i Crkva u svijetu
Svijeća u kulturnoj baštini Hrvata
Svjetlo duše : figura promjene u dramama Josipa Kosora
Svjetovnost rata i ratovanja u modernom društvu
Šimićeva Marija u surječju opusa
Škarićevo Sveto pismo
Što Crkva kaže o miru i što čini za mir?
Što je bitna služba ministerijalnog svećeništva?
Što je klerikalizam?
Što je nada?
Što novi crkveni pokreti očekuju od duhovnog vođe
Što određuje duhovni lik zaređenog službenika? (I.)
Što određuje lik zaređenog službenika?
Što pripada zajedno, mora srasti
Štovanje euharistije izvan mise od prvih stoljeće do uključivo Drugoga vatikanskog sabora
Tajna vremena
Tekstovi o miru u liturgijskoj praksi
Teleologija prirode kao njezina hermeneutika
Tematika školstva i vjeronauka u okružnicama i poslanicama biskupa Strossmayera
Temelji metafizike Tome Akvinskog
Temeljni smisao i razvoj sakramentologije
Temeljni sporazum između Svete Stolice i Države Izrael
Teodiceja Sv. Tome Akvinskog na suvremenom, našem domaćem, Areopagu
Teolog u službi sveučilišta, crkve i društva
Teologija i crkveno učiteljstvo
Teologija i kršćanski život
Teologija i prirodoslovna znanost
Teologija pomirenja u sakramentalnom odrješenju
Teološke odrednice mariologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI.
Teorija morfogenetskih polja : jedno od mogućih objašnjenja principa evolucijske promjene
Thomas Mann: judeo-kršćanski roman o starozavjetnom Josipu
Tijekovi i putovi etike
Tradicija - živo vrelo naše sadašnjosti i budućnosti
Traganje za početkom svemira
Trajno značenje Drugoga vatikanskog sabora za Crkvu
Tražeći uporište
Tri župe Splitsko-makarske biskupije: Vidonje, Ruda i Drvenik u vihoru rata i poraća (1941.-1950.)
Tridentinum, Veritatis splendor i obnova morala
Trideset godina konstitucije "Gaudium et spe"
Tumačenja Biblije u Crkvi
Tumačenje znakova vremena - zaboravljena zadaća Crkve?
Turci u vrtlogu preporodnih gibanja u Dalmaciji : predodžbe o Turcima u Narodnom koledaru
Turinsko platno
U godini Duha Svetoga
U potrazi za Kristom
U povodu smrti Juliena Greena, velikog pisca kršćanskog nadahnuća
U svijetu, ali ne od svijeta : [uvodnik]
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima
Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske
Ukazanja Gospe u Guadalupeu
Uključivanje Hrvata u međureligijske mirovne pokrete
Uloga etike u medicini
Uloga sustava vrijednosti u razvoju gospodarstva i društva
Uloga vjerskog obrazovanja u državnim školama u Poljskoj
Umjesto da vode oni zavode moj narod (Usp. Iz 9,15)
Umjetnost riječi u naviještanju riječi : značenje, kriteriji izbora i mogućnost rada s književnoumjetničkim tekstovima u župnoj katehezi i školskom vjeronauku djece i mladih
Univočnost količine kao temelj u specifičnosti fizike
Upis klerika ili inkardinacija
Upotreba SZ-a u NZ-u, posebice Pavlova
Uspomene na don Ivana Ostojića
Uspomene na moje susrete s papom Ivanom Pavlom II.
Ustrojstvo i moral novog katekizma
Ususret neminovnim izazovima demokratskog društva
Utjecaj obiteljskog ozračja na duhovno zvanje
Utjelovljenje i teologija religija
Uvod u kristologiju Johna Hicka
Učenje Jovana Zizjulasa o načelu Boga Oca
Učiteljska odgovornost u svjetlu Augustinova djela De magistro
Važnost i opravdanost konfesionalnog vjeronauka u školskom sustavu
Veliko teološko iskustvo učinkovitosti molitve
Vereš i Marx
Večernji list i Jutarnji list : analiza medijskog praćenja inicijative "U ime obitelji" : zašto je David pobijedio Golijata?
Vilovićev obračun s vjerom, Crkvom i narodom
Viteški roman Petra Zoranića i Wolframa von Eschenbacha.
Vjera Crkve i pluralizam
Vjera Crkve i satanizam
Vjera i nevjera u društvu, teologiji i prirodnim znanostima
Vjera i nevjera u životu i djelu Charlesa Darwina
Vjera, nacija i država
Vjernici, crkva i društvo u novim prilikama
Vjeronauk u odgojno-obrazovnom procesu
Vjeronauk u školi između roditeljskih očekivanja, društvenih ciljeva, potreba mladih i crkvenoga služenja čovjeku
Vjeroučitelji i izazovi hrvatskog suvremenog društva i hrvatske suvremene škole
Vjerska i kulturna poruka Izaijine knjige
Vjerska pozadina putopisa u doba otkrića
Vjerska sloboda preduvjet međuvjerskog dijaloga
Vjerski odgoj u sekularnoj državi
Vlast i demokracija
Vremeniti i vječni hram u kumranskome Hramskom svitku
Zakon, savjest i milost u naučavanju sv. Pavla
Zakoniti zastupnik župe i redoviti upravitelj župnih dobara
Zaručnički tečajevi u gradu Splitu
Zastara (praescriptio) u kanonskom i građanskom pravu
Zauzimanje Katoličke crkve u Hrvata za stradanja konkretnog čovjeka u ratu
Zbornik "Syntesis theologica"
Zbornik o nadbiskupu Josipu Stadleru
Znanost i vjera
Znanstveno-nastavna verifikacija aktualnih promjena u teološkoj grani religijske pedagogije i katehetike
Značajke moralno-teoloških radova Petra Šolića
Značenje evangelizacije i nove evangelizacije u govoru crkvenog učiteljstva
Živjeti svećeništvo danas : teološko pastoralni prikaz aktualne situacije
Župa od Milanskog edikta do Tridenta
Župe i vjerski život Hrvata u okolici Pečuha
Župni pastoral pred izazovima našega vremena
Župski vjeronauk
'Homelie' Šime Starčevića
Jezik: hrv
Impresum: Split : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 1966- .

Signatura: 02
Primjerak
Dostupno